Základní přehled investičních příležitostí

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes


Máme tu další díl ze světa finančních trhů a investic. V minulém dílu jsme se podívali na osm klíčových zásad úspěšného investora a v tom prvním zase na základní rozdíly mezi investory a spekulanty.  

Dejme tedy tomu, že se i vy budete chtít stát úspěšným investorem. Máte rozmyšlenou svou investiční strategii, časový horizont, během kterého nebudete potřebovat své volné finanční prostředky, a už víte, jestli je chcete zhodnotit, nebo jen ochránit před inflací. Rozhodli jste se je investovat. Do čeho ale máte své finance vložit? Jaké finanční aktivum můžete nakoupit?

V dnešní době máme každý obrovské množství investičních příležitostí. Od nákupu komodit, jako jsou například drahé kovy, zlato, stříbro, platina a podobně, až po nákupy aktiv na kapitálových trzích. Zmiňované drahé kovy bývají oblíbené zejména v nejistých dobách, kdy slouží investorům především jako uchovatel hodnoty. Dnes bychom se ale podívali především na kapitálové trhy a jednotlivá aktiva, se kterými zde můžeme obchodovat.

Asi nejčastějším a nejznámějším investičním instrumentem jsou akcie. Jedná se o cenný papír, který dává svému majiteli právo na část zisku společnosti, který je vyplácený formou dividendy. Samozřejmě ale záleží na tom, zda se společnost pro vyplácení zisku rozhodne, nebo ne. Pokud ano, dividenda se vyplácí nejčastěji jednou do roka, ale například v USA je běžnou praxí jednou za kvartál. Vedle dividendy pak může investor získat výnos z tzv. kapitálového zhodnocení, tedy rozdílu mezi nákupní a tržní cenou držených akcií. No a v neposlední řadě máte také jako majitel akcií právo účastnit se valné hromady společnosti. Cena akcie každé jednotlivé firmy se odvíjí jednak od jejího celkového hospodaření, jednak také od jejího celkového vývoje. Cena závisí na reakci samotných investorů, ale také na tom, jak společnost komunikuje s veřejností, jaká vydává tisková prohlášení, jak mluví o svých vizích a jak tyto vize plní jednotlivými kroky. Samozřejmě se cena odvíjí od aktuální makroekonomické situace a celkového vývoje trhu. 

Dalším z investičních instrumentů, který si získal oblibu zejména v posledních dvou dekádách, jsou indexové akcie, tzv. ETF fondy. Je to zkratka pro veřejně obchodovatelné akcie fondů, v anglickém jazyce exchange-traded funds. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností, řízení těchto fondů probíhá podle přesného algoritmu. Tím algoritmem je index a tyto fondy se jej snaží držet a opakovat, jak je to jen možné. Pokud se byste se zajímali o  investici do těchto podílových fondů, měli byste se vždy zajímat o investiční strategii daného fondu. V této strategii by měl zveřejněn tzv. benchmark, tedy ukazatel, podle kterého hodlá fond srovnávat úspěšnost svého investování. Pokud by se jednalo například o fond, který hodlá investovat do amerických technologických firem, pak benchmarkem je index NASDAQ. Než se ale rozhodnete do podobného fondu investovat, vedle jeho strategie byste se měli zajímat také o kredibilitu společnosti, historii výnosů a poplatky. Nespornou výhodou ETF fondů je rozhodně diverzifikace případných rizik a poměrně vysoká likvidita a také transparentnost fondů. Jako investor přesně víte, co kupujete a jaký z toho plyne výnos. Nevýhoda potom plyne z toho, že se můžete ochudit o potenciální vyšší zisk, který vám může získat šikovný správce majetku. ETF fondy jsou oblíbené zejména pro pravidelné investice. V Patria finance mají na těchto fondech postavenou svou službu pravidelné investice, ale také novou aplikaci a platformu automatického investování Indigo.

Poslední dobou se také čím dál častěji mluví o dluhopisech a já věřím, že ani vy o nich neslyšíte poprvé. Jedná se vlastně o dlužní úpis, který lze volně obchodovat. Ve chvíli, kdy si koupíte nějaký dluhopis, vlastně půjčujete jeho vydavateli neboli emitentovi dluhopisu své volné finanční prostředky a ten se vám zavazuje tyto prostředky v předem dohodnuté době vrátit, a to společně s výnosem, tedy úrokem. Osobně mám tak trochu pocit, že v poslední době se s dluhopisy snad roztrhl pytel. I na českém trhu je spousta firem, které využívají tuto formu jako příležitost k získání dalších prostředků pro investice ve svých firmách. Než se ovšem rozhodnete k nákupu nějakého dluhopisu, nejprve si o firmě něco zjistěte, nezajímejte se jen o slibované výnosy, ale také o historii firmy. Jak dlouho už jsou na trhu? Vydali už dříve nějaké dluhopisy? Splácejí řádně své závazky? Mají nějakou vizi, pro kterou chtějí získané prostředky použít? Do čeho prostředky investují?

Investovat pak můžete také do klasických podílových fondů. Jedná se o nástroj kolektivního investování, jde o cenný papír, který dokládá podíl investora na finančních prostředcích shromážděných od něho a jiných podílníků za účelem investování v rámci předem stanovené strategie. Můžeme tak mít fondy akciové, dluhopisové nebo třeba i komoditní. Každý investor, který vloží do takového fondu své prostředky, obdrží podílový list a případný výnos z jeho vkladu je realizován prostřednictvím růstu ceny jeho podílového listu. Každý takový fond má potom svého portfolio-manažera, který dohlíží na jeho činnost. Podílové listy nejsou veřejně obchodovatelné na burzách, obchod probíhá skrze distribuční partnery, těmi jsou často banky nebo sítě nezávislých finančních poradců. Z pohledu investičního horizontu jsou podílové fondy vhodné spíše pro dlouhodobé investice.

Toto jsou tedy takové základní možnosti, kam jako začínající investor můžete začít vkládat své prostředky a zhodnocovat je. Samozřejmě je zapotřebí tomu věnovat nějaký čas, pokud se chcete stát dlouhodobým a úspěšným investorem. Na trhu je pochopitelně spousta dalších alternativních možností investování. Abyste v nich byli úspěšní, musíte jim věnovat dost času a zajímat se o ně. Některé mají poměrné vysoké vstupní či výstupní poplatky nebo poplatek za správu vašeho portfolia. Ne každý má ale čas a chuť se v takových investicích orientovat. Proto v Patria finance vyvinuli již zmiňovanou chytrou aplikaci Indigo. Jedná se o levné automatické investování právě skrze indexové akcie, ETF fondy, a to za nízké poplatky jen jedno procento z celkové investice za rok. O tom, jak Indigo funguje, si ale řekneme zase příště. Já dnes doufám, že také tento díl vám přinesl nějaké nové informace ze světa finančních investic, a určitě budu rád, pokud se i vy se mnou podělíte o to, jak spravujete své finance. Těším se na vaše zprávy a přeji vám úspěšný a krásný den. 

© Lukáš Eder