SOBĚLÍDREM: Naučit se MYSLET je hodnotnější než MÍT PRAVDU

Nikdo z nás nevnímáme realitu takovou, jaká doopravdy je. Přesto si téměř každý z nás myslí, že právě ten jeho pohled na realitu je onen správný. Je to dáno tím, že od samotného počátku vzniku našeho mozku až do dospělosti jsme vystavováni silně sugestivním vnějším vlivům a současně těžko zpochybnitelným vnitřním emocím, prožitkům a zkušenostem, díky nimž se v naší mysli postupně rodí názorové základy a pilíře vnímání a interpretace veškeré existence – jednoduše NAŠE PRAVDA.

Naše pravda je pro nás něco jako bezpečný přístav nebo oáza uprostřed pouště světa. Dává nám pocit jistoty. Když si myslíme, že máme pravdu, nemusíme už zápolit s neznámem, nemusíme myslet. Je jasno a zdarec. Naše tělo díky tomu ušetří masivní množství energie, které by ho jinak usilovné myšlení stálo. Proto většina lidí více touží mít pravdu, než ji objevovat a poznávat, hledat a nacházet. Raději se drží svých zažitých názorů, než aby riskovali, že se mýlí, a co hůř, museli to přiznat!

Můžeme si zavzpomínat třeba na příběh Galilea Galilei a největšího středověkého patentového úřadu na pravdu – katolické inkvizice: „Pane Galilei, mějte rozum! Slunce obíhá kolem Země! No, jak bychom Vám to mohli dokázat?“ Historie nám říká, že nejvíce přesvědčivý byl nakonec pro Galilea logický argument inkvizice o upálení na hranici.

Když se zeptali doktora Alberta Schweitzera, nositele Nobelovy ceny za mír, co je špatně s lidstvem, odpověděl: „To, že lidé jednoduše nemyslí.“

NAUČIT SE MYSLET totiž vyžaduje ochotu MÝLIT SE a ochotu zpochybnit pravdu, za kterou si právě teď stojím nebo se za ni dokonce rvu! Naučit se myslet je však mnohem hodnotnější než mít pravdu. Člověk, který samostatně myslí, ví, že vždy existuje ještě vyšší pravda než ta, kterou nyní vnímá. A podle toho, kolikrát už dokázal tvář své pravdy proměnit v pravdu vyšší, toliko moudrým je.

Co však přiměje člověka myslet? Co způsobí, že se mozek probudí k životu? Dlouho jsem nad tímto rozjímal. O myšlení a osobním rozvoji už toho bylo napsáno mnoho. Každý autor do své nejnovější knihy nadšeně sepisuje své aktuální vrcholné poznání pravdy. Zapomíná však na to nejpodstatnější. Tím, že čtenářům vyklestí a vydláždí svojí knihou cestu, jim sebere šanci k onomu poznání dojít vlastním mozkovým úsilím. Tím, že jim dá odpovědi, nenávratně zničí něco ještě důležitějšího – jejich otázky. Jsou to totiž právě otázky, co přiměje mozek myslet.

V dnešní době osobního rozvoje čtou lidé mnoho knih. Jen málo jich však opravdově přemýšlí nad tím, co si právě přečetli. Dokonce i většina z vás, kdo právě čtete tyto řádky, pouze přijímáte to, co píšu, aniž byste tento text podrobili mnoha otázkám, díky kterým zapojíte své vlastní myšlení. Stáváte se tak pouhými „recyklátory“ úvah druhých místo toho, abyste se stali originálními mysliteli.

Takřka do každého článku z rubriky SOBĚLÍDREM vkládám otázky. Jsem si vědom toho, že možná jen jeden ze sta čtenářů si na ně poctivě odpoví. Většina si je prostě jen přečte. Odvykli jste si myslet? Zlenivěl váš mozek? Prověříme to jednoduše. Jste ochotní právě teď vzít papír a tužku a poctivě si odpovědět na následujících pět otázek? A dokážete to udělat s takovou sebekázní, že si každou následující otázku vždy přečtete až poté, co si odpovíte na otázku předchozí?

SEBEKOUČOVACÍ OTÁZKY SOBĚLÍDRA:
Pro jakou odměnu bych dnes s nadšením udělal/a 300 dřepů?
…………………………………………………………………………………….

Proč a čím ve mně právě tato odměna vzbuzuje tolik nadšení?
…………………………………………………………………………………….

Pokud by po takové odměně toužilo moje dítě a zeptalo se mě na radu, jak ji v reálném životě získat, co bych mu poradil/a?
…………………………………………………………………………………….

ÚKOL SOBĚLÍDRA:
Prolistujte si ve své knihovně všechny knihy osobního rozvoje a dobře se podívejte, kolik z nich má například za každou kapitolou nějaké sebekoučovací otázky nebo úkoly, které vedou čtenáře k hlubšímu zamyšlení nebo k činům? Pak knihy rozdělte na dvě hromádky. První, kde autor pouze předkládá své poznání pravdy, a druhou, kde autor otázkami, úkoly a třeba prostorem k zapisování vybízí čtenáře k vlastní aktivitě.

MOUDROST SOBĚLÍDRA:
„Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to tvrdí většina. Nevěřte ničemu jen proto, že je to ve vašich náboženských textech. Nevěřte ničemu jen proto, že to tvrdí učitel či mudrc. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou předávány po celé generace. Teprve poté, co vše podrobíte pozorování a dotazování a objevíte, že je to rozumné a dobré pro každého, to přijměte a podle toho žijte.“

Gautama Siddharta zvaný Buddha

Přeji vám krásný den na cestě stát se sami sobě lepšími lídry. S úctou, Petr Štěpánek

PS: Další články z rubriky SOBĚLÍDREM si můžete přečíst zde. 

O autorovi rubriky SOBĚLÍDREM:
Před lety přivedl do Česka film Tajemství, dnes je Petr Štěpánek producentem programu Myšlením k bohatství z dílny Nadace Napoleona Hilla a spolutvůrcem kurzu Cesta vděčnosti. O svém poslání říká: „Smyslem mé práce není přivést druhé k sobě (myšleno ke mně), ale přivést je k sobě (myšleno k nim samým), protože kdykoliv pouze někoho následujete, nakonec místo toho, abyste vylezli ze své vlastní mentální krabice, vlezete do té jeho. Stát se dobrým Sobělídrem je v dnešní době další evoluční stupeň osobního rozvoje.“

©  Petr Štěpánek