Člověk jako loutka aneb Jak nedovolit ďáblovi řídit náš život

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Císař Nero vládl antickému Římu od svých 17 let a do historie se zapsal jako tyran. Jistě ne jen proto, jak nechával pronásledovat křesťany za jejich víru, ale také za to, že nechal zavraždit svou vlastní matku, manželku, nevlastního bratra a v neposlední řadě také slavného filozofa Senecu, který byl Nerovým vychovatelem. Možná je vám také známé, že zmíněný císař přispěl svým chováním ke vzniku nechvalně známému ďábelskému číslu 666, což je mimo jiné také pořadové číslo dnešní epizody Myšlením na vrchol.

Většina lidí toto číslo považuje za číslo ďábla, jsou ale také teorie, které jej naopak považují za kombinaci andělskou. Poprvé se tři šestky objevily v knize Zjevení svatého Jana, poslední knize biblického Nového zákona. V antické hebrejštině a helénistické řečtině, kterou byl Nový zákon sepsán, se totiž nahrazují číslice písmeny, a pisatel tak může pomocí číselné kombinace šifrovat slovo nebo jméno, které nechce napsat napřímo. Každé slovo má vlastně svou vlastní číselnou a hodnotu, a když se sečte hodnota hlásek děsivého císaře Nera, výsledkem vám budou tři šestky.

Tolik tedy trochu z historie na úvod dnešního podcastu. Upřímně nejsem žádný historik a vím, že s tímto magickým číslem je spojeno mnoho nejrůznějších teorií. Určitě nejsem člověk, co by se jimi chtěl zabývat, a věřím, že to nechtějí ani posluchači mého podcastu a čtenáři tištěného Improovia. Musím však přiznat, že symbol čísla 666 je také v mé mysli natolik zarytý jako symbol zla a něčeho špatného, že jsem chvilku i přemýšlel, zda nebude lepší, abych třeba toto číslo vynechal. Přece, když se snažím lidi inspirovat k lepšímu životu, tak už jen ta číslovka bude tuto myšlenku u většiny lidí popírat. Pak jsem si ale uvědomil, že přece na všem zlém lze uvidět i kousek dobrého, a vzpomněl jsem si na knihu od Napoleona Hilla – Jak přelstít ďábla. Ostatně i zmíněný autor kdysi řekl, že v každé špatné situaci lze objevit zárodek vyššího dobra. Upřímně si myslím, že něco podobného se mu podařilo také s jeho knihou.

Pokud patříte mezi dlouhodobé posluchače Myšlením na vrchol, tak je vám historie zmíněné knihy dobře známá. Stejně tak je vám známý i děj knihy, pokud už máte prostudovaný tištěný kurz Improovio – Myšlením k bohatství. Třetí vydání Improovia bylo připraveno v úzké spolupráci Nadace Napoleona Hilla a mapujeme v něm celý životní příběh a principy úspěchu, které Hill sepsal v knize Think and Grow Rich. Mimochodem kniha v úplném a původním znění byla přeložena do češtiny až v roce 2021 a my jsme měli tu čest slavnou knihu přivítat a pokřtít na listopadové konferenci Tajemství obchodu. Nedávno jsem zde také publikoval přednášku Petra Štěpánka, pokud se k ní chcete vrátit, najdete ji zde.

Když jsem ale u tohoto dnešního ďábelského čísla, pojďme se vrátit ke knize Jak přelstít ďábla. Myšlením k bohatství napsal Napoleon Hill v roce 1937 a knihu Jak přelstít ďábla napsal hned rok poté. Světlo světa však spatřila až po 70 letech, tedy v roce 2008. Když totiž Hill tuto knihu napsal a dal ji přečíst své ženě, tak jí musel slíbit, že knihu nikdy nevydá. Trvalo to 70 let, než Hillovy potomci získali odvahu publikovat toto zcela ojedinělé knižní dílo. 

Možná se teď ptáte, jak je možné, že kniha takto významného autora byla vydána až v 21. století? Proč měl sám Hill a jeho potomci obavy tuto knihu publikovat? Ty obavy plynuly z toho, jak bude kniha přijata ve společnosti. Autor v knize velmi kriticky pohlíží na vzdělávací systém a kritikou nešetří ani vůči církvi. Proto se již tehdy zeptala Hillova žena: „Jsi si jistý, že naše společnost pochopí a přijme hlavní myšlenku tvé knihy?” 

Hill v knize využívá velmi zajímavou paralelu. Většina knihy je psaná formou zpovědi, a to zpovědi samotného ďábla. Nečekejte ovšem žádného Lucifera nebo čerta z pohádky. Hill popisuje ďábla jako jakoukoli negaci v našem životě. Popisuje ho zde dokonce jako záporný náboj každého atomu ve vesmíru. Pokud bych to hodně zjednodušil, tak dle Hilla je ďábel v jakémkoli neštěstí v našem životě, je přítomen v jakékoli naší negativní myšlence, v čemkoli, co nějakým způsobem negativně ovlivňuje naše životy. Jako protiklad, tedy pozitivum, je pak označován Bůh a víra v něj. I když se tento popis může zdát na první pohled velmi spirituální, opak může být pravdou.

Hill se totiž snaží na tomto příkladu ďábla jako jakékoli negace v našem životě a jeho následné zpovědi ukázat všechny okolnosti, kvůli kterým lidé nedosahují úspěchů a štěstí v životě, a to v jakémkoliv věku. Hill tak ve většině obsahu knihy pokládá ďáblovi velmi přímé otázky a ten je mu povinen popravdě odpovídat, a to i s vědomím toho, že ho tyto odpovědi mohou stát ztrátu kontroly nad 98 % lidí na této planetě. Ďábel totiž popisuje Hillovi, že jeho hlavním cílem není přivést lidi do pekla, ale udělat jim už peklo na zemi a že se mu to docela daří, protože vede nad Bohem, u 98 lidí ze sta. Aby Hill umocnil atmosféru a vážnost rozhovoru, oslovuje ďábla výhradně slovy „Vaše Veličenstvo”. 

Ďábel v rozhovoru Hillovi například líčí, že se v podobě zla skrývá úplně všude a jen čeká na příležitost, až mu lidé dovolí toto zlo rozvíjet. Hill nám tak chce ukázat, že každý máme v životě možnost volby a každý můžeme rozhodnout o tom, zda necháme zlo propuknout, nebo ne. Osobně musím přiznat, že mě práce Napoleona Hilla na cestě za mým lepším životem významně ovlivnila. Jak se nejen v rámci mého podcastu potkávám s úspěšnými lidmi (tedy těmi, kteří nejsou pod vládou ďábla, pokud bych zůstal u Hillova příměru z knihy), tak čím dál více zjišťuji, že mnoho opravdu úspěšných a šťastných lidí vzpomíná právě na dílo Napoleona Hilla jako na něco, co programovalo jejich mysl na lepší život. 

Pokud jste již viděli přednášku Petra Štěpánka, tak si jistě vybavujete trailer k filmu Myšlením k bohatství. Několik posluchačů mi poslalo dotaz, zda nevím, kde by si mohli film stáhnout a podívat se na něj. Film ale ke stažení nikde není. Můžete jej vidět v rámci programu Myšlením k bohatství, jehož součástí je i spousta dalších studijních materiálů vycházejících z myšlenek a tvorby Napoleona Hilla. Samotný program, jehož součástí je také zmíněný film, stojí 2 495 Kč. Když jsem ale mé posluchače na program odkázal, dostal jsem například zprávu: „Ale Lukáši, to je strašné drahé, tolik jsem za film nikdy nezaplatil…” Chápu, že na první pohled se to může zdát opravdu hodně, je ale potřeba chápat, že v ceně není jen film, ale doživotní přístup do digitální knihovny s mimořádným obsahem. Chápu ovšem, že pro někoho to může být pořád dost peněz, pokud se chce podívat jen na film, a proto jsem požádal Petra Štěpánka, spoluautora Improovia a producenta české verze filmu, zda by s tím nešlo něco udělat. Výsledkem je speciální nabídka. V rámci ní získáte přístup k filmu na 4 dny za zlomek ceny, a k tomu jsme jako bonus přidali zdarma ke stažení zmíněné Improovio Myšlením k bohatství, které mapuje život Napoleona Hilla. Od Petra Štěpánka pak ještě získáte jako bonus přístup k elektronickým verzím dvou knih Myšlením k bohatství. Zajímá-li vás proto dílo Napoleona Hilla a chcete také nechat přeprogramovat svou mysl na lepší život, jsem přesvědčený, že film Myšlením k bohatství v kombinaci se stejnojmenným kurzem Improovio bude i pro vás ten správný první krok. Přístup k filmu a Improoviu zdarma získáte jen zde. A až si film prohlédnete, budu moc rád, když mi napíšete, co vše si z něj odnášíte.

© Lukáš Eder