Jak žít svou vizi s radostí každý den?

Poslouchejte pouze v mobilní aplikaci Improovio

 

Když se práce stane naším koníčkem, tak to vnímám jako největší dar, jaký může každý z nás získat. Znamená to totiž, že to, co děláme každý den, nás nabíjí pozitivní energií. Dostáváme se pravidelně do stavu „flow”, kdy čas plyne jako voda.  A v takovém stavu se dosahuje těch nejlepších výsledků. V prvním podcastu Improovio Klub jsem se věnoval sedmi podmínkám dosažení stavu flow, díky kterým si můžeme ověřit i směr naší cesty. Chcete-li – naši vizi.

V prvním vydání pracovního magazínu Improovio se věnujeme nejen hledání takové vize. Hledáme i reálné kroky, které můžeme začít dělat, abychom mohli dosahovat výsledků, které jsou odrazem vize samotné. Ty správné kroky ale nikdy neuděláme tak, že budeme kopírovat cestu někoho jiného. Každý z nás je naprosto individuální osobnost, které vyhovuje něco jiného. A právě proto neznamená, že když si v rozhovoru s nějakým naším vzorem přečtu, že daná osobnost vstává každý den v pět hodin ráno, že to musím začít dělat taky. Vize i cíle můžeme mít podobné, ale cesta k nim by vždy měla být výjimečná a individuální. Stejně jako každý z nás je výjimečný a individuální.

Když jsem společně s dalšími autory přemýšlel o konceptu programu a magazínu Improovio, rozmýšlel jsem právě nad tím, jak toho dosáhnout. Jak se inspirovat z cesty nebo jen myšlenky někoho druhého, ale přitom zůstat sám sebou? Jak jít po takové cestě za vlastní vizí, která bude naplňovat právě a jen mou osobnost? Tyto otázky nás přivedly k novému konceptu tištěného magazínu. Tento magazín neobsahuje žádnou reklamu. Magazín je psaný jen a pouze jako pracovní nástroj pro jeho čtenáře. A právě proto je každý příběh, rozhovor i myšlenka v magazínu ukončena pracovním listem, který má čtenáře vést k hlubokému zamyšlení nad obsahem a hledání právě takové cesty, se kterou bude nejen naplňovat svou vizi, ale která bude naplňovat i jeho osobnost.

Nedávno jsem projížděl okolo rozestavěného projektu, před kterým byla postavena informační tabule. A na té tabuli bylo velkými písmeny napsáno heslo: „Vize přestane být snem.” Neuvěřitelné, jak…

Pokračování článku je k dispozici pouze členům Klubu FC

Předplatit od 0.55 Kč za den

Máte již zakoupeno členství v Klubu FC?
Přihlaste se zde