Tlak jako nástroj růstu a úspěchu

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Doba tlaková.“ I takto bychom mohli označit svět, ve kterém dnes žijeme a do kterého jsme se postupně sami uvrtali. Ať už si to budete chtít přiznat, nebo ne, tak většina z nás, kdo dnes máme příležitost poslouchat tento podcast, je vystavena čím dál většímu tlaku od našeho okolí. Žijeme ve společnosti, kde úspěch je ikonizován do formy růstu a tlaku na co možná nejlepší výsledky. Na nejlepších výsledcích samozřejmě nevidím nic špatného. Právě naopak. Domnívám se, že je zatraceně dobře, když někdo touží stát se mistrem ve svém oboru. Někteří z nás si to bohužel nastavili tak, že mají potřebu být vždy, všude a ve všem nejlepší. Realita ale často bývá, že ten, kdo se snaží být nejlepší ve všem, ve výsledku nevyniká v ničem. Stává se jen jakýmsi průměrem společnosti, v níž žije.

Pozlátko

Myslím si, že tento tlak na osobnost každého z nás je ještě umocněn příležitostmi, které dnešní doba nabízí. Když se jako jedinec každý den díváme na sociální sítě, kde – buďte k sobě naprosto upřímní – se jen málokdo podělí o svá trápení a nezdary. Na sociálních sítích vidíme většinou pozlátko. Vidíme úspěch, vidíme jen to hezké a ještě jsou to mnohdy i věci, které absolutně neodpovídají realitě. Naše mysl ale věří tomu, co vidí, a už neřeší, zda fotka na Instagramu odpovídá realitě, a už vůbec není možné tušit, co vše předcházelo tomu, aby se daná osoba mohla na sociálních sítích podělit o svůj moment úspěchu. Následek je potom takový, že to jen zvyšuje tlak na osobnost každého z nás. Snadno získáme naivní a nereálnou představu o štěstí a úspěchu. Snadno uvěříme, že pokud chceme být v životě úspěšní a šťastní, tak musíme mít vše, co vidíme kolem sebe – u svých přátel a lidí ve společnosti. 

Pořád jde ale o naši volba. Není přece nutné vystavovat se dobrovolně takovému tlaku a je samozřejmě naprosto nereálné si myslet, že můžeme být ve všem nejlepší. V posledních několika podcastech jsem hodně mluvil o štěstí a jeho různých podobách. Čím víc se setkávám se skutečně úspěšnými a šťastnými lidmi, tím víc je mi jasné, že podstatu skutečného životního štěstí a naplnění neobjevíme nikde okolo nás. 

Potkal jsem spoustu podnikatelů a manažerů, kteří se tvářili jako úspěšní a šťastní lidé. Ročně vydělávali několik milionů korun a žili život, který jim spousta jejich přátel závidělo. Ale třeba vztahy s jejich rodinami neklapaly nebo strádalo jejich zdraví. Tito lidé zasvětili svůj úspěch jediné energii. Zasvětili jej penězům a hmotnému bohatství. Je to, jako by si tito lidé sedli na barovou židli o jedné noze. Takové barovky bývají i dost vysoké, ale čím vyšší tato židle je, tím menší je její stabilita, a když náhodou tato noha praskne, tak už nezbývá žádná jiná opora, o kterou bychom se mohli opřít. Proto jsem přesvědčený o tom, že skutečný úspěch a štěstí je o jakési harmonii všech oblastí našeho života. Když budeme sedět na židli o čtyřech nohách a jedna z nich povolí nebo praskne, tak stále máme další tři nohy, díky kterým nespadneme na dno. Jak si ale takový život vytvořit a jak jej žít?

Jsem přesvědčený, že abychom toho byli vůbec schopni, tak nejprve potřebujeme vědět, kým vlastně jsme:

  • Jaké jsou naše talenty?
  • Jaké máme slabé stránky?
  • Co potřebuje naše vnitřní identita, abychom se nedostávali pravidelně pod zbytečný tlak?
  • Jaké životní role odpovídají naší přirozenosti?
  • Do kterých jsme byli zatlačeni společností nebo naším okolím?
  • Dělají nás skutečně tyto role šťastnými, nebo jimi pečujeme jen o štěstí někoho jiného?
  • Zaslouží si vůbec tato osoba, abychom pečovali o její štěstí?

