Bez slunce roste pouze temno. Ale jak vyhnat tmu?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

V minulém podcastu jsem se snažil svým posluchačům ukázat na příměru s ledovcem, jak důležité je v životě nejprve dávat, pokud chci něco získat. Samotnému se mi několikrát potvrdilo, že člověk vždy sklidí to, co sám zasel. Žádný farmář nesklidí krásné plody, když zaseje špatná semena, o která se nechce starat.

Všichni bychom rádi sklízeli dobro. Chceme, aby se k nám druzí chovali dobře, ale spousta z nás se naučila od všech očekávat vždy to nejhorší. A je pravda, že někdy skutečně sklízíme od druhých špatnou úrodu v podobě hněvu, zášti a násilí. Zamysleli jsme se ale někdy nad tím, co jsme sami do těchto lidí zaseli? Nesklízíme shnilé ovoce jenom proto, že jsme nedali dostatečnou péči stromu, ze kterého chceme sklízet?

Když mluvím o přítomnosti dobra a zla ve společnosti, tak jsem si vzpomněl na příběh, který jsem poprvé slyšel od Petra Casanovy. Petr na tomto příběhu velmi hezky ukazuje, co je to vlastně zlo. Je to příběh s Albertem Einsteinem. Možná že i vy tento příběh znáte. Když bylo Albertu Einsteinovi 16 let, tak se při hodině náboženství dostal do střetu se svým profesorem. Tento profesor položil žákům otázku, jež zněla?

„Myslíte si, že vše, co existuje, bylo stvořeno Bohem?“ 

Všichni studenti začali přikyvovat a v tu chvíli profesor sovou otázku doplnil: 

„Takže Bůh stvořil i zlo?“

V tu chvíli studenti zmlkli. Nikdo z nich nevěděl jak odpovědět. Až na Einsteina, který zvedl ruku a odpověděl profesorovi otázkou:

„Pane profesore, existuje chlad?“

„Samozřejmě, Einsteine, že existuje chlad. Copak tobě nebylo nikdy chladno?“ podivil se profesor. „Nemáte pravdu, profesore. Žádný chlad ve skutečnosti neexistuje. V souladu se všemi fyzikálními zákony je chlad pouze slovní označení pro nepřítomnost tepla. Každý předmět, každého člověka i zvíře můžeme popsat, určit jeho vlastnosti a energii pouze na základě tepla, které vytváří. Chlad nelze změřit. Měříme pouze teplotu, a pokud je před touto teplotou mínus, vyjadřuje nám to pouze míru nepřítomnosti tepla. Chlad jsme si vymysleli my lidé, abychom uměli popsat nepřítomnost tepla.“

Než se však profesor nadechl, tak Einstein ve svém výkladu pokračoval další otázkou: 

„Pane profesore, existuje tma?“ 

„Jistě že existuje. Cožpak ses nikdy nepodíval z okna?“ odsekl profesor. 

„I zde nemáte pravdu, pane profesore. Je to stejný příběh jako s chladem. Ani tma neexistuje. Je to pouze slovní vyjádření pro nepřítomnost světla. Světlo je fyzikální veličina, kterou můžeme měřit a kterou můžeme vyjádřit, kolik se jej ve tmě nachází. Ani tmu, stejně jako chlad, nemůžeme změřit.“ odpověděl Einstein mlčícímu profesorovi. Položil mu další otázku: „Opravdu si tedy myslíte, pane profesore, že existuje zlo? Myslím si, pane profesore, že se mýlíte. Zlo je pouze lidské pojmenování pro nepřítomnost dobra. Zlo se vytrácí úplně stejně jako chlad nebo tma s příchodem tepla a světla. Zlo je pouze nedostatek lásky v srdci člověka.“ ukončil svoji přednášku Einstein a usadil se do hrobového ticha ve třídě.  

A co si může každý  z nás z toho příběhu odnést? Může to být například to, že když začneme v životě zažívat cokoliv, co hodnotíme jako špatné nebo zlé, tak je to stejné, jako bychom se ocitli v místnosti bez světla nebo v nějakém chladném prostředí. Pokud chceme zničit tmu, chápeme, že do místnosti musíme přivést světlo. Pokud chceme porazit chlad, musíme začít vytvářet teplo. Když ale budeme v temné a chladné místnosti nehybně stát, žádné světlo ani teplo samo nepřijde. Musíme vyvinout nějakou energii, abychom porazili tmu a chlad. Takže pokud máme pocit, že zažíváme pouze zlost, nenávist či snad bezpráví a násilí, vychází to pouze z nedostatku dobra v srdcích lidí, kteří se vůči nám takto chovají. Pokud těmto lidem budeme vracet stejnou mincí, znamená to jen, že jim ubíráme to dobro, které v jejich srdcích ještě zbývá. Jako by v jejich srdcích docházelo světlo a přicházela temnota. 

Víte ale, jakou má světlo a teplo úžasnou vlastnost? Stačí mu jen malá dírka, a to taková malá, které bychom si v temnotě nebyli schopni ani všimnout. Světlo i teplo je schopno touto dírkou prostoupit a přenést tam, kam již dlouho žádné nezavítalo. Tmu i chlad lze vyhnat pouze světlem a teplem. Stejně tak i zlo lze vyhnat pouze dobrem. 

Další úžasná vlastnost světla i tepla je to, že když jejich energie začne do temné místnosti proudit v dostatečně velkých dávkách a po dostatečně dlouhou dobu, tak je schopna tato energie udělat z malinké dírky, kterou jsme nebyli schopni vidět, tak velkou díru, že je schopna začít sama vydávat světlo a teplo zase dál, a tím osvětlit další temný kout. 

Zkuste si, prosím, na tuto myšlenku vzpomenout vždy, když budete mít pocit, že prožíváte nějaké negativní emoce nebo bezpráví, které se nezasloužíte. Pamatujte, že ten, kdo oplácí stejnou mincí, ubírá světlo především ve svém srdci, a to potom není schopno zářit a předávat své teplo a energii zase dál. My lidé nejčastěji uvolňujeme energii z našeho srdce skrze slova vypuštěná z našich úst. Někdo z nich vypouští slova temná, která se snaží ukrást světlo druhým. Někdo je zase schopen vypouštět slova, kterými může přinést světlo tam, kde všichni vidí jen tmu. Ale jak řekl Albert Einstein: Tma přece neexistuje, jde pouze o nedostatek světla.

Snad i vám přinesl dnešní podcast trochu světla tam, kde jste dlouho viděli jen tmu. Ve tmě je důležité rozsvítit, abychom viděli, jakým směrem můžeme kráčet. Čím více světla máme, tím dále jsme schopni dohlédnout. Díky světlu můžeme objevit novou vizi, která byla ukryta ve tmě. Někdy nám stačí, když malou chvíli kráčí někdo s námi, aby osvítil i naši cestu, než začneme sami zářit. V pracovním magazínu Improovio se snažím společně s dalšími autory být takovým světlem, které i vám pomůže začít jasněji zářit, objevit směr své cesty, po které budete mít chuť sami kráčet a dosahovat co možná nejlepších výsledků. Pokud hledáte vypínač a nemůžete sami rozsvítit, budu rád, když vám s tím budeme moci pomoct. Prvním krokem z vaší strany může být třeba to, že otevřete dveře ke svému srdci, aby do něj začalo proudit světlo. Pokud přemýšlíte, jak to udělat, tak třeba tak, že vstoupíte mezi členy programu Improovio, anebo mi jen napíšete zprávu na [email protected]. Na vaše zprávy se jako vždy těším a dnes vám přeji úspěšný a krásný den plný světla.

© Lukáš Eder