Jak přijmout odpovědnost za své emoce a kvalitu našich vztahů?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Zdravé vztahy jsem v poslední epizodě tohoto podcastu označil jako klíčový faktor životního bohatství. Z jedné strany je to jen jedna z částí spokojeného života, nicméně je to ta část, která nejvíce souvisí s těmi dvěma zbývajícími. Mnoho našich nemocí má původ v nezdravých vztazích, a to zejména ve vztahu, který máme sami se sebou. Stejně tak se nám občas nedaří dosáhnout úspěchu, protože nejsme schopni navázat a udržovat zdravé vztahy. 

Možná že se i vám někdy v životě stalo, že jste se dostali do situací, kdy jste někomu kývli na nějakou dohodu, koupili něco, čeho jste posléze litovali nebo to nepotřebovali. Případně že jste kývli na práci, kterou jste ale vlastně vůbec nechtěli dělat, ale děláte ji jen proto, aby byl váš šéf, společník nebo partner spokojený, abyste se mu zavděčili. Po čase jste pak třeba zjistili, že si toho daná osoba naopak vůbec nevážila a brala váš souhlas a vaši práci jako samozřejmost. Ta osoba měla z vašeho souhlasu nějaký prospěch, takže byla spokojená a vůbec ji nenapadlo, že vy to cítíte úplně jinak. Jestli jste se někdy dostali do podobné situace, tak jste byli součástí právě toho nezdravého vztahu, o kterém jsem mluvil v minulém díle. A tento vztah vám brání dosáhnout životního bohatství.

Mnoho lidí si myslí, že aby dosáhli zdravého vztahu, tak se musí pro někoho obětovat, udělat někoho spokojeným a přinést mu prospěch. Tito lidé pak často čekají to samé a diví se, jak jen je to možné, proč on to pro mě neudělá, když jsem se já pro něj tehdy obětoval a taky dělal něco, co se mi nechtělo nebo mi to nebylo příjemné. Tady mě napadá pár otázek:

  • Ví vůbec ten druhý člověk, že jste pro něj činnost udělali jen proto, abyste se mu zavděčili, a že vám to ve výsledku vůbec nebylo příjemné?
  • A proč jste to teda dělali?
  • Jo, že jste si mysleli, že tím dosáhnete dobrých vztahů?
  • Vy jste si mysleli, že tím, že se pro někoho obětujete, se posílí váš vzájemný dobrý vztah?

To je ale přece naprostý nesmysl, to ztrácí jakoukoli logiku a je to v naprostém rozporu definice jakéhokoli zdravého vztahu, o které jsem mluvil. Definice zněla, že ve zdravém vztahu, a je jedno, jestli je to vztah partnerský, nebo pracovní, musí všechny zúčastněné osoby cítit nějaký prospěch, nikoho nesmí ničit.

Je ale nějaké východisko, je možné vyhnout se podobným situacím? Mnohdy stačí říct jenom pouhé NE. Někdy stačí vyslovit pouhé PROMIŇ, ALE TOHLE DĚLAT NEMŮŽU, TOHLE MI NENÍ PŘÍJEMNÉ nebo NE, TOHLE SI NEKOUPÍM, TOHLE NEPOTŘEBUJI, případně NEZLOB SE, ALE TOHLE DĚLAT NEMŮŽU, NEMÁM NA TO DOSTATEK ZKUŠENOSTÍ, VĚDOMOSTÍ A ZABRALO BY MI TO PŘÍLIŠ MNOHO ČASU. Pouhým prostým a slušným odmítnutím se můžete vyhnout budoucím situacím, které nebudou pro nikoho z vás příjemné, a ještě si třeba ušetříte spoustu času a někdy i zbytečných nervů. Teď si možná říkáte, že tím odmítnutím stále nenaplňujeme definici zdravého vztahu, protože ta druhá osoba se nyní necítí komfortně a nemá ze vztahu prospěch. To ale nemusí být nutně pravda. Vy přece můžete někoho odmítnout něco pro něj udělat, ale to neznamená, že mu nemůžeme pomoct najít někoho, kdo by to pro něj udělal, nebo doporučit někoho jiného, kdo by daný produkt či službu potřeboval. Uděláte tím mnohem větší službu nejen jemu, ale třeba i dalším lidem, a ve výsledku všichni mohou být spokojeni a všichni mohou mít mezi sebou zdravé a dobré vztahy.