Když jsem připravoval druhé vydání tištěného magazínu Improovio (ukázku si můžete nechat poslat zde), tak jsem si pokládal přesně tyto otázky. A aby si každý z nás byl schopen podobné otázky zodpovědět, musí si projít jednou z nejtvrdších disciplín na světě. Už americký prezident Benjamin Franklin kdysi dávno řekl:

„Tři věci jsou nesmírně tvrdé. Ocel, diamant a poznání sama sebe.“

S jeho myšlenkou určitě souhlasím, a právě proto druhé vydání tištěného magazínu Improovio nese název SEBEPOZNÁNÍ – ZÁKLAD RŮSTU.

V historicky prvním vydání našeho magazínu jsme se věnovali hledání naší vize a také tomu, co musí každý z nás udělat, aby dokázal změnit své sny a vize v reálné výsledky. Přál jsem si, aby si čtenáři magazínu po jeho přečtení odpověděli na otázku: Kým se chci v životě stát, abych mohl dosáhnout vlastní vize? Respektive jaká osobnost je schopna mé vize dosáhnout? Věřím, že když už víme, kým se chceme v životě stát, tak abychom se danou osobou stali, potřebujeme rovněž vědět, kým jsem dnes. Jaké naše přirozené vlastnosti budou naši osobnost naplňovat správnou energií a které nám ji naopak berou? Na kterých čtyřech energiích stavět náš život a jak je dostat do harmonie? I na tyto otázky bychom si měli být schopni odpovědět, když poznáme sami sebe. 

Na začátku dnešního dílu jsem zmiňoval dobu tlakovou. Tlak sám o sobě není špatná věc. I diamant potřebuje tlak, aby mohl vzniknout. Ovšem i diamant svou největší hodnotu získává až po svém objevení a to není možné, dokud tlak neodstraníme, abychom jej mohli začít brousit. I samotné broušení diamantu si vyžaduje dočasný tlak. Musíme diamant přece přitlačit na brusný kámen, abychom do něj udělali rýhu. Musí to být tlak chtěný a dočasný, nikoliv nekontrolovaný a permanentní. Každý nekontrolovaný tlak vede k destrukci. Nekontrolovaný tlak má sílu zlikvidovat ocel, diamant i osobnost každého z nás. Proto potřebujeme znát vlastnosti každé ocelové nádoby, abychom věděli, jak velký tlak je schopna vydržet, a stejně tak bychom měli znát i sami sebe, abychom věděli, jak velký tlak nám pomáhá růst a brousit diamant, ukrytý uvnitř nás, a v jaké míře už má za následek deformaci naší osobnosti. 

Věnovat se tomuto tématu v jednom krátkém podcastu je prakticky nemožné, a proto se mu budu věnovat i v dalších dílech. Stejně tak si uvědomuji, že podcasty nebo články na webu, jsou jen zdrojem informací pro naši mysl. Aby se ale takové informace staly pro naše životy skutečným přínosem a byli jsme díky nim schopni měnit naše životy k lepšímu, potřebujeme s nimi pracovat a zkoušet je aplikovat do života každého z nás. A tu vyplynul důvod, proč vznikl program Improovio. Aby pomáhal svým členům aplikovat přínos informací do života, a byl tak díky tomu každý z nás schopný si vybudovat co možná nejlepší život. Vize našeho programu je jasná. Tuto vizi spojuje dohromady několik autorů. Ale výsledky a naplnění naší společné vize mají už v rukou ti, kteří se do programu přihlásí a chtějí žít lepší život. Jsem neskonale vděčný každému posluchači Myšlením na vrchol, který má chuť naši společnou vizi naplnit. Není to ale určitě jen o tom, že se přihlásíte do programu Improovio. Naši vizi nám můžete pomáhat naplnit například i tím, že mi jen pošlete zprávu na můj e-mail. Tím, že se podělíte o svou zkušenost a svůj názor.

I vaše zkušenost totiž může být pro mě a ostatní autory inspirací. A předáním té zkušenosti nebo pohledu zase dál můžete vzbudit inspiraci u někoho dalšího. Nebo mu při nejmenším alespoň přivolat úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder