SOBĚLÍDREM: Kde by svět byl, kdyby nebyl Hill

Psal se rok 1937. Velká hospodářská krize ustupovala a na obzoru, daleko za atlantským oceánem, v samém srdci Evropy, se zatím pozvolna rýsoval temný obrys nového vojenského konfliktu, který měl brzy zachvátit celý svět.

Čtyřiapadesátiletý Napoleon Hill ve svých rodných Spojených státech tou dobou právě dokončoval knihu, které věnoval uplynulých 25 let svého života. Během nich přezkoumal životy více než 25 tisíc průměrných mužů a žen a k tomu pečlivě analyzoval myšlení 500 nejbohatších lidí Ameriky. Jeho posláním bylo odhalit a popsat zákony úspěchu, které by kohokoli, kdo se jich bude držet, dovedly k bohatství v jakékoli oblasti života, kterou si určí.

Ten úkol mu kdysi ještě jako mladému novináři zadal sám veliký Andrew Carnegie, ocelářský magnát, obchodní titán, nejbohatší muž tehdejšího světa. A Hill v něm pokračoval i dlouho poté, co ten starý irský lišák zemřel. Bylo to něco v očích pana Carnegieho, co přimělo Hilla onu výzvu k odhalení zákonů úspěchu přijmout. Tušil, že takový objev by mohl změnit svět.

Jednou v noci, v polovině třicátých let, ke konci jeho již více než dvě dekády dlouhého výzkumu, k Hillovi promluvilo jeho podvědomí. Ve snu spatřil Abrahama Lincolna, který mu řekl: „Svět bude brzy potřebovat Vaše služby. Bude teď procházet obdobím chaosu, kdy mnoho mužů a žen ztratí víru a zachvátí je panika. Pokračujte v práci a dokončete svou filozofii. Toto je poslání Vašeho života.

Bylo něco prazvláštního na onom načasování, o němž Hill nemohl tušit, když knihu vydal. Až s odstupem času dokážeme zřetelně říct, co měla postava Lincolna oním obdobím chaosu na mysli. Když Napoleon Hill v roce 1937 knihu Myšlením k bohatství vydal, byl ve vrcholné formě. Kompletní filozofii úspěchu představil s takovou razancí a jistotou ve svá tvrzení, že už při pouhém čtení člověk pociťuje bázeň a současně se mu do žil vlévá jiskrná kuráž.

Hill do knihy napsal vše. Pravdu tak průzračnou a mnohdy až nepříjemně upřímnou, že proti ní nebylo obrany. Těch několik set stran pohnulo osudem světa. Kniha Myšlením k bohatství dodala milionům lidí naději a sílu projít nejtemnější kapitolou lidských dějin. Co víc, ovlivnila myšlení celých příštích generací a podnítila je snít, vykročit za svými sny a dosáhnout jich. Uvedla do pohybu turbíny úspěchu a rozkvětu bohatství druhé poloviny 20. století a připravila půdu pro exponenciální rozmach 21. století.

Kladu si otázku, kde by svět byl, kdyby nebyl Hill? Vezmu-li v úvahu ono načasování a razanci, s jakou kniha Myšlením k bohatství srazila k zemi v té době v Americe všudypřítomný strach, a připočítal jí zásluhu na tom, že právě ona rozdmýchala v Američanech na konci třicátých let novou naději, víru, touhu, odvahu a SEN, pak se pochopitelně sám sebe ptám, kdo by přijel Evropě na pomoc, pokud by Amerika za těch pět let od vydání Myšlením k bohatství tolik nezesílila?

Je to troufalá otázka, vím. A je troufalé jedné knize přikládat takový dopad. Jenže posledních několik týdnů jsem strávil v průměru šest hodin denně studiem této strhující knihy. Mám totiž tu čest a požehnání ji s kolegyní Jitkou Štefkovou poprvé překládat do češtiny. A tu otázku, kde by svět byl, kdyby nebyl Hill, si kladu na každé jedné stránce už od první kapitoly. Tolik úspěšných obchodníků, podnikatelů, sportovců, lídrů i umělců se na ni odkazuje jako na tu knihu, která odstartovala jejich růst, že už nikdy nikdo nedohlédneme, kde by svět byl, kdyby nebyl Hill.

Možná se ptáte jak to, že ji nyní poprvé překládáme do češtiny? Vždyť už tady přece jedna kniha Myšlením k bohatství vyšla, před třiceti lety. A máte i nemáte pravdu. Tehdy byla do češtiny přeložena pouze výrazně zkrácená a značně editovaná verze z roku 1960. V úplném znění tak, jak ji v roce 1937 Napoleon Hill vydal, si ji budete moct přečíst a začít studovat až nyní. Předprodej je již zahájen, a díky Petrovi Casanovovi z FirstClass a Lukáši Ederovi z Improovio si ji můžete objednat se slevou 20 % zde.

OTÁZKY & ÚKOL SOBĚLÍDRA:
Která jedna kniha mě v životě nejvýrazněji ovlivnila?
Kdy jsem tuto knihu četl naposledy?
Co vše si z ní pamatuji?

Vezměte si papír a tužku a sepište co nejvíce věcí a myšlenek, které si z této knihy pamatujete. Dále si zapište, čím vás ovlivnila a jak jste ji využili ve svém životě. Potom jděte a přečtěte si ji znovu.

MOUDROST SOBĚLÍDRA:
„Kdykoli se setkáte s někým opravdu úspěšným, obvykle nemá smysl ptát se, zda knihu Myšlením k bohatství četl. Téměř s jistotou se ho můžete rovnou zeptat, kdy ji četl poprvé.“

Přeji vám krásný den na cestě stát se sami sobě lepšími lídry.
S úctou, Petr Štěpánek
www.facebook.com/petr.stepanek.live
www.linkedin.com/in/petr-stepanek-live

PS: Další články z rubriky SOBĚLÍDREM si můžete přečíst zde.

O autorovi rubriky SOBĚLÍDREM:
Před lety přivedl do Česka film Tajemství, dnes je Petr Štěpánek producentem programu Myšlením k bohatství z dílny Nadace Napoleona Hilla a spolutvůrcem programu Cesta vděčnosti. O svém poslání říká: „Smyslem mé práce není přivést druhé k sobě (myšleno ke mně), ale přivést je k sobě (myšleno k nim samým), protože kdykoliv pouze někoho následujete, nakonec místo toho, abyste vylezli ze své vlastní mentální krabice, vlezete do té jeho. Stát se dobrým Sobělídrem je v dnešní době další evoluční stupeň osobního rozvoje.“