3 podmínky Mariána Jelínka pro dosažení stavu flow

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Pojem FLOW, chcete-li česky plynutí, nebo možná ještě lepší vyjádření zóna optimálního fungování, zkráceně jen zóna, jistě neslyšíte poprvé. Většina lidí v moderní společnosti, kteří se zajímají o osobní rozvoj, se jistě již s tímto výrazem setkala a chápe, jak je tento stav důležitý pro dosahování optimálních výkonů a sebezlepšování. V moderní psychologii jako první definoval tento stav americký psycholog s maďarskými kořeny. Jmenoval se Mihaly Csikszentmihalyi a stav flow definoval na základě výzkumu kreativity. Ve své knize Flow: O štěstí a smyslu života hovoří o zóně optimálního fungování takto: „Je to prožitek, v němž jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, kdy se jim nic jiného nezdá být důležité. Tento prožitek je sám o sobě natolik radostný, že se ho lidé snaží dosáhnout dokonce i za velkou cenu.“ 

Tohoto mimořádného stavu bytí je každý schopen dosáhnout. Bez ohledu na charakterové vlastnosti našich osobností a bez ohledu na zkušenosti nasbírané během života, jsme všichni schopni vstupovat do stavu, během kterého dosahujeme nejlepších možných výsledků. Samozřejmě že každý za trochu jiných okolností. Velmi podrobně se stavu FLOW věnuje také Marián Jelínek v jedné z kapitol svého online kurzu umění sebekoučinku na stránce Peak Level Academy. Marián je mimo jiné také jedním ze spoluautorů magazínu Improovio. V aktuálním vydání se zabýváme jednotlivými principy, jež nám pomáhají k pozitivním změnám v životě, a ve své rubrice se Marián věnuje právě stavu flow.

Vysvětluje například, jak takového stavu dosáhnout, co se děje s naší osobností, pokud se dostaneme do zóny, ale také jak komunikovat s lidmi, kteří jsou zrovna v zóně ponořeni. Možná si teď říkáte, co je na komunikaci s lidmi ve flow jinak? Dovolím si vybrat jednoduchý příklad ze života. Pokud máte děti, tak jste možná také zažili, že si hrály v pokoji, a vy jste přišli do dveří, abyste jim oznámili, že mají jídlo na stole. Dítě odkývalo se slovy: „Ano, já už jdu.“ Po pěti minutách jste vběhli rozčílení do pokoje se slovy: „Jak dlouho na tebe mám ještě čekat?!“ Pokud děti nemáte, tak si možná podobnou situaci vybavíte ze svého dětství. Problém je, že dítě možná ani neví, co odkývalo, protože bylo zrovna v ten moment ve stavu flow. A já se ptám, je to chyba dítěte, nebo rodiče? Podobné situace můžete zažít jako nadřízený v práci nebo jako trenér ve sportu. S lidmi ve flow je zkrátka a dobře potřeba se naučit komunikovat. A nejen o tom je Mariánův článek v Improoviu

Pro nás je však nyní důležité, umět se do stavu flow vůbec dostat. V tomto stavu jsme schopni dosahovat nejlepšich výsledků, proto je pro zlepšení života tak důležitý. A proto jsem z Mariánova článku vybral tři podmínky, které nám ke stavu flow pomohou.

Jedná se o tři body, které jsou dle Mariána Jelínka určitou podmínkou, abychom se do stavu flow vůbec byli schopni dostat.

1. PODMÍNKA: Je třeba specifikovat cíl

Je velice důležité, abychom v té dané činnosti měli nějaký cíl. Nějakou vizi. To znamená smysl činnosti, který k něčemu směřuje. Seneca řekl kdysi krásnou větu: „Pokud nevím, kam má loď pluje, těžko asi mohu napnout někam plachty.“

„Pro námořníka, který neví kam plout, neexistuje příznivý vítr.“
Lucius Annaeus Seneca

Cíl. Smysl. Ať je to malíř, ať je to sportovec – kde je to zcela evidentní (proto možná stav zóny / flow je tolik typický pro sportovce) –, třeba i muzikant. Ale i kdokoliv v nějaké pracovní činnosti. Vždycky máme nějaký cíl. Důležité je, abychom si ho uměli specifikovat. 

2. PODMÍNKA: Činnost by měla atakovat naši komfortní zónu

Ať je to jakákoliv činnost (pohybová, umělecká, myšlenková, duchovní…), tak by měla  z hlediska pohybu atakovat naše schopnosti a dovednosti, čímž z hlediska myšlení atakuje naši komfortní zónu. To znamená: Neměla by to být činnost, která je pro nás velmi jednoduchá. Tam se do flow nedostaneme. Ale neměla by to být pro nás ani extrémně složitá činnost. Ani při ní se do flow nedostaneme.

Marian uvádí jednoduchý příklad. Když bych si šel zahrát tenis s Rogerem Federerem, tak se propadám samozřejmě do extrémního stresu a on se ocitá v zóně nudy. Činnost musí atakovat naši komfortní zónu z hlediska našich dovedností a schopností.

Pokud bychom přešli trošičku k výchově, tak si všimněte, že se často říká u malých dětí (pokud je něco učíte), že by měly tu danou činnost 3:1 zvládat. To znamená: Třikrát by se jim to mělo povést a jednou ne. Jakmile už to dítě třikrát zopakuje, můžeme činnosti o trošku zvýšit její obtížnost, a tím pádem znovu dochází k tomu, že až to třikrát zopakuje, tak se opět posune výš. To je příklad atakování komfortní zóny u dítěte z hlediska nových pohybů.

3. PODMÍNKA: Zpětná vazba

Poslední důležitou podmínkou je zpětná vazba. Mnoho lidí na ni zapomíná, ale v daném okamžiku ji zkrátka musíme mít. Všimněte si, jak herci touží být odměněni potleskem, jak se sportovec kouká na stopky nebo ukazatel skóre. Zpětná vazba, která tam je. Ale nemyslím tím pouze zpětnou vazbu cílovou, ale i průběhová – během dané činnosti. Hráč vidí, jestli udělal dobře kličku, ošklivě kličku, dobře nahrál, špatně nahrál… Podobně si to uvědomujeme všichni u jiných činností. Dostávat se do flow, aniž bychom zkrátka a dobře neměli žádnou zpětnou vazbu je příliš komplikované a proto pokud si budete chtít připravit své prostředí na co možná nejlepší výkony nezapomeňte také na zpětnou vazbu. 

Podmínek pro dosažení stavu flow bychom dali samozřejmě mnohem víc. Toto jsou ale ty tři nejzákladnější, které vybral Marián Jelínek. Více se nejen stavu flow, ale obecně i sebezlepšování věnuje Marián jak ve svém online kurzu, na jehož ukázku se můžete podívat zde, tak i ve své pravidelné rubrice v magazínu Improovio. Jednotlivé výtisky jsou k dispozici jen zde. V každém případě, pokud i vás napadají nějaké další podmínky, jež vám pravidelně pomáhají se dostat do stavu flow, nebo máte jakoukoliv jinou zkušenost, budu velmi rád, když se o ni se mnou podělíte. Psát mi můžete na [email protected]. Tam se budu těšit na všechny zprávy a dnes už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder