Může vášeň vést až k vyhoření?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Když se v životě rozhodnete pro jakoukoliv změnu, pro nějaké zlepšení, nebo jen budete chtít dosáhnout lepších výsledků… Co myslíte, že bude pro váš úspěch důležitější? Je to záměr, nebo vášeň? Obě tyto věci se stávají zdrojem naší vnitřní motivace, ale každá možná motivuje trochu jinou část naší osobnosti.

Odvrácená strana vášně

Vášeň se sama o sobě stává obrovským zdrojem naší vnitřní energie. I já sám jsem několikrát ve svém podcastu zmiňoval, že v momentě, kdy dokážeme odjistit nálož vášně a necháme ji vybuchnout, tak to v nás vyvolává neutuchající touhu dosáhnout vlastního snažení a současně vzbuzuje víru, že jsme schopni dosáhnout zdárného cíle. 

Nedávno jsem se setkal se členy programu Improovio na webináři, na němž jsme diskutovali na téma: Jak pracovat se svým egem. Mimo jiné jsem také zmiňoval, že každá mince má dvě strany, a právě proto bychom neměli na naše ego pohlížet pouze jako na tu negativní část naší osobnosti. Velmi podobně to vnímáme i ve vztahu k vášni, protože ani na vášeň bychom neměli pohlížet pouze jako na pozitivní prostředek, díky kterému jsme schopni dosáhnout mimořádných výsledků. Tou odvrácenou, řekněme negativní, stránkou vášně totiž je, že se stává živnou půdou pro naše ego. Když naprosto propadneme vlastní vášni a jediné, co nás zajímá, je dosáhnout vlastního cíle, tak tím nevědomky můžeme začít krmit vlastní ego. Najednou nejsme schopni přijímat kritiku. Nevidíme vážné problémy, které můžeme svým snažením způsobit. Nedochází nám, že honbou za vlastním cílem ztrácíme u lidí v našem okolí hodnotu, čímž přicházíme o skutečný pocit naplnění, který jsme mohli získat, pokud bychom byli schopni jednat více s chladnou hlavou než pod nátlakem vášně. 

Přílišná horlivost a vášeň nám ubírá na trpělivosti. Tím, jak sílí naše ego a získává pocit vlastní nadřazenosti, tak postupně přebírá vládu nad naším chováním, využívá vlastní vášně a chce ošidit náš rozum. Snadno se tak to, co na začátku cesty bylo zdrojem naší vytrvalosti a síly, stává tím, co nás činí netrpělivými jedinci, kteří myslí jen na vlastní cíl. Zcela zaslepení touto silou tak jsme schopni dosáhnout cíle, pro který jsme se rozhodli, ale na cestě za tímto cílem přicházíme o věci mnohem cennější. Jsou to vztahy s naší rodinou, s našimi přáteli i s námi samotnými. Když se zcela podřídíme vlastní vášni, začíná se z našeho života vytrácet harmonie a láska a začíná převládat sebestřednost a pýcha.

KONTROLA

Pracovat se svou vlastní vášní je i pro mě velmi těžké, protože sama v sobě skrývá veliké množství energie, a když přestaneme tuto energii kontrolovat, začne ona sama ovládat naše chování. Proč tomu ale tak je a jak získat kontrolu nad vlastní vášní?

Vášeň sama o sobě vychází z nevědomé části naší osobnosti. Neřídí se rozumem, ale našimi pocity. Když okusíme vášeň pro nějakou činnost, najednou v naší mysli vznikne unikátní chemicky koktejl a ten nám přináší blažené a pozitivní pocity. Tyto pocity se naší mysli líbí. Je to tak trochu jako droga pro náš mozek, kterou chceme znovu zkusit, a čím častěji tuto drogu okusíme, tím větší dávku chceme. Protože zažíváme pozitivní emoce, tak se jim nebrání ani náš rozum a možná si tak nevšímá, že už vášeň přebírá kontrolu nad chováním. Chování jako takové vychází z našich emocí, a proto je tak těžké držet vlastní vášeň na uzdě. 

Oproti tomu, pokud se zdrojem naší energie pro životní změnu stává náš záměr, vychází tato energie více z rozumové části našeho mozku než z té emoční. Takový záměr získáme jednoduchou odpovědí na otázku PROČ. Pravidelní posluchači Myšlením na vrchol už vědí a chápou, jak důležité je pro náš život definovat si své vlastní PROČ.

Propadnout vlastní vášni a skutečně se zamilovat do činnosti nebo do naší vize je krásný pocit. Je to velmi podobné zamilovanosti. Jistě si sami vybavíte situaci, kdy jste se ve jménu lásky a zamilovanosti chovali tak, jako byste přišli o rozum. V takových stavech jsme byli poháněni vášní a láskou. Z jedné strany jsou to krásné pocity, díky kterým máme zničehožnic energii na věci, které bychom za normálních okolností nebyli schopni udělat. Jsme schopni přijímat mnohem náročnější výzvy a překonávat i větší překážky. A to vše jen díky tomu, že jsme pohánění naší vášní. 

Podobných stavů jsme ale schopni dosáhnout i v situacích, kdy si jsme schopni definovat svůj záměr. Když náš rozum chápe důvod, proč je pro náš lepší život důležité danou činnost dělat, tak také budeme mít více energie, než pokud děláme něco jen proto, že musíme. Ovšem tato energie proudí více z rozumové části našeho mozku než z té emoční, a právě tato energie nám bude pomáhat udržovat vášeň na optimální úrovni, a tím pádem nám pomáhá i korigovat vlastní ego tak, aby nám jednoho krásného dne nepřerostlo přes hlavu. 

A přesně to je jeden z důvodů, proč si myslím, že vždy když se rozhodneme pro jakoukoliv životní změnu, tak dřív, než se necháme pohánět vlastní vášní, bychom si měli objasnit a definovat svůj vlastní záměr. Jakmile budeme poháněni pouze jednou silou, která ovládá naše emoce, tak se nám snadno může stát, že děláme něco jen sami pro sebe, respektive pro naše ego, a nevšímáme si toho, že naše skutečná identita a osobnost ztrácí svou hodnotu u našich přátel a rodiny a v důsledku také u nás samotných. 

I na toto téma jsme se členy programu Improovio vedli zajímavou diskuzi v rámci nedávného webináře. Pro mě to byla další velká dávka inspirace nejen k dalším podcastům. Jsem moc vděčný za to, že jsem měl příležitost se diskuze účastnit. Určitě mě zajímají i vaše názory, proto mi napište zprávu na e-mail, na naše sociální sítě nebo na můj Linkedin profil. Všude si moc rád s vámi vyměním své zkušenosti.

Zajímají mě vaše příběhy, proto pokud budete mít chuť a odvahu, můžete se také stát jedním z hostů mého podcastu. Už teď se na vás těším a také dnes vám přeji úspěšný a krásný den. 

© Lukáš Eder