Základní potřeby pro naplněný a šťastný život

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Potřeby. Co vás jako prvního napadne, když slyšíte slovo potřeby? A jakou si myslíte, že mají naše potřeby souvislost s našimi hodnotami? O hodnotách jsem hodně mluvil v posledních dvou podcastech, a to zejména ve spojitosti se souvislostmi životních hodnot s našimi vizemi, cíli a chováním. Lidské chování v zásadě vychází z nějaké vize, která by na oplátku měla čerpat z  životních hodnot. Jak moc mají ale vliv na tyto hodnoty naše potřeby?

  Už ze samotného slova „potřeby” jde jasně slyšet, že se jedná o něco, co potřebujeme. Když se zamyslím obecně nad lidskými potřebami dnes a před například sto lety, tak jasně vidím obrovské rozdíly. Nejzákladnější lidskou potřebou vždy bylo postarat se o svůj život a vše, co je k němu zapotřebí. Tato potřeba se samozřejmě nijak nezměnila, jen se trochu pozměnil způsob, jak této potřeby dosahujeme. Obstarat si základní lidské potřeby jako je jídlo, teplo, střecha nad hlavou atd. je dnes velmi pohodlné a máme proto i více času zabývat se dalšími lidskými potřebami, kteréžto by našim předkům přišly naprosto nesrozumitelné.

Důležité ovšem je si uvědomit, že jakmile ucítíme potřebu něco v našem životě získat nebo změnit, tak pro nás není problém obětovat veliké množství času a energie, abychom tuto potřebu naplnili. V tu chvíli se ona potřeba dostává na vrchol pyramidy našich hodnot. Znamená to tedy zcela logicky, že naše životní hodnoty jsou v přímé souvislosti s našimi životními potřebami. Problém ovšem může nastat, pokud například přehodnotíme naše životní hodnoty a budeme jimi naplňovat i potřeby, které už vlastně vůbec nejsou důležité. Tohle je podle mě nejrychlejší cesta k vyhoření nebo k totální destrukci dalších etických hodnot. 

Tohle bychom si možná mohli ukázat na jednoduchém příkladu. Dejme tomu, že máte potřebu vydělat určitě množství peněz, abyste si zajistili jakoukoli jinou základní lidskou potřebu. Peníze jsou dnes vlastně takovým prostředkem, kterým můžeme naplňovat naše potřeby. Například si představme, že potřebujete peníze na nové bydlení. Vydělat na takový dům nebo byt, to není samozřejmě jen tak. A tak jdete do banky, vezmete si hypotéku, abyste naplnili svou potřebu nového bydlení, a pak máte dalších třicet let potřebu vydělávat konkrétní množství peněz, abyste hypotéku splatili. Vy si ale řeknete, že ji nechcete splácet třicet let a že se chcete tohoto dluhu vůči bance zbavit například do pěti let. Tím pádem najednou získáte potřebu vydělat za pět let velké množství peněz. K tomu, aby se vám to podařilo, si stanovíte konkrétní vize a cíle a za těch pět let skutečně zaplatíte všechny dluhy. Naplnili jste svou potřebu nového bydlení i potřebu rychlého splacení dluhů. Nějak jste si ale za těch pět let zvykli na vydělávání velkých peněz, po těch pět let představovaly peníze významný bod žebříčku hodnot. Najednou už nemáte potřebu vydělávat tolik peněz, ale přesto se za nimi pořád ženete, stále je vnímáte jako prioritu šťastného života.  A ačkoliv se vám daří vydělávat spoustu peněz, tak nejste šťastní. Máte jich už tolik, že si můžete koupit, co chcete, ale šťastným vás to stejně nedělá. Jak je to ale možné? 

Jednoduše je to způsobeno tím, že vaše hodnoty – tím pádem i vaše vize a záměr, pro který jste se rozhodli vizi naplňovat, není v souladu se všemi základními lidskými potřebami. Jaké ty potřeby ale jsou? Na jaké potřeby bychom se měli zaměřit, abychom žili skutečně bohatý a naplněný život ve všech jeho aspektech?

