„Všechno v životě má svou cenu,” říká podnikatel Martin Ditmar

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Dvacet let pracoval ve food retailu, tedy v maloobchodním prodeji potravin. Rychle stoupal kariérou. Už ve třiceti letech seděl v boardech velkých společností, kde věděli, že je na něj spoleh. Když se například německá skupina Lidl & Schwarz rozhodla vstoupit na český a slovenský trh, byl to právě Martin Ditmar, kdo byl postaven před výzvu otevřít prvních 50 + 50 prodejen, a to včetně náboru řádově tisíců zaměstnanců, za které pak i zodpovídal. Na vizitce to vypadalo skvěle. Například: Generální ředitel a předseda představenstva Spar. Viceprezident pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Jednatel společnosti Billa. Klíčový muž skupiny REWE v Rusku, Pobaltí (Litva, Lotyšsko), na Ukrajině.

Jenže úspěch a pracovní vypětí si u Martina vybraly svou daň. Kumulovaný stres se začal projevovat na zdraví, až Martin jednoho dne upadl do komatu. Lékaři mu dávali 1% šanci na přežití. Martin dnes vypráví, že když se po třech měsících probudil, bylo to, jako by se znovu narodil. I proto, trochu s nadsázkou, mluví v našem povídání pro podcast Myšlením na vrchol o prvním a druhém životě. Když ležel na nemocničním lůžku a nad jeho bezvládným tělem stála Martinova rodina a všichni jeho blízcí, nemohli tušit, co se odehrává v jeho nitru. „Prošel jsem si klinickou smrtí a byl to silný zážitek. Během doby, co jsem ležel v komatu, se mi odehrávalo v mysli tolik různých byznysových příběhů, že když jsem se posléze probudil, tak jsem měl problémy rozlišit, co byla realita a co jen pouhý sen,” vypráví v našem rozhovoru Martin, když vzpomíná na velkou životní lekci. Jeden ze snů byl natolik silný, že jakmile se Martin probudil a byl schopen alespoň trochu komunikovat, musel si ověřit, zda to byl pouhý blud, nebo realita. 

Když se o rok později stal sen skutečností a Martin přebíral v prostorách Buckinghamského paláce ocenění za nejlepší butikový hotel v Evropě pro svůj projekt Villa Memories, tak už neměl žádné pochyby, že je tu něco mezi nebem a zemí. Jaké si odnesl Martin prožitky z komatu do svého druhého života? Také o tom se rozpovídal během našeho rozhovoru. 

Celý příběh Martina Ditmara je už dlouhodobým čtenářům Petra Casanovy dobře známý a mimo jiné si jej připomínáme také v nejnovějším vydání tištěného Improovia, které získají přednostně jeho předplatitelé již první týden v květnu. Svůj výtisk si můžete rezervovat zde. Mnoho lidí, kteří si prošli podobně silným spirituálním prožitkem jako Martin Ditmar, se následně uchyluje k duchovnímu světu. V některých případech i pohrdají materiálním bohatstvím. Proč to není Martinův případ? V rozhovoru odpovídá zcela jednoduše. „Práce vždy dávala mému životu smysl a není tomu jinak ani v tom druhém životě. Na mých vizitkách se pozice příliš nezměnily. Stále tam najdete CEO nebo generální ředitel. Ovšem už tam nejsou velké nadnárodní korporace, ale jen vlastní projekty.” Když zmiňuje Martin projekty, tak má vedle butikového hotelu na mysli také konzultační společnost Rose Garden consulting, která se zabývá správou rodinného majetku a mezigeneračního předávání firem. Za vznik tohoto projektu je dnes Martin vděčný covidové situaci, která příjmy z celého hotelu ze dne na den zastavila. Tehdy to jistě nebyla jednoduchá situace, ovšem Martin moc dobře ví to, co si právě vštěpují do své mysli čtenáři Improovia – Přepni mysl na lepší život. Tedy že pokud má člověk otevřenou mysl, tak je schopen na každé špatné situaci uvidět novou příležitost a zárodek něčeho dobrého. Jak něco podobného vypadá v praxi, se dozvíte také z rozhovoru s Martinem Ditmarem v dnešním podcastu.

  • Jak se Martinovi podařilo najít harmonii mezi pracovním a osobním životem?
  • Co mu pomáhá neztrácet energii v těžkých dobách?
  • Jak se mu během covidu podařilo vytvořit zcela unikátní koncept pro řešení mezigeneračního předání rodinných firem?
  • Jaké to bylo probudit se po třech měsících v komatu?
  • Jaké zdravotní komplikace si s sebou odnesl do svého druhého života?

I tyto otázky padly během rozhovoru s Martinem Ditmarem, do kterého se můžete zaposlouchat v každé podcastové aplikaci nebo přímo zde na webu, nad článkem.

© Lukáš Eder