O teorii energetického koktejlu, který ovlivňuje kvalitu života

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Když se řekne slovo bohatství, co to pro vás znamená? Myslím si, že většina lidí za tímto slovem hledá především materiální dostatek, možná spíš jako nadbytek peněz a jiných materiálních statků. Já jsem ve svém podcastu v posledních epizodách toto slovo skloňoval poměrně často a to zcela záměrně. 

Když slyším slovo bohatství, tak se mi nevybavují jen peníze a všechny ty krásné věci a zážitky, po kterých může člověk začít toužit. Osobně za tímto slovem vidím mnohem víc. Bohatý život pro mě znamená, že je náš život naplněný ve všech jeho aspektech, pro mě to není jen materiální dostatek. 

V minulé  epizodě jsem se s vámi podělil o zprávu od Davida, čtenáře našeho webu, který mi poslal svůj vzorec, který používá pro měření své životní spokojenosti. Jeho vzorec byl opřený o tři vztahové pilíře, a to vztah sám k sobě, vztah ke svému okolí a vztah ke svému tělu. Já pro měření svého životního bohatství a štěstí žádný podobný vzorec nepoužívám. Vystačím si s podobnou a trochu jinou teorií, kterou více zakládám na vlastních pocitech. 

Říkám tomu „teorie energetického koktejlu“. Dopodrobna se této myšlence věnuji ve třetím vydání tištěného magazínu Improovio. Aktuálně ještě stále posíláme druhé číslo, kde se zabýváme sebepoznáním. Od začátku září se ale se členy programu Improovio vytrhneme společně na to, jak na své cestě životem dosáhnout toho skutečného bohatství, a to právě ve všech jeho aspektech. Magazín budeme vydávat v omezeném nákladu, proto pokud i vás toto téma zajímá, můžete si už teď na našem webu zajistit svůj výtisk. Stačí využít předplatné magazínu nebo některý z našich programů, kde máme ještě další benefity.

Pojďme se ale už vrhnout na zmiňovanou teorii energetického koktejlu. Potřebuji od vás, abyste si nyní ve své mysli představili tři spojené nádoby. Pokud někomu z vás nešla na škole fyzika, tak si prostě představte tři kýble s vodou, které jsou dole propojené hadičkami. Fyzikální zákon spojených nádob nám říká, že pokud v první nádobě odeberu tekutinu, tak je hladina ve všech nádobách vždy stejná. Tekutina se v nádobách neustále vyrovnává a postupně se tím také trochu mísí. Tento základní fyzikální zákon je podstatný pro pochopení naší teorie. Nepochybuji o tom, že by jej někdo neznal, ale raději to ještě říkám, aby to bylo všem jasné.

První z našich nádob nese název Úspěch, druhá nádoba Zdraví a třetí nádoba představuje naše Vztahy. Tekutina v těchto spojených nádobách představuje energii, kterou každý den využíváme pro dosahování a naplňování životního bohatství. Mohli bychom tak říct, že tekutina, kterou z těchto nádob čerpáme, představuje kvalitu našeho života a míru našeho bohatství. Jednoduše, tekutina v těchto nádobách představuje naši životní energii, kterou neustále spotřebováváme. A naším cílem samozřejmě je mít tyto nádoby pokud možno naplněné až po okraj a pokud možno tou nejčistší možnou tekutinou. Mohli bychom tak říct, že v těchto spojených nádobách neustále vzniká a mísí se náš životní energetický koktejl.

Podstata této teorie zeje v tom, že každá z těchto nádob má svůj přítok tekutiny, chcete-li energie, a kvalita tohoto vznikajícího energetického koktejlu závisí právě na kvalitě přítoku do každé z nádob. A co představují tyto přítoky? Jsou to hlavně emoce a pocity, které v životech prožíváme. Proto by naším cílem mělo být pečovat o kvalitu tekutiny, která do nádob vtéká. Pokud přestaneme pečovat o přítok tekutiny do jedné z nádob, tak máme ještě další dvě nádoby, které slouží pro vyrovnání kvality vznikajícího energetického koktejlu. Začne-li se však některý z přítoků zanášet nečistotami, tak začne do jedné z nádob vtékat zakalená voda. Pokud budeme ignorovat kvalitu vody na přítoku, je jen otázkou času, než voda v nádobě úplně zčerná a v nejhorším případě se i přítok zanese nečistotami, a tím se přítok úplně ucpe. Když se budeme soustředit pouze na kvalitu energie, jež proudí jen do jedné z nádob, tak je to jen otázka času, než se přítoky na dalších nádobách úplně zanesou a my již nebudeme schopni udržet dostatek energie ve všech nádobách. 

Pokud bych měl být konkrétnější, tak pokud se například soustředíme jen na to, abychom prožívali dobré pocity jen v rámci našich osobních úspěchů, a ignorujeme, že trpí naše vztahy i naše zdraví, tak je jen otázkou času, než přestaneme mít dostatek sil, abychom byli schopni pečovat o celkové životní bohatství a naplnění. Přicházíme tím o zdroj energie bohatého života, a to vede až k naprostému vyčerpání. Proto je skutečně naplněný život o tom, že se cítíme skvěle jak po zdravotní stránce, tak v oblasti vztahů a stejně tak i v oblasti životního úspěchu.

Každá ze zmiňovaných nádob samozřejmě ještě může obsahovat různé části, ale to už bych vás asi moc zamotal. Někomu se může zdát, že neustále pečovat o tři přítoky současně je příliš náročný proces. Nemusí tomu tak ale být, pokud dodržíme základní zásadu pro pravidelný a dobrý přítok. Žádný přítok se nemůže ucpat, pokud jím protéká čistá tekutina. A hlavní tekutina, která proudí do našich nádob, pochází jen z jednoho zdroje. Víte, co je tímto zdrojem pro náš energetický životní koktejl?

Jak jsem již říkal, dopodrobna se tomuto tématu budu věnovat v dalším vydání magazínu Improovio. Mě by ale moc zajímal i váš názor a co si myslíte, že je tím zdrojem životodárné tekutiny našeho života. Proto pokud nad tím přemýšlíte a měli byste chuť se podělit, napište mi zprávu a já vás rád za vaši aktivitu odměním. Můj e-mail pravidelní posluchači jistě znají, je to [email protected]. Tam se na vaše zprávy budu těšit.

Dnes už vám popřeji úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder