SOBĚLÍDREM: Sklidíš, co zaSAYeš / 1.díl

Je to největší Dar, který jsme kdy dostali. Je to nejmocnější Dar, který jsme kdy dostali. Z toho Daru pochází veškerá láska, soucit a úcta a pramení z něj všechna nenávist, strach a svár. Ten Dar dostal každý z nás, ale jen málo je těch, kteří kráčejí mezi námi a umějí s ním moudře nakládat. Po přečtení tohoto článku se snad mezi ně zařadíte a odhalíte jedno z největších TAJEMSTVÍ života, tajemství SLOVA.

V průměru na jediném článku do rubriky SOBĚLÍDREM pracuji až dvanáct hodin. Ne proto, že bych neměl co říct, ale proto, že každé své slovo tolik pečlivě volím. Už jsem totiž objevil, že slova jsou ta nejmocnější síla ve vesmíru. Slova jsou semínka reality. Slova totiž mají své významy. Z významů vznikají představy, z představ vznikají emoce, z emocí činy a z činů naše budoucnost. A dokážeme si to malým experimentem. Přečtěte si následující dvě sestavy slov. U každého slova se na vteřinku zastavte, aby se ve vaší mysli zřetězily odpovídající významy, představy a emoce.

1. sestava:
jaro, rozkvět, láska, život, milování, vůně,
radost, smích, zalíbení, potěšení, pohlazení, zrození

2. sestava:
únava, mor, zdrcenost, hrůza, hněv, svině, hajzle,
agrese, hnis, zápach, hniloba, jatka, rozřezat

Cítili jste rozdíl? Pravděpodobně ano. Přitom jste pouze četli různě sestavená písmenka té samé abecedy. Přesto jste prožili dvě zcela opačné emoční odezvy a obě by se nakonec při opakovaném čtení promítly do vašich činů a způsobu komunikace. Než budete pokračovat ve čtení, pročtěte si pomaličku ještě jednou sestavu první. Nechte ji ve své mysli rozeznít. Bude se vám pak lépe pokračovat.

jaro, rozkvět, láska, život, milování, vůně,
radost, smích, zalíbení, potěšení, pohlazení, zrození

Slova jsou programovací jazyk reality. A důkaz o tom najdeme na samém úvodu knihy knih, když Bůh řekl: „Budiž světlo!“ A bylo světlo. Gen. 1:3. Ať už jste, nebo nejste bibličtí fajnšmekři, měli byste vědět, že v první kapitole Genesis, která má jen 31 veršů, se nachází přesně jedenáct důkazů o tom, že Bůh tvořil slovem. Tvořil tím, že řekl.

Svoji úvahu posunu ještě o stupeň dál. Ve stejné kapitole totiž Bůh stvořil člověka podle obrazu svého, a proto i člověk po vzoru Božím tvoří slovem. A vůbec není podstatné, zda tento příběh považujete za pravdivý, nebo ne. Moudrost tohoto příběhu pravdivá je.

NAŠTĚSTÍ nikdo z nás nemá takovou moc jako Taťka, aby slovem okamžitě a doslovně tvořil. Píšu „naštěstí“, protože kdo z nás by si troufl tvrdit, že má svoje slova a myšlenky tak zmástrované, že by s nimi byť nechtěně po pouhém týdnu nevymazal celý vesmír?

Podělím se s vámi o svoji čerstvou zkušenost. Tento článek jsem začal psát před pár dny jednoho velmi časného jitra, když všichni ještě spali. Došel jsem až k onomu úvodnímu experimentu se dvěmi sestavami slov. Když jsem přemýšlel nad tou první sestavou, rychle jsem pocítil blaženost. Vybíral jsem ve své mysli z celého katalogu překrásných pojmů a významů a cítil se hluboce inspirovaný. Pak jsem se pustil do sestavy druhé. V řádu minut na mě padla hutná mlha a udělalo se mi fyzicky zle. V mé mysli převládly desítky nechutných slov a významů, ke kterým se ani nechci vracet. Chtělo se mi zvracet.