Chápu, že o tomhle se snadno mluví, ale mnohem hůře a složitěji se toho člověk umí držet. Občas z nějakých nepochopitelných důvodů prostě nedokážeme odmítnout našeho šéfa nebo nějakou jinou autoritu v našem životě. Myslím si, že abychom tohle dokázali, tak potřebujeme mít v našem životě jasně stanovené určité emoční hranice, které nebudeme chtít v žádném případě překročit. Emoční hranice hodně souvisí s rozvojem vaší emoční inteligence, mají hodně společného jak s výší vašeho EQ, tak ale i s vaším hodnotovým žebříčkem. Právě od našich hodnot by se mělo odvíjet všechno, co v životě děláme. Pokud se jich budeme držet, tak nemůžeme v budoucnu litovat našich rozhodnutí. A díky tomu, že se budete věnovat rozvoji své emoční inteligence, se naučíte mnohem více rozpoznávat své pocity a emoce, budete je umět včas identifikovat a zvládnete si i snáze nastavit své vlastní emoční limity. Tím, že si stanovíte tuto hranici, se můžete vyhnout zbytečným potížím, které jsem popisoval výše, získáte díky tomu určitou osobní integritu. Budete si stát za svými názory, chodit pevně s hlavou vztyčenou, budete se učit většímu sebevědomí a získávat větší a větší sebedůvěru ve všem, co děláte. Naučíte se více poslouchat svůj vnitřní hlas, který vám napoví, až se budete blížit k překročení právě té vaší emoční hranice, která už vám není příjemná a je v rozporu s vašimi hodnotami. 

Stačí jen jediné – věnovat tomu trochu času a ujasnit si, co mi je a co už není příjemné. Budete mít v budoucnosti méně důvodů cítit se provinile a vaše osobní i pracovní vztahy získají určitou rovnováhu. Především ale získáte absolutní svobodu nad svou myslí, a tím se vám otevírá cesta k úspěšnému a bohatému životu. Nezapomínejte ale na to, že jen vy musíte převzít zodpovědnost za vaše emoční hranice, za vaše limity, které nebudete chtít překročit. S každou mírou svobody totiž přichází i odpovídající míra zodpovědnosti. Myslím si ale, že za ty zdravé vztahy to určitě stojí. Jsou totiž klíčové pro skutečně bohatý a naplněný život a na to bychom neměli zapomínat.

Tolik dnešní podcast Myšlením na vrchol. Věřím, že vás opět bavil a že vám opět přinesl trochu inspirace pro životní změnu. Pokud hledáte nástroj, který by vám s takovou změnou mohl pomoci, tak pro tyto účely tvoříme tištěný magazín Improovio. V něm se snažím společně s Petrem Casanovou a dalšími autory dívat na jednotlivá témata pod drobnohledem a vést čtenáře k dalšímu zamyšlení. Pokud už máte s naším magazínem nebo jiným nástrojem zkušenost a budete mít chuť se o ni podělit, zanechte mi zprávu na našem webu improovio.cz, na našich sociálních sítích nebo přímo v mé e-mailové schránce. Stejně tak si i můžete dát odběr podcastu Myšlením na Vrchol ve vaší oblíbené aplikaci nebo sdílet tuhle epizodu mezi vaše přátele.

Moc vám za to děkuji a přeji vám pro dnešek úspěšný a krásný den.  

© Lukáš Eder