3 nedostatečná „V“, která brání našim snům

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Zkuste si teď, prosím, představit nějaký svůj vysněný cíl, kterého jste nikdy nezvládli dosáhnout. Může to být opravdu cokoliv, může to být sen o vysněné postavě, sen o  vysněném místě, které byste rádi navštívili, sen o množství peněz, které byste chtěli vydělávat, může to být klidně sen o vysněném domě, autě nebo jiné hmotné věci a klidně to může být i sen o nějakém sportovním výsledku. Máte už teď v hlavě takový sen? Pokud ano, zkuste se nyní zamyslet a položte si otázku. Proč se vám daného cíle nepodařilo dosáhnout?

I já sám jsem ve svém životě měl a stále ještě mám spoustu nesplněných snů. Současně se mi ale začalo dařit si některé své sny plnit a také věřím, že se mi spousta z těchto snů ještě vyplní. I já jsem si kdysi myslel, že sny, které se honí v mé hlavě, jsou naivní a že je jejich splnění prakticky nemožné. Vše se změnilo až ve chvíli, kdy jsem si řekl: A proč by to nemohlo jít? Připomíná mi to slavný citát Henryho Forda, který kdysi řekl: „Ve chvíli, kdy si myslíte, že něco nedokážete, nebo že to dokážete, tak v obou případech máte pravdu.“

Citát slavného průmyslníka mě tak dostává k prvnímu důvodu, který brání každému z nás splnění jakéhokoliv snu. Tím důvodem je naše víra. Ve chvíli, kdy sami nejsme schopni uvěřit, že máme možnost začít si plnit vlastní sny, tak si je prostě nikdy nesplníme. Je naprosto jasné a logické, že dokud budeme říkat slova typu: tohle bych nikdy nedokázal, tohle bych si nikdy nemohl dovolit a podobně, tak jediné, co se bude v našem životě dít, je, že to skutečně nikdy nedokážeme a že si to skutečně nikdy nebudeme moct dovolit. Spousta z nás má totiž potřebu soudit naše sny podle našich současných výsledků. Zapomínáme ale na to, že naše současné výsledky jsou jen odrazem našeho chování v minulosti. Abychom ale dokázali zlepšit naše budoucí výsledky, potřebujeme změnit naše současné chování, a toho asi nedocílíme, dokud jednoduše neuvěříme, že je vůbec možné v našich životech něco změnit. Víra v sebe sama, v lepší budoucnost a víra v naše sny je to, co potřebuje každý, kdo chce žít lepší život. Dokud budeme věřit v to, že si nic nezasloužíme, že život stojí za prd a všude okolo nás je jen neúspěch, tak jak si myslíte, že bude vypadat náš život? Proto je nedostatečná víra jedním z hlavních zabijáků našich snů.

Jak už jsem řekl několikrát ve svém podcastu, tak život každého z nás je odrazem našeho chování, a to je zase odrazem způsobu našeho myšlení. I proto jsem pojmenoval tento podcast Myšlením na vrchol. Protože právě toto uvědomění mi pomohlo začít si plnit vlastní sny. Okamžikem, kdy jsem si uvědomil, že to, jakým způsobem přemýšlím, má dopad na to, jak se chovám, tak jsem si dokázal také uvědomit, že pokud se chci mít v životě lépe než doposud, musím nejprve změnit způsob svého myšlení. Nedostatečné vědomí bychom mohli nazvat dalším zabijákem našich snů. Když si totiž nejsme schopni uvědomovat, jakým způsobem přemýšlíme, nemůžeme být schopni ani vědomých činů, které následně povedou ke splnění našich snů. 

Převážná většina toho, co děláme každý den, jsou návyky, které jsme převzali od našich rodičů a lidí v našem okolí. Ovšem dávat neustálou pozornost našemu chování a kontrolovat, co děláme a kdy to děláme, je prakticky nemožné a hlavně strašně vyčerpávající. Proto potřebujeme začít měnit způsob našeho myšlení a být si více vědomi, které myšlenky jsou naše a jsou pro náš život přínosem, a které jsme naopak převzali od našeho okolí, aniž by do našeho života přinášely nějakou hodnotu. Samozřejmě že neustálá kontrola našich myšlenek je snad ještě náročnější než kontrola našeho chování. A právě proto bychom si měli vědomě vybírat, jakými lidmi se budeme v našich životech obklopovat, jaká prostředí navštěvovat a jaké informace pouštět do naší mysli. To vše má vliv na způsob našeho myšlení a chování a tímto způsobem můžeme i vědomě ovlivňovat možnost dosahování našich snů, aniž bychom museli kontrolovat každou naši myšlenku. Někdy více nasloucháme myšlenkám cizím, které do našeho života nepřinesou nic, než těm vlastním, které vycházejí z našich snů. Když už jsem dnes zmínil citát od Henryho Forda, mohl bych doplnit i jeden z jeho dalších citátů, který vyjadřuje, jakou moc má vědění našeho chování. Ten citát zní: „Pokud bych poslouchal své zákazníky, dal bych jim jen rychlejší koně.“

A třetím zabijákem, který i mně kdysi bránil splnit si vlastní sny, byla nedostatečná vášeň. Každý z nás se asi někdy v životě do někoho zamiloval. Ve chvíli, kdy u nás propukne tato emoce, je to, jako by v nás explodovala nálož vášně, co nás žene kupředu. V tu chvíli jsme schopni udělat věci, na které bychom dříve ani nepomysleli. Svět je najednou jednání a nic nám nepřijde nemožné. V tu chvíli je nám jedno, co si o nás myslí ostatní, pro nás je důležité jen to, co si o nás myslí ten, do koho jsme zamilovaní. 

Pokud se podobným způsobem dokážeme zamiloval do cesty, které vede k našim snům, jsem i schopni začít měnit náš život. Najednou můžeme dělat věci, o kterých jsme si kdysi mysleli, že bychom jich nikdy nebyli schopni, a také dosahovat výsledků, o kterých jsme si mysleli, že jich nejsme hodni. Abychom ale vůbec měli příležitost odjistit tu nálož plnou vášně a zamilovat se do cesty za našimi sny, potřebujeme nejprve v naše sny uvěřit a být si vědomi každého našeho kroku. A právě proto si myslím, že nedostatečná vášeň, nedostatečná víra a nedostatečné vědomí jsou těmi zabijáky, kteří nejvíce brání měnit naše sny ve skutečnost. 

Jenže jak uvěřit, být si vědom a získat vášeň, když jsem toho nebyl doposud schopen a vidím ve svých vzpomínkách spoustu neúspěchů? 

Když jsem dnes použil dva citáty od Henryho Forda, tak použiju i třetí citát. A ten zní: „Neúspěch je pouze příležitost začít znovu a více inteligentně.“ A právě proto bych se chtěl v další epizodě Myšlením na vrchol podělit znovu o svou zkušenost, která i mně pomohla začít znovu věřit ve vlastní sny, být si vědom každého dne, dělat věci s láskou. Jestli i vás tato zkušenost zajímá, můžete si pustit Myšlením na vrchol zase zítra. A pokud patříte mezi ty posluchače, kteří si pouštějí několik dílů zpětně, tak stačí jen překliknout ve vaší aplikaci na další díl. V obou případech budu jako vždy rád, když se potom podělíte zase vy se mnou o svou zkušenost a svůj názor. Doufám, že vám i dalším dílem udělám úspěšný a krásný den

© Lukáš Eder