Jakmile jsem vybral a napsal poslední slovo do této sestavy, v pokojíčku se s pláčem probudila naše dcera. Byl čas vstávání, čas plně se jí věnovat. Psaní jsem musel přerušit v tu nejhorší možnou chvíli a musel jsem vynaložit enormní úsilí, aby se ta temná atmosféra z druhé sestavy slov nepřenesla do mého jednání a komunikace s rodinou, která by schytala něco, co se jí vůbec netýkalo. To ráno jsem se rozhodl, že budu raději mlčet. Věděl jsem, že by z toho nevzešlo nic dobrého. Uvnitř jsem vřel. Neřekl jsem kromě nezbytností takřka nic celé tři hodiny. Až pak se mi podařilo onu ranní dávku slovního a významového hnusu odbavit a přepnout svůj den do sféry tvořivosti a radosti.

A to nás přivádí k ÚKOLU SOBĚLÍDRA:
Naše mysl běží neustále. Stojí za to občas zkontrolovat, kam. Tento týden se několikrát náhodně zastavte a vyhodnoťte, jak se právě cítíte. Ať už budete radostní, nebo rozzlobení, odhodlaní, nebo zklamaní, zamilovaní, nebo vzrušení, zeptejte se sami sebe: „Jaká slova a jaké významy právě nyní převažují v mé mysli?“ Nemusí to být tak snadné, jak se na první pohled zdá, protože myšlenky a slova jsou často jako divoká řeka. Vystoupit z ní na břeh a stát se pozorovatelem vyžaduje cvik a hlavně ochotu pojmenovat pravdu a přijmout, že za své emoční rozpoložení jsme nakonec vždy zodpovědní jen a pouze my sami, jak se můžete dočíst v jednom z předchozích článků z rubriky SOBĚLÍDREM s názvem Mistři svádění.

Protože jsem se rozhodl téma Sklidíš, co zaSAYeš (SAY v angličtině znamená „vyslovit“ a čte se „SEJ“) rozdělit na díly, nastal ten nejlepší čas završit díl první. Načasování by mělo být skvělé, protože pokud jste jej četli pečlivě a s opravdovou touhou stát se lepším SOBĚLÍDREM, pak by ve vaší mysli právě mělo vířit více otázek než odpovědí.

Pokud tomu tak je, pak se mi povedlo v tomto úvodním dílu Sklidíš, co zaSAYeš naplnit poslání rubriky SOBĚLÍDREM, a to přimět čtenáře vědomě myslet. V budoucím dílu se můžete těšit na úkoly a otázky, které vás dovedou k ještě vyššímu poznání. Budeme si povídat o autosugesci, afirmacích a podíváme se dokonce i po světě. Kdopak víte, jakou moudrost o síle slov si můžeme odnést z Havaje?

Než se s vámi pro dnešek rozloučím, mám pro vás SEBEKOUČOVACÍ OTÁZKU SOBĚLÍDRA. Tentokrát bude jen jedna. Zato vás přiměje k opravdu hlubokému zamyšlení. Vyhraďte si proto na odpověď několik minut nebo se k otázce průběžně vracejte a hledejte svoji odpověď. Až ji najdete, napište ji prosím do komentáře zde pod článkem nebo přímo u příspěvku na Facebooku. Můžeme si o ní popovídat. Zde je:

Jak a pomocí jakého příkladu bych šestiletému dítěti vysvětlil, že každý člověk svými slovy a myšlenkami ovlivňuje svoji budoucnost?

MOUDROST SOBĚLÍDRA:
„Každý člověk je prorokem své vlastní budoucnosti podle svých vlastních slov.“

S úctou, Petr Štěpánek

Druhý díl Sklidíš, co zaSAYeš si můžete přečíst zde a další články z rubriky SOBĚLÍDREM si můžete přečíst zde.

O autorovi rubriky SOBĚLÍDREM:
Před lety přivedl do Česka film Tajemství, dnes je Petr Štěpánek producentem programu Myšlením k bohatství z dílny Nadace Napoleona Hilla a spolutvůrcem kurzu Cesta vděčnosti. O svém poslání říká: „Smyslem mé práce není přivést druhé k sobě (myšleno ke mně), ale přivést je k sobě (myšleno k nim samým), protože kdykoliv pouze někoho následujete, nakonec místo toho, abyste vylezli ze své vlastní mentální krabice, vlezete do té jeho. Stát se dobrým Sobělídrem je v dnešní době další evoluční stupeň osobního rozvoje.“

©  Petr Štěpánek