Výmluvy – Pohřebiště růstu

Lukáš Eder s Davidem Kolářem se nepodléhají vábivým výmluvám, nelení a jako každé pondělní ráno tu pro vás jsou s dalším BYZNYS RÁNEM. Živé vysílání můžete sledovat na sociálních sítích improovio.cz. Tentokrát se vás k úspěšnému vykročení do nového týdne a zvednutí vaší produktivity pokusí zbavit záškodnických výmluv, o kterých je ostatně dnešní ranní téma.

VÝMLUVY. Proč tu jsou? Co nám přinášejí? A především – jak se jim vyhnout? Je potřeba se jim vyhnout, protože výmluvy obecně vzato brání našemu růstu.

Rozhlédněte se kolem sebe. Ano, v místnosti, ve které právě sedíte. Co v ní vidíte?  Počítač, židli, hodiny, věšák na kabáty… Všechny tyto věci se původně zrodily jako vize. Kdyby se lidé, kteří s těmito vizemi přišli a kteří je vymysleli, pouze vymlouvali, tak možná dost dobře dnes žijeme ještě v jeskyni. Vše, co kolem sebe vidíme, vzniklo v naší mysli.

Každý má nějaký svůj sen. Většinou sníme o proměně svého života. Chceme ho mít lepší, bohatší, úspěšnější, zdravější… Ale naší přirozeností je, že když už takový sen máme, věnujeme mnohem více času výmluvám než jeho realizaci.

 Podnikatel Robert Kiyosaki říká: 

„Pro mnoho lidí je síla jejich výmluv silnější než síla jejich snů.“

Proč vůbec používáme výmluvy?

  1. máme špatně definovaný směr naší cesty, naší vize
  2. máme špatně definovanou motivaci

Potřebujeme vnitřní motivace na překonání výmluvy. Výmluva je vlastní vytvořená lež, která brzdí náš rozvoj. Druhým lhát můžete (neměli byste), ale se lží sám sobě musíte žít. Proč to tak je?

  1. špatně stanovené cíle

Proč ale výmluva vznikne?

Protože my jako lidi nemůžeme přemýšlet o dvou věcech. Buď výmluvy, nebo způsoby.

Výmluva je v podstatě strach o naše ego. Výmluva je automatická „ego-obrana“.

„První a největší vítězství je nad sebou samým.

A největší ohavnost a hanebnost je být sám sebou poražen.“

Platón

Výmluva = strach, že něco nezvládneme. Výmluva = omluva za lenost a neaktivitu. Výmluva = šance zůstat v komfortní zóně.

Slovy věrné posluchačky BYZNYS RÁNA Marušky: Aktivita, činnost nebo realizace nápadu představuje výstup z naší komfortní zóny, který „bolí“. Výmluva nám dává možnost setrvat v komfortní zóně a vysvětlit sami sobě, jak se vyhnout tomu, co „bolí“.

Co pomáhá překonat výmluvu v podnikání?

Základní chyba spousty podnikatelů je, že chtějí být Supermani. Chtějí dělat vše, protože se domnívají, že sami udělají vše nejlépe (výmluva č. 1) a nikdo jiný nezvládne věci tak dobře jako oni (výmluva č. 2). Tím, že dělají vše a práci nedelegují, vlastně ve skutečnosti vše není uděláno pořádně.

Správný podnikatel se nesmí stydět, že něco umí hůř než někdo jiný. Je potřeba brát to pozitivně a nehledat výmluvy a třeba najít člověka, který onen nedostatek dokonale vyváží zase svými znalostmi.

Výmluva je SABOTÉR

Takový sabotér chodí vnitřkem naší hlavy, veselý chlapík, který nás nabádá k odkládání práce. Jak se s takovým záškodníkem vypořádat? Přistupte k němu jako ke kamarádovi. Pojmenujte svého sabotéra. Přivítejte ho, pozdravte ho. A nakonec se s ním domluvte.

2 nejčastější výmluvy podnikatelů:

Nemám na to peníze 

Simon Sinek říká: „Peníze jsou jako palivo.“ V dnešní době možnosti crowdfundingu, možností investorů… Peníze jsou prakticky všude kolem nás, jen si je vzít. Takže člověk se snem, vizí a podnikatelským záměr, se větou – nemám na to peníze – dopouští obrovské výmluvy.

Špatná doba 

Jedna z nejvtipnějších výmluv. Co to vůbec je špatná doba? A kdy vlastně bude dobrá doba? Každý moudrý podnikatel ví, že z jakékoliv krize vycházeli právě ti největší vítězové. Právě v krizi se rodí příležitosti. Špatná doba je extrémní lež, která nás akorát brání. Mrkněme se na další čtyři nejčastější výmluvy, které nepoužívají výhradně pouze podnikatelé.

1 – Nemám čas

Co to vlastně znamená? Čas nikomu na světě nepatří, máme ho pouze přidělen, a to všichni stejnou měrou. Pro každého z nás má hodina stejný počet minut a ta zase obsahuje naprosto stejně sekund. Pokud používáme čas jako výmluvu na to, co nechceme, je jen otázkou času, než ji začneme používat i na to, co chceme.

Udělat si čas není ve skutečnosti o času jako takovém, ale o plánování aktivit.

Každý v sobě na naše aktivity máme 4 energie a při každé aktivitě pracujeme s jinou. Ten, kdo celý den kácí v práci stromy, používá fyzickou energii. Někdo u počítače stejnou pracovní dobu používá svoji mentální energii a někteří lidé zase osm nebo deset hodin denně pracují s emoční energií. A pak je tu ještě duševní energie. Všichni dotyční přijdou po celém dni v práci stejně utahaní.

K odbourání výmluvy, že nemáme čas, nám pomůže správné plánování a hospodaření s našimi energiemi.

2 – Věk

… na to jsem moc starý, na to jsem ještě mladý, nemám ještě dostatek zkušeností…

Václav Staněk začal podnikat v obuvnictví, když mu bylo 18. Dnes je mu téměř 23 let, figuruje v pěti firmách a ve své obuvní firmě Vasky počítá desetimilionové obraty ročně.

Tiger Woods hrál golf poprvé ve 3 letech.

Henry Ford naopak vytvořil své první auto ve věku 45. Později řekl:

„Většina lidí spotřebuje více energie na mluvení o problém než na jejich řešení.“

Tip na eleminování sabotéra – dlouhodobé budování morálně volních vlastností.

Proč vrcholoví sportovci dosahují skvělých výsledků i jinde než ve sportu? Protože umí překračovat bolest. Když si jdeme zaběhat, tak teprve až s příchodem bolesti a jejího překonání následně sílíme. Je to vlastně totéž, co zmínila naše posluchačka. 

Každý den by měl být o překročení prahu bolesti! Výstup z komfortní zóny. A i pokud nakonec selžeme nebo něco nezvládneme, ve výsledku máme i tak skvělý pocit z překračování a pokořování hranice. Z disciplíny – kterou ostatně vrcholový sport pěstuje a rozvíjí.

3 – Ještě to nikdy nikdo nedokázal

Co by nás mělo napadnout, když nám sabotér podstrčí podobnou myšlenku?

  • paráda, takže to tu čeká na mě!
  • neznamená to, že to přece nejde dokázat…

Po překonání výmluvy často přichází pohlcení tím, do čeho se nám původně nechtělo.

4 – Nemám dostatečné vzdělání

Další nesmyslná výmluva. V dnešní internetové informační době se to kolem nás hemží možnosti se vzdělávat. A zadarmo. Obzvláště pandemická doba rozšířila užívání internetu a vyhledávání informací. Existují bohaté nabídky různých rekvalifikací nebo jiných posílení současných dovedností. Navíc dnes už je vzdělání velmi dobře dostupné, na školy se přijímá v zásadě bez problémů. Vzdělání už není výsadou, určenou pouze pro hrstku vyvolených jedinců jako v historii. Jen si představte, kolik věcí se můžete dozvědět například z Youtube. 

Výmluvy jsou pohřebištěm růstu. Po překonání sabotéra se okamžitě dostaví skvělé myšlenky, mnohdy i tvořivé myšlenky či nové nápady. Jen je zapotřebí naučit se komunikovat se svým sabotérem. Musím si definovat CO chci a PROČ chci, a pak sabotér nemá šanci. Pokud znáte někoho, kdo se svým sabotérem stále nejistě bojuje, doporučte mu dnešní díl a třeba i jemu pomůže najít s tvůrcem výmluv kloudnou řeč.

Pamatujte si, že výmluvy jsou nikdy nekončící proces, a proto není žádnou ostudou ani chybou, že se k nám i po jejich zvládnutí zase někdy vrátí. Je ale vždy zapotřebí si klást ty správné otázky. Mějte se krásně a těšíme se na vás zase příště.