SOBĚLÍDREM: Strach z nemoci podle Napoleona Hilla

Dnes mám pro vás malý dárek – úryvek z knihy Myšlením k bohatství | 1937, první vydání od Napoleona Hilla. Odkazu tohoto velikána, jsem se společně s dalšími autory, věnoval do hloubky v magazínu Improovio. Úryvek z knihy, o který se s Vámi dnes podělím, se však váže k dnešní době. V překladu jsme plně zachovali útržkovitý styl psaní, který je pro Napoleona Hilla tolik typický. Nepsal beletrii ani romány. Předával informace, byl věcný a nefilosofoval – oznamoval.

Strach z nemoci můžeme považovat za fyzické i společenské dědictví. Svým původem je úzce spjat s příčinami strachu ze stáří a strachu ze smrti, protože přivádí člověka na hranici „onoho světa“, o kterém nic neví, ale o kterém slyšel samé nepříjemné historky. Je rovněž všeobecně známo, že někteří nemorální lidé si z „prodeje zdraví“ udělali výnosný podnik a udržují strach z nemoci při životě.

Člověk se v zásadě obává nemoci hlavně kvůli příšerným představám vštípeným jeho mysli, co se s ním stane, až si pro něj přijde smrtka. Obává se nemoci také proto, že by ho mohla stát hodně peněz.

Jeden uznávaný lékař odhadl, že 75 % lidí, kteří vyhledají odbornou lékařskou pomoc, trpí hypochondrií (imaginární nemoc). Bylo spolehlivě dokázáno, že strach z nemoci, i když pro něj není žádný důvod, často vyvolává fyzické příznaky nemoci, které se člověk obává.

Mocná a impozantní je lidská mysl! Buduje, nebo boří.

Brnkáním na strunu strachu z nemoci vydělali výrobci patentovaných léků ohromné jmění. Tato forma zpeněžení lidské důvěřivosti se před nějakými dvaceti lety stala tak rozšířenou, že Colliers’ Weekly Magazine spustil kampaň proti některým nejhorším vydřiduchům mezi výrobci patentovaných léků.

Během chřipkové epidemie, která vypukla za světové války, starosta New York City podnikl drastické kroky, aby zmírnil škody, které lidé způsobovali sami sobě vlastním strachem z nemoci. Zavolal do novin a řekl jim: „Pánové, považuji za nezbytné požádat vás, abyste neotiskovali žádné děsivé titulky ohledně chřipkové epidemie. Pokud se mnou nebudete v tomto spolupracovat, vymkne se nám celá situace z rukou.“ Noviny přestaly publikovat články o chřipce a během měsíce byla epidemie úspěšně pod kontrolou.

Sérií experimentů prováděných před několika lety bylo prokázáno, že lidem může být nemoc vsugerována. My jsme tento experiment provedli tak, že jsme tři známé požádali, aby postupně navštívili tytéž „oběti“ a každé z nich se zeptali: „Co tě trápí? Vypadáš příšerně nemocně.“ První tazatel obvykle u oběti vyvolal úsměv a nonšalantní „Ale nic, jsem v pořádku.“ Druhému tazateli se obvykle dostalo odpovědi: „Nevím přesně, ale cítím se zle.“ Třetí tazatel se obvykle setkal s otevřeným přiznáním, že se oběť cítí opravdu nemocně.

Vyzkoušejte si to na někom známém, pokud pochybujete, že mu to bude nepříjemné, ale nezacházejte se svým experimentem příliš daleko. Byli byste pak jako jisté náboženské sekty, jejíž členové se svým nepřátelům mstí „zaříkávacími“ metodami. Říkají tomu „seslat na oběť kletbu“.

Je ohromné množství důkazů o tom, že nemoc někdy začíná jako negativní myšlenkový impuls. Takový impuls může být přenášen z jedné mysli do druhé nebo si jej jedinec může vytvořit sám ve své mysli.

Jeden muž, který měl více moudrosti, než by tato událost mohla naznačovat, jednou řekl: „Když se mě někdo zeptá, jak se cítím, mám vždycky sto chutí odpovědět mu pěstí.“

Doktoři posílají své pacienty pro dobro jejich zdraví do nového prostředí, protože potřebují „přijít na jiné myšlenky“. Semínko strachu z nemoci žije v mysli každého člověka. Starosti, strach, odrazování, zklamání v lásce a podnikatelských záležitostech způsobují, že toto semínko klíčí a roste. Dopad nedávné ekonomické krize na myšlení lidí plně vytížil lékaře, protože nemoci mohou vzniknout i z takové formy negativního myšlení.

Zklamání v podnikání a lásce stojí v čele seznamu příčin strachu z nemoci. Jeden mladík byl natolik zklamaný láskou, až ho to dostalo do nemocnice. Měsíce se pohyboval mezi životem a smrtí. Byl povolán specialista na sugestivní terapii. Specialista vyměnil sestřičky, umístil ho do péče velmi okouzlující mladé dámy (po předchozí dohodě s lékařem), která se do něj hned první den služby zamilovala. Během tří týdnů byl pacient propuštěn z nemocnice, sice stále trpěl, ale už úplně jinou nemocí. BYL OPĚT ZAMILOVANÝ. Náprava byla sice podvod, ale pacient a sestřička se později vzali. A v době, kdy píšu tuto knihu, se oba těší výtečnému zdraví.

Poslední možnost zakoupit si překlad prvního vydání Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla z roku 1937 za cenu 399 Kč můžete v předprodeji zde do 10. listopadu 2021. První vydání je o 37 % obsáhlejší než zkrácená verze, která v Česku vyšla v 90. letech. Samostatný výtisk magazínu Improovio, kde jsou podrobně rozebrány principy úspěchu Napoleona Hilla, je k dispozici pouze zde.

Přeji vám krásný den na cestě stát se sami sobě lepšími lídry.
S úctou, Petr Štěpánek
www.facebook.com/petr.stepanek.live
www.linkedin.com/in/petr-stepanek-live

PS: Další články z rubriky SOBĚLÍDREM si můžete přečíst zde.

O autorovi rubriky SOBĚLÍDREM:
Před lety přivedl do Česka film Tajemství, dnes je Petr Štěpánek producentem programu Myšlením k bohatství z dílny Nadace Napoleona Hilla a spolutvůrcem programu Cesta vděčnosti. O svém poslání říká: „Smyslem mé práce není přivést druhé k sobě (myšleno ke mně), ale přivést je k sobě (myšleno k nim samým), protože kdykoliv pouze někoho následujete, nakonec místo toho, abyste vylezli ze své vlastní mentální krabice, vlezete do té jeho. Stát se dobrým Sobělídrem je v dnešní době další evoluční stupeň osobního rozvoje.“