Zde bych si dovolil vypůjčit myšlenky od mého oblíbeného autora Tonyho Robbinse. Ten tvrdí a já si s ním dovolím souhlasit, že pokud chceme dosáhnout úspěšného a zároveň naplněného  života, tak by naše vize a cíle měly být v souladu se šesti základními lidskými potřebami.  Tyto potřeby v zásadě řídí vše, co v životě děláme.

První takovou potřebou dle Tonyho Robbinse jsou naše JISTOTY. Jako lidé zkrátka potřebujeme pro spokojený a šťastný život mít nějaké jistoty. Cítíme se díky nim v bezpečí, chrání nás před zbytečným strachem a stresem. Může to být jistota domova. Víme, že se máme kam vrátit. Nebo jistota, že je vedle nás partner, který nám bude oporou, až se budeme cítit nejhůř. 

Druhou jistotu bychom mohli nazvat jako ROZMANITOST. Stereotyp je jednoduše něco, co nás zabíjí a co brání našemu štěstí, proto potřebujeme v životě občas nějakou změnu. Mohou to být i drobné změny, které si dopřejete každý den a které budou pomáhat chránit vás před stereotypem. Taky potřebujeme jako lidé mít pocit nějakého VÝZNAMU. Je to pocit, když víme, že jsme tu pro někoho potřební, kdy se cítíme přínosem pro společnost, ve které žijeme, a svou rolí máme pro tuto společnost nějaký význam. Čtvrtou základní potřebou je spojení s ostatními, možná bychom lépe řekli: potřeba cítit lásku. Jednoduše cítit, že jsme ve spojení s ostatními lidmi a že existuje někdo, komu na nás záleží a stejně někomu záleží i na nás. Tento bod bychom možná mohli nazvat také potřeba SOCIALIZACE ve společnosti. Nejsme od přírody žádní samotáři a potřebujeme mít kolem sebe společnost. 

Předposlední a velmi důležitou lidskou potřebou je potřeba RŮSTU. Tato potřeba je skutečně  velmi důležitá a spousta lidí na tuto potřebu zapomíná. Růst bychom neměli jen v dětství a v dospívání. Růst můžeme celý život. K tomu je ale zapotřebí mít i růstové myšlení. Jakmile o něj přestaneme pečovat, přestaneme i růst. Poslední, neméně důležitou potřebou je potřeba PŘÍNOSU PRO SPOLEČNOST. Tento bod by možná někdo mohl zaměnit s bodem 3, tedy potřebou významnosti ve společnosti. Na to ale pozor! To, že se cítíme ve společnosti významní, ještě neznamená, že jsme pro společnost také přínosem. Tento pocit získáváme až ve chvíli, kdy víme, že svou aktivitou pomáháme lidem v našem okolí, třeba k jejich růstu nebo k nějaké změně ve společnosti.

Tony Robbins označuje první čtyři potřeby jako potřeby individuální, které nám budou pomáhat uspět především ve hmotném světě. Jsou to potřeby utvářející naší osobnost. Zbylé dvě potřeby pak označuje jako duchovní, které si vyžadují rozvoj této osobnosti. Pokud se potom celý život soustředíme jen na utváření osobnosti (bez jejího rozvoje skrze potřeby růstu a přínosu ve společnosti), začne to bránit našemu naplnění a opravdovému pocitu štěstí.

Postarat se o nejzákladnější životní potřeby je v dnešním světě docela pohodlné a máme díky tomu čas zaměřit se i na další potřeby, utvářející osobnost každého z nás a přinášející pocity skutečného štěstí a smyslu v životě. Proto pokud také přemýšlíte o hodnotách, vizi a definici svého proč, nezapomeňte se zamyslet také nad tím, zda svou vizí budete naplňovat i všechny zmiňované potřeby šťastného a naplněného života. Možná to pro někoho zní trochu komplikovaně, ale nemusíte mít z ničeho strach. Jediné, co se vám může stát, je, že se vydáte špatným směrem. I to se může stát, ale to vůbec nevadí a hlavně vám to nebrání se kdykoliv rozhodnout, otočit kormidlo vaší lodi s názvem Život někam úplně jinam. Někam, kam vy budete chtít. Důležité je ale vědět, kam chci. Snad vám k tomu pomohl i dnešní podcast nebo vám alespoň udělal úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder