Jak se Jeff Bezos stal neúnavným při cestě za svými sny

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

V posledním podcastu jsem mluvil o tom, jak důležité je umět naslouchat svému srdci a nechat v něm probudit opravdovou vášeň. O tomhle tématu neslyší pravidelní posluchači Myšlením na vrchol poprvé a mimo jiné je právě vášeň jedním z klíčových témat aktuálního tištěného kurzu Improovio. Věnujeme se v něm i příběhu jednoho z nejbohatších mužů planety Jeffa Bezose. Chápu, že pro většinu z nás je život této osobnosti naprosto nepředstavitelný. Možná si také uvědomujete, že Bezos je už tak daleko ve své cestě za úspěchem, že už vás nemá jak inspirovat. Mohli bychom si však uvědomit, že i Bezos kdysi začínal a že jeho den má stejně hodin jako ten náš.

V novém Improoviu se inspiruji dětstvím Jeffa Bezose, které je krásně popsáno v knize Houževnatost: umění vytrvalosti a vášně od Angely Duckworthové, která v knize popisuje, jak zakladatel Amazonu jednoho parného červnového dne promluvil k absolventům Princetonské univerzity. Bezos jim vyprávěl, jak opustil skvěle placenou a prestižní pozici na Manhattanu, aby založil Amazon. „Po dlouhém zvažování jsem se vydal méně jistou cestou, ale chtěl jsem jít za svou touhou. V životě také možná zjistíte, že ať v něm chcete dělat cokoliv, nevydržíte u toho, pokud v sobě nebudete mít dost vášně.“ I jeden z nejbohatších mužů současnosti mluví o vášni a vytrvalosti v souvislostech a předkládá je jako dvě ze základních ingrediencí svého úspěchu. Možná si už také říkáte, že je to všechno sice hezké, ale jak se Jeffovi podařilo svou vášeň probudit? Odpověď můžeme hledat v prostředí, ve kterém Bezos vyrůstal a které v něm podporovalo jeho zvídavost.

Když se Jeff Bezos narodil, jeho matka Jackie ještě neoslavila ani 17. narozeniny. Později přiznala, že jako mladá a nezkušená matka neměla moc představ o tom, co by měla pro malého Jeffa dělat. Byla však fascinována nejen Jeffem samotným, ale také jeho mladší sestrou a bratrem. „Zajímalo mě, jací jsou, co z nich bude. Sledovala jsem, jaké mají zájmy – každý z nich byl úplně jiný – a snažila se je rozvíjet. Cítila jsem jako povinnost přivést je k tomu, co je baví a těší,“ vyprávěla při setkání s Angelou Duckworthovou. Ve svém vyprávění vzpomínala například na to, jak za ní malý Jeff, ve věku okolo tří let, přišel a dožadoval se, že už nechce spát v dětské postýlce, ale na velké posteli jako velké děti. Jackie malému Jeffovi jen řekla, že až přijde správná chvíle, tak se jeho dětská postýlka rozebere a bude spát ve velké posteli. Druhého dne, když přišla matka do dětského pokojíčku malého Jeffa, našla ho tam se šroubovákem v ruce, jak rozebírá svou dětskou postýlku. Kdejaký rodič by možná jednal unáhleně a aktivnímu dítku vyčinil, že vzalo rozhodnutí do svých rukou. Jeffova matka se však vedle něj posadila a pomohla mu. 

Vyprávěla také, že už od malička byl Jeff velmi vynalézavé dítě. „Často jsme chodívali do obchodu s elektronikou, někdy i čtyřikrát za den, protože jsme potřebovali novou součástku,“ vzpomíná Jeffova matka. Jak bylo pro ni samotnou důležité rozvíjet ve svých dětech zvídavost, potvrzuje i historkou, když vzpomínala, jak jednoho krásného letního odpoledne seděla s kamarádkou před domem. Malý Jeff za maminkou přišel a začal jí vysvětlovat svůj nový vynález. Maminka jen v klidu a se zaujetím přikyvovala. Občas se Jeffa na něco vyptala. Když Jeff s úsměvem odešel zpět do garáže, přísedící kamarádka se jeho maminky zeptala: „Tys rozuměla, co ti říkal?“ Na to dostala odpověď: „Není důležité, zda jsem mu rozuměla. Důležité je, zda jsem mu naslouchala.“

I zde můžeme vidět, jak málo mnohdy stačí, abychom ve druhých lidech vzbuzovali zvídavost a zájem. Vzbuzení zájmu o nějakou činnost, dovednost nebo odvětví můžeme vnímat jako první krok k objevení své vlastní vášně a tu zase vnímat jako základ vytrvalosti. Mimochodem, zkuste si do svého internetového prohlížeče zadat adresu: www.relentless.com (relentless v překladu znamená neúnavný). Na jakou stránku budete odkázáni?

Mnoho lidí má představu, že vášeň je něco, co nám spadne do klína v pohodlí gauče. Pravidelní posluchači mého podcastu a čtenáři Improovia Udržuj vnitřní plamen však už vědí, že také vášeň potřebuje svou péči a prostředí, které ji bude podporovat a rozvíjet. Věřím, že jako rodiče, trenéři nebo lídři firem a jiných týmů bychom měli především pečovat o nadšení druhých lidí a chtít v nich vzbuzovat vášeň. A když se nad tím zamyslíte, tak každý z nás by měl chtít být „lídrem” svého vlastního života. A právě proto bychom měli chtít pečovat o svou vášeň. Možná teď někdo z vás bude namítat, že vyrůstal v prostředí, které jej dostatečně nepodporovalo v jeho vášni. Možná jste díky tomu rozmrzelí a prožíváte lítost nebo naštvání. Když si ale uvědomíte, že tento argument je pouhou výmluvou vašeho ega, které se snaží omluvit vlastní nedokonalost, snadněji můžete dojít k uvědomění, že nezáleží na tom, co vše člověk prožil v minulosti, ale hlavně na tom, pro co se rozhodne dnes. Jen tak se tvoří nová a lepší budoucnost.

V magazínu Improovio se zabývám vášní nejen z pohledu teorie. Jdeme až na dřeň a opíráme se o vědecká zjištění autorky knihy Houževnatost Angely Duckworthové, která nás učí vášeň měřit, což si můžete vyzkoušet také v rámci pracovních listů. Ten kdo investuje svůj čas do pracovních listů v tištěném Improoviu, se zcela automaticky stává účastníkem kurzu osobního růstu. Člověk najednou nepotřebuje mít žádného kouče ani lektora. Nepotřebuje nikam jezdit ani utrácet hromady peněz za sezení. Ty důležité odpovědi je schopen hledat sám a současně i objevuje nové cesty k životním vášním, a právě díky tomu se stává neúnavným. Více informací o novém vydání Improovia i všech dalších tématech získáte zde.

© Lukáš Eder