5 zkušeností Napoleona Hilla, které vás přivedou k bohatství

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Jednoho dne se potkal s nejbohatším mužem planety a toto setkání mu změnilo život. Při rozhovoru s Andrewem Carnegiem se mladý a neznámý reportér Napoleon Hill zavázal, že bude studovat způsob myšlení nejúspěšnějších lidí tehdejší doby. Dvacet pět let Napoleon Hill věnoval svému závazku a během této doby vyzpovídal stovky těch nejúspěšnějších, ale také tisíce těch méně úspěšných. Výsledkem jeho životní práce ale není jen kniha Myšlením k bohatství, o které jsem se v tomto podcastu již zmiňoval mnohokrát. Výsledkem Hillovy práce je odkaz, který dodnes pomáhá k úspěchu a bohatství milionům lidí po celém světě. 

Hillovo jméno je v souvislosti se slovy, jako je bohatství a úspěch, skloňováno velmi často. A ještě aby ne, když je tento muž prakticky považován za zakladatele osobního rozvoje. I já jsem v posledním podcastech mluvil o úspěchu a bohatství, a proto ani mně nedá, abych se v této souvislosti neopřel o jeho myšlenky. 

Jeho jméno proslavila jedna kniha a někdo by tak mohl snadno získat dojem, že většinu svého života zasvětil jedné práci a jejím výsledkem je pouze jedna slavná kniha. Tak tomu ale samozřejmě není. Napoleon Hill napsal desítky knih, vydával tištěný magazín, vedl vzdělávací kurz a mimo jiné byl také tři roky poradcem amerického prezidenta Franklina Roosevelta.

Pravdou je, že když už slyšíme o příběhu někoho, kdo dokázal ve svém životě prorazit a dosáhl životního bohatství, tak většinou slyšíme a vidíme jen špičku ledovce. Často už nevíme, kolika neúspěchy si museli tito lidé projít, kolik ran museli unést a znovu sebrat své síly. Většinou to vědí jen sami tito lidé a Napoleon Hill si už tehdy uvědomoval, že všechny ty neúspěchy a rány osudu byly pro budoucí bohatství většiny úspěšných lidí velmi důležité. Všechny tyto neúspěchy totiž formovaly jejich myšlení, a hlavně díky nim dokázali tito lidé později prorazit. Hill si toto pravděpodobně uvědomoval, a proto se věnoval právě tomu, jakým způsobem tito lidé přemýšlejí. Svá zjištění a poznatky po sobě zanechal v knihách a myšlenkách. A že je neúspěch přirozenou součástí každého budoucího úspěchu, dokládá slavný spisovatel, když řekl:

„Většina velkých lidí dosáhla svého největšího úspěchu jen o krok dále – mimo jejich největší neúspěch.“

V této myšlence se můžeme od Napoleona Hilla naučit, že neúspěch ani prohra nejsou hanba ani ponížení. Každý z těch, které mnozí obdivují pro jejich výjimečnost, musel v životě zažít neúspěch. Někteří lidé se museli vyrovnat s tak velkými ranami osudu, že by to málokdo z nás dokázal ustát. Proto nikdy nezáleží na tom, kolik neúspěchu v životě zažíváme, ale vždy jen na tom, jak se s nimi budeme schopni vyrovnat. A právě to, jak velké rány osudu jsme schopni ustát, vyplývá i z další Hillovy myšlenky:

„Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přináší slabé výsledky, stejně jako malý ohýnek vydává málo tepla.“

Zde je patrné, že to, jak velké množství neúspěchů budeme schopni ustát, nezáleží ani tolik na tom, jak velké jsou naše zkušenosti a vědomosti. Velikost našeho úspěchu mnohem více záleží na důvodu, pro který jsme se rozhodli samotného úspěchu dosáhnout, protože právě to se stává naší vnitřní motivací. Je to zdroj naší touhy. Jednoduše řečeno: Pokud nás nějaká činnost baví, tak člověka nezajímá, kolikrát spadne na zem, protože se těší, až se zase zvedne a bude moci danou činnost dělat. Stejně tak pokud v naší práci  a jejím budoucím výsledku vidíme nějaký hlubší smysl, tak nedokážeme přestat, dokud nebude naše dílo hotové. Lidé, kteří dokážou v životě po něčem skutečně toužit, jsou schopni dosáhnout obdivuhodných výsledků a nic je nemůže zastavit. A jen to, jak velká je naše touha, rozhoduje o tom, jak velké budou naše výsledky.

V minulém díle tohoto podcastu jsem říkal, že každý z nás rozhoduje svým chováním o tom, zda bude v životě žít v bohatství, nebo v chudobě. Tohle si uvědomoval i Napoleon Hill a dokládá to ve svém dalším citátu:

„Jste pánem svého osudu. Můžete ovlivňovat, řídit a ovládat své vlastní okolí. Svůj život můžete udělat takovým, jakým ho chcete mít.“

Touto myšlenkou nás učí přesně to, o čem jsem mluvil. Odvolávat se na to, že za naše prohry a nezdary mohou jiní lidé, je strašně jednoduché a vlastně taky dost laciné. Hill nám ale říká, že každý z nás má možnost ovlivňovat, řídit a ovládat naše okolí, a právě to nám umožňuje stávat se tvůrcem našeho života i pánem osudu. Také ale řekl:

„Chudoba i bohatství pocházejí z myšlení.“

Tento citát značně souvisí s jeho předchozí myšlenkou, protože právě naše prostředí má vliv na způsob našeho myšlení, poněvadž naše mysl je tvořena informacemi z tohoto prostředí a je vždy jen na naší odpovědnosti, jaké prostředí naší mysli dáme. Myslím si, že tento fakt spousta lidí stále opomíjí. To je veliká škoda. Sami sebe připravují o svůj vlastní úspěch. Protože když se nad tím teď zamyslíte, tak si položte otázku. Co člověk potřebuje k tomu, aby dokázal získat bohatství? Většinou je to nápad začít něco dělat. A nápady jsou myšlenky a ty lze vnímat jako produkty naší mysli.

„Myšlenky jsou věci,“ říkával Napoleon Hill a dodával: „A to natolik silné věcí, že když jsou smíchány s určitostí záměru, vytrvalostí a neutuchající touhou, tak se promění ve skutečné bohatství.“

Čímž krásně shrnul tři nejsilnější podněty, které využíváme pro vlastní bohatství. Abychom toho ale byli schopni, tak první, co potřebujeme, je pečovat o svou mysl, aby nám dodávala ty správné produkty.

Jak jsem již říkal, nejznámější knihy Napoleona Hilla – Think and Grow Rich – bylo prodáno nad 100 milionů kusů po celém světě. Do češtiny byla v devadesátých letech přeložena její zkrácená verze a později byla také publikovaná moderní verze pro 21. století. Ovšem v původní podobě tak, jak ji Napoleon Hill sepsal v roce 1937, do češtiny přeložena nebyla. Už teď vám ale mohu prozradit, že se to brzy změní, protože mám zprávy od Petra Štěpánka, který v Česku pečuje o Hillův odkaz, že se mu podařilo získat autorská práva na její vydání a zrovna pracuje na jejím překladu. Už se moc těším, až se do Hillových myšlenek budu moci znovu začíst, protože věřím, že v nich má mysl znovu objeví něco nového. Tato kniha se stala legendou, a díky Petrovi tato legenda přichází i k nám v celé své kráse.

Pokud se těšíte také, tak stačí jen sledovat náš web nebo odebírat newslettery, kde vás mimo jiné také každý den informujeme o nové epizodě podcastu Myšlením na vrchol. Aby vám žádná z nich neunikla a mohl jsem vám třeba i zítra udělat úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder