Základní esence úspěchu firem jako je Amazon, Uber, Airbnb, Facebook a další…

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Co bude, až tu nebudeme? Jak budou žít naše děti? A jak budou žít děti našich dětí? A co děti dětí našich dětí? Určitě nejsem první, kdo si klade podobné otázky, a ani poslední, kdo na ně nedokáže najít reálné odpovědi. Co však už dnes víme, je, že to, jak se chováme a jaký odkaz zde necháme, bude mít zásadní vliv na kvalitu života dalších generací. Co však už dnes můžeme, je nahlédnout do minulosti, studovat chování našich předků a z toho usoudit, jaký mělo dopad pro náš dnešní život. A možná i podle toho můžeme být schopni upravit naše současné chování tak, abychom tu po sobě nechali co možná nejlepší odkaz. 

I podobnými otázkami se zabýval autor s přízviskem „Věštec Silicon Valley“ – Tim O’Reilly –, o jehož knize jsem mluvil v minulé epizodě. Když jsem si pročítal jeho knihu a zjišťoval postupně, co vše stálo za úspěchy dnešních velkých firem, jako je Google, Facebook, Airbnb, Uber, Amazon a další, tak jsem si uvědomil jednu zásadní věc, která byla, je a pravděpodobně bude pro úspěch těchto firem zcela klíčová. Všechny tyto firmy uspěly na základě principů otevřeného trhu a otevřeného softwaru. A možná že i my si z nich můžeme vzít příklad a využít stejné principy pro úspěch každého z nás, i pro co možná nejlepší odkaz, jejž tu zanecháme našim potomkům.

Základem otevřených softwarů je, že do nich mají přístup všichni programátoři. Mohou do nich přispívat a vylepšovat je a využívat. Nejznámější takovým softwarem je bezesporu Linux, na němž vyrostl i celý Google a jiné firmy. A když se zamyslíte, na jakém principu funguje takový App Store, tak je to vlastně také takové otevřené prostředí. Apple přece není firma, která do App Storu nahrává všechny aplikace, může si je tam nahrát kdokoliv, kdo dodrží jasné zásady a jehož aplikace bude Applem schválena. Díky App Storu tak můžete získávat nové zákazníky, prodávat jim svoje produkty a Apple si za to samozřejmě vezme odpovídající nemalou provizi.

Na podobném principu funguje Airbnb. Společnost, která nabízí nejvíce volných lůžek k přespání a bytů k pronájmu, ale přitom nevlastní žádnou z nich. Stejně tak Uber nahrazuje taxíky, aniž by vlastnil auta a zaměstnával řidiče, kteří znají celé město. Podobně bychom mohli mluvit o Amazonu, Wikipedii nebo vlastně i Facebooku. Všechny tyto firmy pochopily principy otevřeného softwaru a využily moderní technologii pro svůj úspěch a růst. To, jakým způsobem to ovlivňuje kvalitu života lidí ve společnosti a zda jsou všechny tyto firmy pro nás přínosem, je již jiná otázka. Pravdou však je, že všechny tyto firmy mění způsob života na Zemi prostřednictvím stejném principu. 

A i když to možná ještě není zatím tolik zřejmé, tak stejného principu využívá i Elon Musk, až jednou jeho vozy budou plně ovládat autonomní řízení. Momentálně jen sbírá data. Mohli bychom říct, že dnes jsou jeho vozy v autoškole a každý z řidičů je lektorem, který dělá chyby, ze kterých se může technologie poučit. A opět všechen jeho budoucí úspěch a růst bude vycházet ze stejného principu otevřených řešení, jehož podstatou je jedna jediná esence. A tou esencí je spolupráce.

Když jsem mluvil o historii, tak si jen vzpomeňte na tu dávnou a současnou. Kolik zbytečné energie již lidstvo promarnilo do zbytečných bojů? A co vše by se mohlo stát, pokud bychom stejnou energii investovali do spolupráce? Je mi úplně jasné, že nyní mnoho z vás říká, že přeci války s sebou vždy přinesly i technický pokrok, kterého bychom se možná ani nedočkali. Já si ovšem myslím, že bychom se jej dočkali, jen by možná trval trochu déle, protože válka samotná na lidstvo vyvolala tlak, pod kterým muselo inovovat a chtít předstihnout soupeře co nejdříve. A kdo ví, co vše bychom dnes měli, pokud bychom se místo válčení byli schopni spojit a spolupracovat? Pokud bychom společnou energii násobili místo toho, abychom s ní šli proti sobě a využívali ji pro svůj útok a obranu.

Zmiňoval jsem všechny ty technologické giganty, které zejména v posledních deseti letech vyrostly doslova raketovým tempem. Zkuste se jen zamyslet, co pomohlo k jejich růstu? Jednoznačně to byl rychlý internet, a tím pádem i možnost rychlého šíření informací, takže i možnost rychlé a prakticky neomezené spolupráce. Ten, kdo se naučil investovat svůj kapitál do spolupráce více lidí, kteří kráčí za stejnou vizí, dnes sklízí zasloužené ovoce. Ten, kdo se uzavřel do své bubliny, bránil si to své a věřil ve svou unikátnost, spíš utřel nos. 

Proto si myslím, že budoucnost každého z nás i kvalita odkazu se odvíjí především od toho, jak moc se naučíme navzájem spolupracovat, a ne podle toho, jako moc budeme útočit a jak moc se budeme bránit. Spolupráce nám přináší násobení naší energie, zatímco útok a obrana jen její ztrátu. I to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl, aby kolem magazínu Improovio vznikla komunita lidí, kteří chtějí žít lepší život a uvědomují si, že jen oni rozhodují o své budoucnosti. S těmito lidmi se chci dále potkávat v naší uzavřené skupině na Facebooku, ale také na připravovaných konferencích a jiných úžasných setkáních, kde se můžeme navzájem inspirovat a učit se vzájemné spolupráci. Ze srdce jsem moc vděčný vám všem, kdo v této myšlence vidíte smysl a stali jste se členy Improovia nebo alespoň předplatiteli našeho magazínu. Inspirace není nikdy dost. Pokud vás napadla například nějaká zajímavá myšlenka během poslechu tohoto podcastu, budu moc rád, když se o ni se mnou podělíte do mého podcastu. Můj e-mail zní [email protected]. Pokud by vás zajímalo předplatné nebo některá z verzí programu Improovio, vybrat si můžete zde. Chce-li však zatím jen nahlédnout do našeho magazínu, tak je lepší navštívit tuto stránku.

Už teď se na vaše myšlenky těším a pro dnešek mi už jen zbývá popřát každému z vás úspěšný a krásný den. 

© Lukáš Eder