Optimalizací 4 energií k dosáhnutí nejlepších výkonů

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Až příliš často se díváme na správu našeho času a jeho správné řízení jako na bezpodmínečnou dovednost pro vysokou výkonnost. Ve výsledku ale neustálá kontrola dodržování našeho časového plánu vede k přesnému opaku. Vidíme, že nám dochází čas, že už za půl hodiny musíme vyrazit na další schůzku, a tím na sebe vyvíjíme ještě větší tlak, abychom zvládli práci udělat přesně tak, jak bylo naplánováno. Výsledkem je potom skutečnost, že nic nestíháme. Nic nemáme hotové a vysněná produktivita, kvůli které jsme strávili tolik času pečlivým plánováním našich aktivit, se vypařila jako pára nad hrncem.

V čem se tedy ukrývá tajemství produktivity? Jak je možné že někteří lidé dokážou během dne dosahovat mimořádných výsledků? Tímto tématem jsem se zabýval už v předchozí epizodě mého podcastu. Pokud se tedy přesně neorientujete v tom, o čem nyní mluvím, zkuste se, prosím, k předchozímu dílu vrátit, protože tímto dílem na něj hodlám navázat. V předchozím díle jsme si řekli, že tajemství opravdové produktivity a vysoké výkonnosti se neukrývá v pečlivém plánování a hospodaření s naším časem, nýbrž v hospodaření a plánování naší energie, kterou během dne věnujeme jednotlivým činnostem.

K tomu, abychom zvládli s naší energií efektivně hospodařit, potřebujeme jednu podstatnou věc. Potřebujeme nejprve znát sami sebe. Jednoduše platí, a ve svém podcastu to neříkám poprvé, že nemohu řídit a ovládat to, čemu nerozumím a co dobře neznám. Pokud tedy neznáme ani sami sebe a nevíme, co nás baví, co nás naplňuje pozitivní energií a co nám ji naopak ubírá, tak těžko dosáhneme efektivního hospodaření s energií jako takovou. 

Představte si, jak bude asi vypadat stav rezervoáru vaší energie, pokud si na celý den naplánujete náročnou fyzickou práci, na kterou jste doposud nebyli zvyklí. Pravděpodobně padnete večer do postele naprosto vyčerpaní a nějaké přemýšlení o tom, co jste mohli udělat lépe nebo jak se mají vaši přátelé, se nekoná. Budete mít případně chuť začíst se do nějaké knihy? Na to nebudete mít ani pomyšlení. Opět – za den jste udělali pořádný kus práce, ale pokud se na svou výkonnost podíváte z dlouhodobého hlediska, tak bude velmi nízká. 

Proto je pro naši produktivitu velmi důležité naplánovat si během dne takové aktivity, které budou závislé na více druzích naší energie, a ne jen na jednom z nich. Nejzákladnější energií, kterou potřebujeme pro každodenní fungování, je samozřejmě naše fyzická energie. Od čeho se odvíjí množství této energie, je nám všem asi zřejmé. Je závislá na kvalitě našeho spánku, na stravě, kterou jíme, a samozřejmě také kdy tuto stravu jíme, ale odvíjí se také například od způsobu dýchání. A zcela logicky na fyzické námaze a následném odpočinku.

Fyzická energie ale není to jediné, na čem je závislá naše produktivita. Jsou tu ještě další tři druhy energie, které mají vliv na naši výkonnost. Hned následující je například emoční energie. Ta může být pozitivní, ale také negativní. Pokud u nás stoupá míra negativní emoční energie, klesá i naše produktivita. Přestáváme mít chuť pouštět se do nových věcí a začíná u nás převažovat negativnější pohled na svět. Můžete si toho všimnout u spousty lidí, kteří stále jen nadávají na vše okolo sebe. Jde o lidi plné negativní emoční energie. Projevují se u nich jen negativní emoce. Abychom se vyvarovali tomuto stavu naší mysli a chránili si tím i naši produktivitu, potřebujeme doplňovat i tu pozitivní emoční energii a pečovat o ni. Její doplnění je vlastně snadné. Stačí si jen během dne naplánovat činnosti, které děláme s radostí, které nás baví a na které se těšíme. Mohou to být například naše koníčky, nějaký sport, ale samozřejmě i činnost v práci. 

Třetím druhem energie, o který bychom neměli nikdy přestat pečovat, je naše mentální energie. Ten, kdo sedí někde u počítače a pro svou práci využívá především svůj mozek, tak bude po celodenním zápřahu stejně tak unavený jako ten, kdo dvanáct hodin dře někde na stavbě. Možná, že nepadne na konci totálním fyzickým vyčerpáním do postele, ale na konci dne už stejně nic nevymyslí, protože mu zkrátka už dojde jeho mentální energie. Navíc většinou při využívání mentální energie, pracuje jen jedna mozková hemisféra, protože často nezapojujeme u práce naší kreativitu. I to je jeden z důvodů, proč nás ty nejlepší nápady napadají ve sprše nebo při nějaké rutinní činnosti. Mozek si odpočinul, možná jsme na chvíli zapojili jeho kreativní část, a proto měl příležitost přijít s nějakým novým nápadem. Proto je dobré si svůj den rozplánovat tak, abyste netrávili hodiny v kuse činností, která bude vyžadovat velkou mentální aktivitu. Pokud takovou práci máte, je mnohem produktivnější si ji rozplánovat do několika dnů.

No a konečně čtvrtou energií, je naše duchovní energie. Někoho z vás teď možná napadlo, že vám tady budu chtít vnucovat nějaké náboženství nebo mluvit o tom, jak je důležité věřit v nějakého boha. Nemusíte mít ale strach, o tom duchovní energie určitě není. Duchovno nemusí vůbec znamenat dodržování nějakého náboženství. Duchovní energie je jakýmsi souborem našich hodnot, které nám dávají smysl a jsou v souladu s naší vizí. Duchovno se tak stává zdrojem naší vnitřní motivace. Zdrojem duchovní energie je pocit, že děláme něco nebo jsme součástí čehosi, co nás přesahuje. Je to vědomí toho, že pracujeme na něčem, co nepřináší uspokojení jenom nám, ale i dalším lidem ve společnosti. Většinou, když jde jen o nás, tak motivace snadno vyprchá. Jakmile ale začneme dělat něco s vědomím vyššího principu, jakmile víme, že to, co děláme, může pomoci více lidem v našem okolí, stává se najednou z naší činnosti jakýsi pozitivní závazek, který nás motivuje a současně dodává pocit jakési blaženosti. Možná bych řekl i pocit vyššího principu nebo dobra. Máme zkrátka pocit, že jsme součástí něčeho většího, a to nás dobíjí další pozitivní energií a vede zároveň i k vyšší produktivitě. O tom je opravdová duchovní energie, a také bychom na ni neměli zapomínat. Je důležitá pro náš spokojený život.

Pokud tak chcete změnit svůj život a začít dosahovat vyšších výkonů, zkuste se zamyslet, jak hospodaříte se svou energií. Tajemství produktivity jako takové se totiž skrývá právě v tom, že jste schopni naplánovat si každý den, a tedy hlavně žít každý den tak, aby se všechny činnosti dne optimálně doplňovaly, a vy jste nepřišli o dobrý pocit z ničeho, co během dne děláte. Jednoduše nezapomínejte, že nejen prací je člověk živ. Je důležité si to uvědomovat, protože jen tak budete schopni dosahovat i v práci odpovídajících výkonů.

Snad jsem vám k tomu i trochu pomohl tímto podcastem, nebo vám jen udělal úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder