Jak se radovat ze života ve všech jeho barvách

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Vzpomínáte si, jaké to je, když vám osud nasadí růžové brýle? Když se zakoukáte do nového partnera a myslíte si, že nikdo na světě nemůže být lepší? Nebo když se jen zamilujete do nového nápadu a máte pocit, že vás nic nemůže zastavit v jeho realizaci?

A co když je to naopak? Co když máte nasazené brýle s černými skly a vše vidíte jen v temných barvách? V každém nápadu hned vidíte hromadu překážek, které nemáte sebemenší chuť překonávat. Na partnerovi vidíte jenom to špatné nebo třeba jen kolegyně v práci vás rozčiluje, ať udělá cokoliv. 

Čtenáři tištěného kurzu Přepni mysl na lepší život  už jistě vědí, k jakému tématu dnes směřuji, protože si uvědomují, že na svět bychom se neměli dívat skrze žádný barevný filtr. Jsem přesvědčený, že když půjdete na ulici a dáte lidem na vybranou, přes jaké brýle se mají dívat na okolní svět, tak většina z nich si zvolí tu veselejší, růžovou barvu. Lidé většinou chápou, že optimistický pohled na svět je životu prospěšný, ale už zapomínají, že každý extrém více škodí, než prospívá.

Někteří lidé si myslí, že optimista je ten, kdo vidí vše jen skrze růžové brýle. To je ovšem velký omyl. Na svět se nepotřebujeme dívat ani skrze růžové, ani černé brýle. Svět je přece pestrobarevný, právě v tom se skrývá jeho krása. 

  • Jenže co dělat, když už máme takové brýle nasazené?
  •  Jak vidět svět ve všech jeho barvách?
  •  Jak si osvojit opravdové pozitivní myšlení?

Pozitivní myšlení rozhodně neznamená, že se dívám na svět skrze růžové brýle a ignoruji veškeré temné barvy. Opravdový optimista není ten, který vidí sklenici z půlky plnou, nýbrž ten, který si je schopen uvědomit veškeré vlastnosti poloplné nebo poloprázdné sklenice. Například si může říct, že v té sklenici je dostatek vody, aby uhasil svou žízeň, nebo může vidět jinou příležitost. O tom je opravdové umění pozitivního myšlení. Nehodnotit a nerozdělovat situace na dobré nebo špatné. Ale přijímat situaci takovou, jaká jé, a vidět v ní novou příležitost. Podobným pohledem se můžeme naučit dívat nejen na svět okolo, ale také na svět uvnitř každého z nás. Pozitivní myšlení pomáhá přijmout sebe samé takové, jací jsme, bez předsudků, bez domněnek a bez zbytečných soudů. Proto jej vnímám jako klíčovou dovednost, které se lze naučit, a proto jsme tématu pozitivního myšlení věnovali tento kurz.

Touha po dokonalosti

Někteří lidé se například stydí za své nedokonalosti a snaží se je za každou cenu skrývat. V práci se třeba stydí, že nejsou tak dobří v analytickém myšlení jako jejich kolega, trápí se, že jim to tolik nepálí nebo že nejsou tak dobří v angličtině. Snaží se za každou cenu skrývat svou „nedokonalost“ a žijí v obavách, že jednoho dne bude jejich slabina odhalena. Snaží se proti této nedokonalosti bojovat a za každou cenu chtějí okolí ukázat, že jsou také tak dobří jako ostatní. Když se ale zamyslíte společně se mnou – jaká emoce je motivem takového chování?

Ano, hádáte správně. Je to strach. Právě strach nám nejčastěji brání přijmout sami sebe. Život v obavách nám sundává růžové brýle a nasazuje brýle temné, a my zcela nesmyslně investujeme svou energii do něčeho, v čem pravděpodobně stejně nebudeme dobří jako ti, se kterými se srovnáváme. Můžeme se potom divit, že už nám nezbývá energie, kterou bychom mohli investovat do našich přirozených talentů a silných stránek? Jenže jak se zbavit těchto zbytečných obav, soudů a domněnek? A kdo nám neustále nasazuje ty černé brýle?

Současný svět, tak jak je dnes nastavený, v nás podporuje potřebu se neustále srovnávat s druhými. Naše mysl je každodenně atakována obrazy dokonalého světa, a žijeme proto v jakési mylné představě o úspěchu. Pokud člověk tráví hodiny času na sociálních sítích, kde je svět dokonalý a krásný, může se potom divit, že má potřebu dosahovat něčeho podobného? A může se divit, že prožívá smutek a deprese, pokud se mu nedaří dosáhnout tohoto pomýleného výkladu úspěchu?

Získat nadhled

Udržet si optimistický pohled na svět, tak jak jej definoval sám zakladatel pozitivní psychologie Martin Seligman, nemusí být v současné sobě snadné. Neznáte-li Seligmanovu definici optimisty, dovolím si vás odkázat na tento článek. Co mně samotnému pomáhá udržet si zdravě pozitivní mindest a nestat se obětí svého prostředí, je nadhled. Umět se odpoutat od zbytečných soudů a dívat se na situace z ptačí perspektivy.

Podívat se na svůj život i život někoho jiného s nadhledem, bez předsudků a soudů, považuji za dovednost mistrů života. Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě začít tuto dovednost trénovat a posilovat a že k tomu máme každý den nespočet příležitostí. Někdy jen stačí pozorovat své emoce a položit si otázky: 

  • Proč mě zrovna tato situace rozčílila? 
  • Proč mi slova a chování někoho jiného ubližují? 
  • Co mi to ukazuje, že nemám sám v sobě vyřešeno?

Pozorovat naše vlastní emoce nás může dovést k velkému poznání, a možná právě díky tomu poznáme a přijmeme sami sebe. Abychom však dokázali něco podobného a nebyli neustále jen obětí vlastních emocí, potřebujeme jim nejprve rozumět. Máte například tendenci vyhýbat se svému strachu? Rozdělujete emoce na pozitivní a negativní?

  • Pokud ano, pak vám pomůže kurz Emoce + Rozum = Osud. V tomto tištěném kurzu porozumíte svému vnitřnímu světu, a díky tomu s ním budete umět lépe pracovat.
  • A pokud již zvládáte práci se subjektivními světy a hledáte inspiraci, která by vám pomáhala udržet zdravé nastavení mysli, využijte Kurz pozitivního myšlení.

© Lukáš Eder