Změna a schopnost rychlé adaptace

Lukáš Eder s Davidem Kolářem vás jako každé pondělní ráno zvou na jejich živé vysílání Byznys ráno, které si můžete pustit na sociálních sítích Improovio.cz. Dnes se společně zaměřili na téma, jak bude pro budoucnost nás všech důležité umět se včas adaptovat nejrůznějším příležitostem.

Podobně jako Lukáš Eder se zkusme zamyslet nad tím, kolika profesemi jsme si prošli za posledních pět let? Deset let? Kolik těch profesí mělo skutečně něco společného s tím, co jsme studovali ve školách? A kolik z nás se aktivně věnuje profesi, na kterou jsme studovali?

Nové věci a dovednosti především v práci a v podnikání se musíme učit a osvojovat si prakticky neustále. Vnější vlivy a změny nás k tomu dřív či později donutí. Pokud budeme hovořit konkrétně o posledním roce, tak jsme byli svědci tří zásadních věcí:

  1. Pandemie, která na tomto světě sehrála roli a která pouze akcelerovala, co se ve společnosti děje – převrat, transformace věcí (ať už třeba otázku homeofficu, kdy loňský HDP stoupl z 3 % na 30 %).
  2. Digitální transformace (jednoznačně spojená s pandemií).
  3. Ekonomická krize vyvolaná lockdownem a pandemií.

Všechny tyto události se spojily a vrhly se na nás v jednom roce. A to vytvořilo neuvěřitelný tlak na změnu. Jak pro firmy i pro jednotlivce. Pro firmy je to obrovský tlak v oblasti přizpůsobení svých produktů a služeb době. Ale firma má i zaměstnance, jejichž způsob práce se také změnil. Spousta profesí zaniká, s čímž je nerozlučně spjat příchod mnoha dalších změn a výzev.

Co jsou ty změny? Jaké výzvy a příležitosti? Jak se adaptovat? Jak se k tomu celému postavit?

Společnost a lidé obecně se chtějí mít lépe, aniž bychom měli cokoliv měnit. Zanechat minulé pořádky, ale o to žít lépe a bohatěji. Doba se mění. A je pouze na nás, zda se ujmeme role jejího pouhého konzumenta a budeme čekat, až nás okolnosti donutí udělat změnu. Anebo se staneme těmi aktivními, s otevřenýma očima, adaptujeme se a přijmeme změny, budeme si všímat příležitostí a budeme měnit život k lepšímu.

Umět se učit, přizpůsobovat se a vnímat vzdělávání se a objevování se jako příležitost svého růstu je vlastnost, kterou jsme se my jako lidstvo nejspíš nikdy neučili. A kterou nyní budeme muset přijmout jako schopnost adaptace.

Zhruba 5 % zaměstnanců bude muset do 5 let změnit svoji práci. Spousta lidí to vidí jako hrozbu, a ne jako příležitost. Musíme se podívat na náš obor (ostatně jako na různé a jiné obory, ne nutně jen ten náš) z „ptačí perspektivy“ a zodpovědět si otázku: Kam ten obor směřuje? Co je tomu blízko? Kde se mohu inspirovat, kde už něco podobného funguje?

Mezi nejlepší firmy nebudou patřit ty s největším množstvím peněz nebo ty, které mají DNES nejlepší produkt a jsou na výsluní. Protože ZÍTRA už to tak být nemusí. Proto ty nejlepší firmy budou ty, které se dokážou co nejrychleji dívat dopředu a adaptovat se na změny.

I kvůli této problematice vznikla „nová profese“, kdy člověk hledá pouze novinky a změny, včas firmy připravuje na nevyhnutelné a adaptuje je na ony změny.

Strach je obrovským blokem drtivé většiny z nás, proč nechceme něco měnit a vystupovat ze své komfortní zóny. Jít do nejistoty, nevědět co bude, nebo nebude.

A každý podnikatel by měl svůj tým vést a podporovat své lidi, aby se nebáli. Aby neměli strach něco změnit, aby se nebáli udělat chybu. Pokud máte ve firmě postaven tým z lidí se zdravými hodnotami, tak zákonitě nikdo z nich nechce svoji práci dělat špatně. Jak na to?

REKVALIFIKACE (rescale) a FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (upscale)

Je tu obrovská příležitost, a to taková, že my dnes nemusíme dělat práci jen pro peníze. Nikde není napsáno, že z koníčku nemůže vzniknout povolání. Lidé, kteří dokážou své hobby přeměnit ve výdělečnou činnost, patří mezi šťastlivce. Na druhou stranu pro uplatnění se v pracovní sféře produktem nebo činností, která je zároveň i naším koníčkem, nebyla nikdy lepší příležitost než nyní.

Neustálé vzdělávání může umožnit to, že když se jeden obor zavře, stojíme ještě na „druhé noze“. A v dnešní informační době skutečně neexistují překážku k dalšímu sebevzdělání, protože informace na náš srší ze všech stran.

Díky koronaviru, který pošramotil fyzické fungování světa, se dnes nespočet věcí, včetně podnikání i vzdělávání, přesunul do virtuální roviny – do online světa. Není ovšem vyloučení, že se za nějaký čas něco podobného, jako postihlo fyzický svět, nestane i online světu. I proto je nutné a dobré přemýšlet o dalších nohách, na kterých můžeme dál držet stabilitu, pokud ta jedna padne.

Každý podnikatel by měl mít v šuplíku plán B. A každý zaměstnanec, my jako lidí, nezůstávejme svojí myslí a zaměřením jen na jednom místě. Neexistuje jen jedna věc. A budoucnost s sebou opravdu přinese možnost mít „multi-jobs“. 

Videu můžete na jedné aktivní posluchačce Byznys rána vidět názorný příklad, jak vypadá adaptace v praxi. Zároveň David Kolář s názornou pomůckou připojuje svoji vlastní „upscale“ zkušenost.

Není to pouze ten virtuální svět, online svět, je to určitě i živý svět, kde bude potřeba velká spousta inovací a změn – ať už je to zdravotnictví, školství, infrastruktura atd.

Vše to vychází od samotného základu, a sice poznat sám sebe. Pokud se znáte a víte, že nejste prozměnový člověk, nebaví vás neustále se učit nové věci a chcete nadále dělat to, co děláte teď, tak si do svého týmu najděte člověka, který prozměnový je – který to bude dělat za vás, vše si nastuduje, a pak vám tu konkrétní informaci předá.

Spolupráce a vzájemné doplňování si silných a slabých stránek je podstatná věc a klíč k růstu v moderní době. Růst se zrychluje a doba přináší změny rychleji než kdy dřív. A proto potřebujeme spolupráci.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA:

Dívejte se kolem sebe. I když nemáte růstové myšlení (protože každý nemusí nutně mít růstové myšlení). A hledejte příležitosti. Čtěte. Vzdělávejte se. Sledujte děj věcí okolo sebe. Buďte otevřeni každé výzvě a nemějte strach se učit nové věci.

Mějte se krásně