SOBĚLÍDREM: Když opravdu víš, CO CHCEŠ

Dlouho jsem se zamýšlel nad podivným a pozoruhodným příběhem vytrvalosti Edwina C. Barnese. Hill ho ve své knize Myšlením k bohatství (vydání z roku 1937) zmínil tolikrát, že jen duchem nepřítomný čtenář by si jeho jméno nezapamatoval.

Z 500 životů nejbohatších mužů Ameriky té doby, které Hill po 25 let studoval, si vybral jako příklad pro první a nejdůležitější kapitolu celé knihy, s názvem TOUHA, právě jeho. Vyšinutého tuláka, bláznivého, zoufalého a naivního snílka, Edwina C. Barnese. A tento popis by možná byl i výstižný, pokud by se to Barnesovi ovšem nepovedlo. Stal se díky své touze a vytrvalosti obchodním partnerem velikého Thomase A. Edisona.

Jak se to událo, že se chlapík ze dna společnosti, který neměl peníze ani na jízdenku vlakem, dostal na samotný společenský vrchol? Do vrstev a kruhů, k příležitostem a možnostem rezervovaným jen pro jednoho ze sta tisíc? Pokud bych měl pro jeho příběh najít soudobé přirovnání, řekl bych, že je to asi takové, jako by se chlapík z fronty na polévku u Armády spásy jakýmsi prapodivným způsobem dopracoval do obchodního partnerství s Elonem Muskem.

Napoleon Hill o Barnesovi uvedl, že tu jeho neuvěřitelnou vytrvalost poháněla „spalující touha“. Umanul si a v sobě živil představu, že se stane obchodním partnerem velkého vynálezce. Co se asi v Barnesovi odehrávalo, když se celá ta šílená myšlenka v jeho mysli objevila poprvé? Jaké mohl mít naděje, že se něco takového povede? Jaké šance? A jaká pravděpodobnost by něco takového dopustila? Jenže spalující touha hraje podle vlastních pravidel.

Člověk posedlý spalující touhou, který v souladu s ní vytrvale jedná, nepotřebuje šance ani pravděpodobnosti, naděje ani doufání. Jeho spalující touha dokáže ohýbat osudem stejně jako gravitace světlem. Je to síla tak mocná, že dovede způsobit padnutí tisíce šestek po sobě na kostce s milionem stěn. Díky spalující touze se dějí, jak to nazývám, „nekonečně nepravděpodobné věci“.

Všehovšudy biblický příběh stvoření je ukázkou manifestace spalující touhy Boha po existenci všeho, co známe. A i kdyby život vznikl evolucí a žádný Bůh nebyl, stejnou touhu nalezneme v chování každého živého organismu na světě. Touha je v rostlinách, které se napínají za světlem, i živočiších prahnoucích po vodě. Touha udržuje Život naživu.

Spalující touha je mocný zdroj vytrvalosti. Jakmile v sobě takovou touhu probudíte a každý jeden krok povedete k jejímu uskutečnění, nepůjde vám zastavit se. Nebude možné se vzdát. Spalující touha je infekce, které se nemůžete zbavit, leda byste propadli nečinnosti, odkládání a liknavosti, protože tato trojice touhu překová ve frustraci, beznaděj a bezradnost, z nichž člověk začne utíkat do fetování dopaminu na Netflixu, na „sosítích“, na pornu, na „gejmingu“ a kdo ví, čemu všemu dalšímu.

Barnes neměl nic, co by mohl Edisonovi nabídnout. Stál tam před ním v zaprášeném kabátu, starých zalátaných kalhotách a v botách dávno prošlapaných kýmsi před ním. V jeho očích ale bylo něco, co nedovolovalo Edisonovi muže vykázat zpět na ulici. Bylo to odhodlání, bylo to šílenství oněch slov, která mu pověděl. Ten tulák jemu, slavnému vynálezci, obchodnímu titánovi, OZNÁMIL, že se stane jeho partnerem.

Kdo ten příběh neznáte, vězte, že Edison tomu tulákovi svoji obchodní náruč rozhodně neotevřel. Ne hned. Pohodil před Barnese jen nitku příležitosti v podobě práce ve skladu jeho gigantické továrny. A Barnes tu nitku chytil a začal tam pracovat. A tím myslím PRACOVAT! Vytrvale jednat, dřít, dělat vše, co měl za úkol, jako by ta firma byla jeho! Dělat víc, než měl za úkol. Měl nasazení stejně šílené jako byla šílená myšlenka v jádru jeho spalující touhy.

Z předhozené nitky příležitosti vyčesal pramen, z něho upletl provázek, z toho lano a po něm se vyšplhal až na samotný vrchol Edisonovy hierarchie, kde si po letech nakonec s velkým vynálezcem opravdu podal ruku a stal se jeho obchodním partnerem.

Pokud existuje nějaké tajemství úspěchu, pak se bude jistě pohybovat kdesi v blízkém okolí SPALUJÍCÍ TOUHY. Samotné její vytrvalé následování v činech ji posiluje. Je to ta stejná síla, která člověku nedovoluje před orgasmem přestat. Je to nejmocnější známá síla vesmíru. Je to právě vytrvalost spojená se spalující touhou, co vedlo všechny objevitele, dobyvatele, vynálezce, podnikatele, sportovce i umělce k tomu, aby z neexistujícího a nemyslitelného upředli realitu, ve které dnes všichni žijeme. Jen hlupák by neviděl důkazy všude kolem sebe.

Milý čtenáři, spalující touha je Tvoje největší aktivum. Krm ji, syť ji, chraň ji a jednej podle ní. Ona Tě povede. Bude k Tobě promlouvat Tvým šestým smyslem, jak o tom píše Napoleon Hill, a bude Tě nabádat k věcem, které potřebuješ jít a ihned udělat. A vytrvej, protože to je pilíř všeho. Ohneš osudem. Spatříš nekonečně nepravděpodobné věci, jak se Ti dějí. Uvidíš, jak se Ti otevírají jedny dveře za druhými. A přijde den, kdy vytrvalostí dojdeš naplnění své SPALUJÍCÍ TOUHY a jediným vysvětlením, které pro to budeš mít, je, že někde nad Tebou dlí neviditelná ruka, která pohnula světem, abys Ty mohl uskutečnit to, proč tady na světě jsi.“

Přeji vám krásný den na cestě stát se sami sobě lepšími lídry.
S úctou, Petr Štěpánek
www.facebook.com/petr.stepanek.live
www.linkedin.com/in/petr-stepanek-live

PS: Další články z rubriky SOBĚLÍDREM si můžete přečíst zde.

O autorovi rubriky SOBĚLÍDREM:
Před lety přivedl do Česka film Tajemství, dnes je Petr Štěpánek producentem programu Myšlením k bohatství z dílny Nadace Napoleona Hilla a spolutvůrcem programu Cesta vděčnosti. O svém poslání říká: „Smyslem mé práce není přivést druhé k sobě (myšleno ke mně), ale přivést je k sobě (myšleno k nim samým), protože kdykoliv pouze někoho následujete, nakonec místo toho, abyste vylezli ze své vlastní mentální krabice, vlezete do té jeho. Stát se dobrým Sobělídrem je v dnešní době další evoluční stupeň osobního rozvoje.“