2 důvody pro štědrost aneb Jak se sami okrádáme o svobodu a bohatství

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

CHAMTIVOST, HAMIŽNOST a LAKOTA.

Tyto vlastnosti jsem v minulém článku označil za nemoc mnoha lidí v moderní populaci. Proč zrovna tyto vlastnosti vnímám jako nemoc, čím jsou způsobeny, ale také jak se proti nim bránit bylo právě tématem článku, kde jsem se zabýval otázkou, která nemoc je apokalypsou lidského charakteru?. Proto pokud jste nečetli předchozí článek, nebo jste jej neslyšeli ve formě podcastu,tak možná nevíte, o čem to teď mluvím, zkuste si proto nejprve přečíst tento článek.

Říká se: Každá strana má dvě mince – rub a líc. A jinak to není ani s touto nemocí. Prakticky pro každou věc na světě máme nějaký opak a každý z nás si může vybrat, na jakou stranu mince bude hledět nebo jakým směrem v životě se bude ubírat. Zda chceme mířit ke hvězdám a stoupat vzhůru, nebo hledět pod nohy a klesat na dno. Pořád je ale potřeba znát svůj směr a vědět, kam chceme v životě kráčet. Když takový směr nemáme,  spíš se jen protloukáme životem a necháváme se unášet různými proudy, než abychom se stali jeho vědomými tvůrci. Proto si myslím, že když jsem v minulém díle mluvil o chamtivosti a snažil se ukázat cestu, jak se takové chamtivosti vyhnout, bylo by fér ukázat i směr, kterým bychom měli chtít směřovat.

Co je opakem chamtivosti a hamižnosti?

Jednoznačně je to štědrost a velkorysost. Říkáte si už, jak by vám mohlo něco jako velkorysost pomoci k životnímu bohatství a lepšímu životu obecně?

Obrovskou nevýhodou chamtivých a lakomých osobnosti je fakt, že jejich životy jsou ovládány strachem. Posluchači, kteří se vrací k Myšlením na vrchol už nějaký ten čas, ale také čtenáři aktuálního vydání seberozvojového magazínu Improovio, kde se zabýváme životním dílem Napoleona Hilla – Myšlením k bohatství, vědí, že to byl právě Hill, kdo označil strach za největších překážku bohatého života. Označuje jej jako největšího nepřítele životního štěstí. Stejně tak je ale dobré si uvědomit, že proti strachu nemá smysl bojovat, ale naučit se jej spíše přijmout a pochopit jako součást naší osobnosti. Strach je sám o sobě emoce, a pokud je člověk ovládán touto emocí, nebývá schopen rozumných a racionálních rozhodnutí a stejně tak nebývá ani schopen naslouchat svému srdci. Strach nám zakrývá oči, ale také uši. Nutí nás jednat. Bohužel ne vždy tak, jak bychom si přáli. A právě chamtiví lidé mají mnohdy tak velký strach ze ztráty, že se zaměřují jen na zisky a jsou ve svém chování ovládání právě skrze strach. Jak bychom ale mohli chtít dosáhnout skutečného bohatství, když jednáme pod nadvládou jeho největšího nepřítele?

I to by mohl být jeden z důvodů, proč se snažit osvojit si ve svém životě opak chamtivosti, tedy štědrost a velkorysost. Možná si ale stále říkáte: „Jak by mě zrovna štědrost nebo velkorysost mohla osvobodit od strachu? Copak se můžu přestat bát, když někomu něco dám nebo někomu s něčím pomůžu?“ Myslíte si, že ne? Dovolte mi ukázat hned 2 důvody, proč by tomu tak mělo být.

DÁVÁNÍM K VLASTNÍMU KLIDU…

Ten, kdo je ochoten dávat druhým, už sám sobě dává obrovský dar. Takový člověk už tímto samotným procesem dávání chrání sám sebe před strachem ze ztráty. I díky tomu už člověk přichází o panickou hrůzu z představy, že o něco přichází. Nemá strach, aby jej někdo neokrad nebo neošidil, protože chápe, že ztráta i dávání jsou součástí životní koloběhu. Aby se bohatý a úspěšný podnikatel naučil nějakým dovednostem, potřeboval by někoho, kdo bude ochoten mu takové dovednosti předat. I takto lze projevit štědrost a dávání. 

Schopnost dávání je mimo jiné důležitá i proto, co říkám ve svém podcastu velmi často, tedy že čím větší jsou naše sny a vize, tím více lidí budeme potřebovat pro jejich naplnění. A člověk, který není schopen dávat, zůstane vždy na všechno sám. A samozřejmě je dobré si taky uvědomit, že nelze dávat, když nic nemáme, proto je stejně tak důležité naučit se také přijímat, ale to už by bylo zase na jiné téma. I když vlastně schopnost přijmout se štědrostí značně souvisí. Hamižnost a lakota zabíjí přirozené charisma a zcela zbytečně nás přivádí do života ve strachu, zatímco velkorysost a štědrost je sama o sobě osvobozující, čímž se dostáváme k druhému důvodu pro štědrost a velkorysost.

VĚNOVAT TO NEJVZÁCNĚJŠÍ

Když mluvím o velkorysosti, tak ale nemám rozhodně na mysli jen peníze nebo snad jiné materiální statky. Věřím, že posluchači tohoto podcastu to již dávno dobře chápou. Tu největší štědrost a velkorysost, jakou můžeme někomu nabídnout, je kus našeho času. Je mnoho věcí, které lze v životě vrátit nebo napravit, jen ztracený a promarněný čas již nelze získat zpět. A právě život v chamtivosti nás o čas připravuje, protože nám svazuje ruce a ubírá na svobodě. Nevíte, co tím myslím?

Zkuste se společně se mnou zamyslet. Znáte snad někoho skutečně bohatého, kdo postavil svůj život na chamtivosti? Možná se teď někomu z vás vybavila jedna známá tvář, která má hromadu peněz a nikdy nebude mít dost. Já ale mluvím o skutečném bohatství, ne jen o financích. Samozřejmě že jsou ve společnosti lidé, kteří mají možná mnohem více peněz než vy a postavili svůj majetek na chamtivosti. Myslíte si ale, že jsou tito lidé skutečně šťastní, když si mohou koupit, cokoliv chtějí, ale nemají skutečné přátele nebo mají chatrné zdraví? Podle mě je bohatství a úspěch mnohem víc než jen materiální nadbytek. Pro mě je to svoboda, odpovědnost za vlastní život a samozřejmě také životní hojnost

Na začátku dnešního podcastu jsem mluvil o protikladech. Zkuste si schválně vzít tužku a papír. Nalevo udělejte znaménko plus a napravo minus a pod ně napište vše, co v životě prožíváte, a k tomu na protější stranu napište protiklad. Můžete tam napsat třeba svoboda – nesvoboda, štědrost – lakota, velkorysost – chamtivost, radost – smutek, spolupráce – boj, bohatství – chudoba, zdraví – nemoc atd. Možná potom, když uvidíte všechny ty klady a zápory napsané pod sebou, snadněji uvidíte, jak všechny ty pocity, činnosti a vlastnosti jedné strany spolu navzájem souvisí, a to si myslím, že je dobrý důvod, proč se soustředit jen na jednu stranu, kterou v životě chceme. Už teď vím, jakou stranu si zvolíte. 

Vlastností a schopností, jež nás dovedou v životě k úspěchu a bohatství, je bezesporu mnohem víc. Podrobně se hlavním z nich věnujeme v aktuálním vydání seberozvojového magazínu Improovio. Ve stánku ale magazín nehledejte, je k dostání do vyprodání zásob pouze u nás na webu pod tímto odkazem. Věřím že i ve vašich rukou bude práce všech autorů, kteří na magazínu spolupracují plnit svůj účel a že i vás dovede ke svobodě a bohatství.

© Lukáš Eder