Knižní legenda osobního růstu konečně v češtině!

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Když Napoleon Hill začal budovat svou kariéru reportéra pro noviny v malých městech v okolí rodného města Wise County ve Virginii, tak nic nenasvědčovalo, že by se z něj měl stát jeden z nejvýznamnějších knižních autorů 20. století. Na cestu reportéra se vydal v 15 letech, jen aby získal prostředky na studia práv. Cesta jej ovšem dovedla k osudové schůzce, jež mladému reportérovi změnila život. Tehdy Hill přijal výzvu od nejbohatšího muže světa Andrewa Carnegieho a zasvětil svůj život objevování principů, díky nimž lidé dosahují úspěchu. Hill se díky Carnegiemu setkal s lidmi, jako byli Theodore Roosevelt, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, King Gillette, Alexander Graham Bell a stovky dalších. Sám Carnegie si už tehdy uvědomoval, že pokud má Hill prokázat principy úspěchu, ve které i slavný podnikatel sám věřil, tak nesmí být na své cestě motivován penězi, ale vnitřní touhou a vírou. Otevřením dveří k nejúspěšnějším lidem tehdejší doby tak udělal pro Hilla mnohem víc, než pokud by mu nabídl jen honorář za jeho práci. 

Napoleon Hill při setkání s Thomasem Edisonem

Po sedmi letech usilovné práce mladého reportéra Andrew Carnegie zemřel – nedožil se velkolepých Hillových objevů, zapříčinil však možnost jejich vzniku. Po smrti svého největšího podporovatele a mentora Napoleon Hill ve své práci pokračoval ještě dalších osmnáct let. Hillovo úsilí nakonec vyústilo v publikování několika knih, včetně jeho nejznámějšího díla Think and Grow Rich. Jeho kniha je i dnes považována za základní dílo osobního rozvoje a představuje všechny základní principy sebezdokonalování. 

Obrysy samotných principů úspěchu a bohatství, jež Hill ve své knize publikoval, viděl mladý reportér již po pár desítkách rozhovorů. Chtěl si být však jistý svým výzkumem, chtěl si být jistý, že jsou jeho zjištění správná. Při své práci postupoval vědeckými metodami, se svými respondenty se opakovaně potkával a ověřoval jejich myšlenky. Svůj život zasvětil největšímu výzkumu úspěchu v historii lidských dějin a tímto způsobem pracoval až do svých 54 let, kdy vydal své životní, vrcholné dílo – knihu Myšlením k bohatství.

Každý, s kým se Hill potkal a byl v té době naživu, si jeho knihu přečetl a začal o ní mluvit.  Všichni tito lidé si po jejím přečtení uvědomovali, jaká síla se v práci Napoleona Hilla skrývá. Poprvé v historii lidstva někdo vytvořil knihu, která lidem dávala jasný a stručný návod, který jim pomůže skoncovat s chudobou a neúspěchem. Bez ohledu na rasu, pohlaví i výchozí sociální postavení měli lidé k dispozici vědění, které jim ukazovalo, jakým způsobem změnit svůj život k lepšímu. Knize Napoleona Hilla je připisována zásluha za rozkvět světového bohatství a ukončení velké hospodářské krize. Hill tehdy vyvrcholením svého pětadvacetiletého výzkumu zažehl ve svých čtenářích plamen touhy, se kterým dokázali jeho čtenáři věřit ve vlastní sny. 

Říká se, že Andrew Carnegie prostřednictvím své přítomnosti a svých myšlenek pomohl desítkám lidí stát se milionáři, ale Napolen Hill prostřednictvím své knihy pomohl k bohatství několika milionům lidí. A pod slovem bohatství nemusíme vidět jen sedmi a víceciferná čísla. Lidé, kteří dosáhli bohatství dle Hillových principů, pochopili, že skutečné bohatství a úspěch se skrývá ve všech aspektech našeho života. Bohatý život je o pocitech naplnění a o dostatku. Náš život je bohatý na kvalitu našich vztahů, je bohatý na kvalitu našeho zdraví, je bohatý na kvalitu našich zážitků a je bohatý na kvalitu pozitivních pocitů. Skutečné bohatství je o kvalitě života ve všech jeho směrech, a právě k tomu vede učení Napoleona Hilla. 

Napoleon Hill ve své knize mluví především o tom, že je to právě naše myšlení, co nám stojí v cestě za úspěchem, bohatstvím nebo dosažením jakéhokoliv cíle. Dnes se již mnoho lidí nebrání těmto zjištěním, ale ve své době za tato slova dostával Hill nepříjemnou kritiku. Mnoho lidí s ním nesouhlasilo. Byli to lidé, kteří si nedokázali svůj úspěch představit, a pro ně bylo směšně poslouchat, že by mohli dosáhnout úspěchu podle nějakých jednoduchých pravidel. Tito lidé měli pravdu a touto pravdou jen potvrzovali slavnou myšlenku Napoleona Hilla: 

Cokoli si dokáže lidská mysl představit a čemu dokáže uvěřit, toho může dosáhnout.“ 

Hill svůj bohatý život prožil přesně podle tohoto hesla. Proto pro něj samotného bylo stejně směšné poslouchat, že jeho principy nefungují, jako pro jeho kritiky, že je tomu naopak. Hill chápal, že dokud lidé nejsou schopni jeho principům uvěřit, tak ani fungovat nemohou, protože veškerý náš úspěch i neúspěch, bohatství i chudoba, začínají a občas i končí v naší mysli. Dokud bude naše mysl přesvědčená, že nejsme hodni nebo schopni jakéhokoliv úspěchu, vždy bude mít pravdu. Jakmile však získáme přesvědčení, že jsme hodni úspěchu dosáhnout, tak se pro nás každá porážka stává jen dílčí překážkou a tato porážka nám dává příležitost začít znovu a lépe. 

Celému životu Napoloena Hilla, jeho osudovým okamžikům a principům, které už milionům lidí pomohlo dosáhnout životního bohatství, je věnováno aktuální vydání magazínu Improovio. Magazín je k dostání pouze zde a nese název podle Hillovy slavné knihy Myšlením k bohatství. Tato kniha byla do češtiny přeložena již v 90. letech, tehdy se ovšem jednalo o zkrácenou verzi, která byla ve Spojených státech publikována v roce 1960. Původní verze, tak jak ji Napoleon Hill napsal v roce 1937, přichází do Česka až nyní, kniha je právě v tisku a její předprodej probíhá zde. Proč se tomu tak děje právě teď, co vše tomu předcházelo a proč by zrovna tato kniha neměla chybět ve vaší knihovně, o tom jsem si povídal s Petrem Štěpánkem v živém vysílání na našich sociálních sítích. Záznam z tohoto živého vysílání přináším dnes posluchačům podcastu Myšlením na vrchol a zhlédnout jej můžete ve videu níže. 

© Lukáš Eder