Muž, který skrze talenty buduje úspěšné a šťastné životy

Jestliže člověk hledá správnou cestu životem a správné hodnoty, čím se má řídit: rozumem, nebo srdcem? MICHAL RÜCKEL vyzkoušel oba rádce. Rozum ho dovedl ve 24 letech ke statusu dolarového milionáře. Srdce však tolik nejásalo. Peníze mu trvalé štěstí nepřinesly. Poté se rozhodl více vnímat i srdce, zharmonizoval život a našel cestu k sobě. Je šťastný.

Příběh dnes čtyřiatřicetiletého podnikatele, investora a mentora ukazuje, proč je důležité rozumět nejen tomu, jak myslíme, ale i tomu, jak se cítíme a co nám pocity o nás říkají. Uvědomit si, že naše mysl může být ten nejlepší nástroj, který nám sice pomáhá dosáhnout věcí, po nichž toužíme, ale když ji nepoužíváme správným způsobem, tak nás EGO může dovést k něčemu, o co srdce vlastně nestojí. A pak jsme sice třeba úspěšní, ale prázdní.

 Michal na toto téma říká:„Mysl je velice mocná zbraň, která nám buď může sloužit, pokud ji používáme správným způsobem, a nebo také může být tím největším sebedestruktivním zabijákem, který nás zničí zevnitř. Pokud se neučíme, jak s myslí pracovat, můžeme být jejími vlastními otroky. K tomu navíc je tak mocná, že nám ještě namluví, že my ovládáme ji, i přesto, že ona ovládá nás. Žijeme pak v nevědomém módu našeho falešného a často nešťastného já (EGA), které žije ukotvené v představě o našem štěstí v budoucnosti, anebo naopak strachu, abychom nepřišli o to, kým jsme, nebo co vše jsme dokázali v minulosti.

Správnému používání mysli říká Michal vědomá mysl a dodává: „V té jsme v momentu, kdy si uvědomujeme, že nejsme totožní se svojí vlastní mysli. V tomto stavu jsme spíše jejím pozorovatelem a stáváme se svobodnějšími. K tomu je ale zapotřebí se několikrát za den pozastavovat nad tím, jak vlastně přemýšlíme, a vnímat, jak se u toho hlavně i cítíme. Vše co v životě děláme, vychází z naší mysli, protože z té plynou všechny naše činy, z činů následně výsledky, z nich pocity, a pocity opět ovlivňují to, jak myslíme a dál konáme. A není náhodou, že tak, jak v životě myslíme, tak se i cítíme, a to, jak se cítíme odráží ve finále opět to, jak myslíme. No a pokud nám v životě záleží na tom, abychom byli úspěšní a šťastní, tak se musíme prvně postarat o to, abychom mysleli správným způsobem a cítit se skvěle.

Jak hra jménem život (ne)funguje

V životě můžeme díky tlaku systému, EGA nebo společnosti, která nám ráda diktuje, co máme mít a jak máme žít, toužit třeba po materiálním bohatství a životu v luxusu. Nic proti materiálnímu zabezpečení. Pokud jsme to pořád my, kdo máme peníze pod kontrolou, a nemají v moci ony nás, tak je to absolutně v pořádku. Jen mám někdy pocit, že se hromadění majetku vymyká naší reálné potřebě a stává se z něho honba za potěšením z pocitu nenaplněného štěstí. Srdce posléze může objasnit, že jen bohatství a luxusní věci nejsou třeba k tomu, abychom se cítili lépe nebo jako větší osobnosti. Osobností se člověk může stát i bez drahých věcí, protože ty z člověka šťastnou bytost samy o sobě neudělají. 

I Michal si ještě jako dítě myslel, že štěstí spočívá ve velkém finančním úspěchu, dnes už ale mluví jinak: „V dospělosti jsem později zjistil, že ať už dosáhneme jakéhokoli finančního úspěchu, tak peníze samotné nám to dlouhodobé štěstí nepřinesou. Ano, přinesou rozhodně více štěstí či spíše potěšení než chudoba, ale trvale šťastnými nás rozhodně neudělají, protože štěstí je mnohem komplexnější fenomén, než aby k němu stačily pouhé peníze.“ Časem tak Michal pochopil, že ke šťastnému životu nás spíše dovede rozvoj našich talentů, díky kterým můžeme dělat to, co nás baví, naplňuje nás to a přináší nám nejen dosažení cílů, ale i radost ze života. 

Když se začnete s Michalem Rückelem bavit o cílech a o tom, jak jsou pro jeho šťastný a naplněný život důležité, možná i vás překvapí jeho odpověď: „Dnes už vím, že v našem životě není ani tak důležité, jak velké cíle zdoláváme, jako to, kým se po cestě k nim stáváme.“ Ne každý je ale schopen dojít k tak silnému uvědomění a Michal věří, že k tomu můžeme dojít pomocí sebepoznání, a čím dřív, tím líp. Bohužel žijeme ve světě, kde nás k sebepoznání nikdo, a to ani škola, nevede. Díky tomu až 87 % lidí nezná sama sebe, mnoho lidí bloudí životem a hledá se. Někdo se najde dřív, někdo později a někdo vůbec…

Michalovy začátky v podnikání aneb Cesta budování majetku

Na začátku svého profesního života se Michal řídil především svým racionální uvažováním a první rada jeho rozumu zněla: Uč se od těch, kteří takového bohatství už dosáhli. Dvacetiletému Michalovi se tak dostala do ruky kniha Cashflow kvadrant od Roberta Kyiosakiho. „Z té jsem pochopil, že se k finančnímu bohatství nedostanu jako zaměstnanec, nebudu-li členem nejvyššího managementu v nejlepších firmách. Kyiosaki jedním dechem dodával, že mohu zbohatnout i jinak. Musím ale prvně zdokonalit své obchodní dovednosti, protože ty jsou potřeba ve všech oblastech našeho života, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí umět prodávat. Ať už svůj názor, myšlenku, či sám sebe, chce-li něco získat. A my všichni chceme přirozeně získat co nejvíce výměnou za co nejméně vynaložené energie. Toho lze ale dosáhnout, jen když se vydáme cestou rozvoje svých přirozených talentů či silných stránek. Protože činnosti, na něž máme nadání, nám jdou přirozeně samy, baví nás, nevyčerpávají nás, a spíše nám energii naopak přinášejí.“

Michal, důsledný žák Kiyosakiho, nastoupil do společnosti zabývající se přímým prodejem. Dokonce kvůli tomu odešel i z vysoké školy, a to navzdory nelibosti svých rodičů. „Nemohli pochopit, že jdu dělat podomního prodejce. Pro ně to byl otravovatel lidí. Prosili mě, ať aspoň nepůsobím v jejich městě, a nedělám jim tak ostudu.” Mnoho lidí z okolí navíc Michalovi dávalo najevo, že se mu „asi nechce pracovat“. „Nejspíš nevěděli, že přímý prodej je jeden z nejtěžších obchodních modelů vůbec. Obcházíte vchody dům od domu, zastavujete cizí lidi na ulici, slyšíte nesčetněkrát NE a učíte se pochopit, jak vůbec komunikovat s různými osobnostmi, abyste slyšeli ANO. Musím říct, že právě tady jsem nabyl největších obchodních dovedností. Žádná vysoká škola by mi nikdy tolik po obchodní praktické stránce nedala.“

Pořád vzhůru k vrcholu. Anebo… ne?

V multilevelovém byznysu měl již v mladém věku ve svém týmu víc než sto poradců. Stoupal systémem. Zdálo se, že míří stále výš. Jenže poprvé v životě narazil. Poznal totiž, že čím blíž je managementu firmy, tím méně se mu společnost zamlouvá. „Naprosto jsme se rozcházeli v hodnotovém žebříčku. Odchod z firmy mě ale posunul. S nabytými zkušenostmi a dvěma přáteli jsem založil vlastní společnost“ vzpomíná na důležité období, kdy jako by znovu navázal jednou přetrženou nit vedoucí k úspěchu, alespoň k tomu úspěchu, který si představovalo ego. „V průběhu pouhých dvou nadcházejících let jsme z jedné pobočky v Hradci Králové vyrostli na osm poboček v Česku, další čtyři na Slovensku a postupně jsme měli stamilionové obraty. Stali se z nás dolaroví milionáři.“ Myslel, že se dotkl vrcholu. To ještě netušil, že cesta na pomyslný vrchol ho paradoxně zavedla někam, kde vlastně nikdy vůbec být nechtěl. 

Velký finanční úspěch v tak mladém věku otevřel Michalovi dveře do světa luxusu, velkých bujarých večírků a ještě větší honby za pomyslnou “zlatou klecí” této doby. Jenže čím déle v tomto světě byl, tím méně se cítil šťastný a naplněný. “Po nějaké době jsem dospěl k rozhodnutí, že už takhle dál žít nechci. Prošel jsem silnou vnitřní proměnou a pochopil, že materiální bohatství je jen jedním z aspektů skutečně bohatého a šťastného života”. Pomocí retreatu a velkých učitelů objevil to největší bohatství v podobě nekonečné energie, lásky, kreativity a radosti z tvoření, které si všichni neseme uvnitř našeho těla. A od této doby se Michal proměnil ve skutečně bohatého a šťastného člověka.

Toto velké poznání si nechtěl nechat jen sám pro sebe, a tak se rozhodl zasvětit do něj i všechny své současné, ale i nově příchozí kolegy ve Finančním institutu. Osobní růst, sebepoznání a rozvoj silných stránek či talentů se stal jednou za stavebních hodnot celé Michalovy práce s lidmi. Vytvořil metodu Me Grow, 30 klíčů k bohatému a šťastnému životu na každý den, a pomocí seminářů a mentoringu mění životy ostatních lidí k lepšímu. “Pochopil jsem, že jedině šťastní a úspěšní jedinci mi pomohou vybudovat společnost, která obohacuje ostatní lidi, protože náš vnější svět je přímým odrazem toho, jak se sami cítíme uvnitř.” 

I proto je pro Michala důležité, aby každý jeho nový kolega byl svým myšlením a nastavením v souladu s hodnotovým žebříčkem jeho společnosti, Finančního institutu, a proto se s každým novým obchodníkem musí setkat osobně. Každý, kdo vstupuje do jeho společnosti, musí projít rozhovorem s Michalem.

Objevení nové a smysluplnější cesty

“Každý z nás je jedinečný, každý z nás má jiné silné stránky, tam, kde jiný pokulhává, může jiný excelovat. Pro úspěch je důležitá vytrvalost a neustálá práce na rozvoji sebe sama.” I toto si Michal uvědomoval, a proto se začal učit od těch nejlepších lídrů a mentorů osobního rozvoje. Investoval do nejrůznějších kurzů a workshopů. Vnímal to jako nejlepší investici ve svém životě, a pokud se od nějakého mentora naučil něco, co mu zlepšilo život, rozhodl se to šířit dál, nenechat si to jen pro sebe. I proto začal sám organizovat nejrůznější přednášky a workshopy, na kterých vystupovali lidé jako Marián Jelínek, Mark Dzirasa nebo Jan Mühlfeit. Založil také Nadaci EU&FI, která na základě WORKtestu Evy Urbanové pomáhá dětem na základních školách objevit jejich silné stránky a talenty, které jsou klíčové pro rozvoj jejich budoucí profese, díky které mohou v životě uspět a být šťastní. 

Dalším z kroků, který se zdál Michalovi zcela přirozený, bylo podělit se všemi lidmi o svou metodu osobního růstu, která jemu samotnému pomohla k rozvoji jeho silných stránek. Metoda, ve které využil všechny nasbírané dovednosti a zkušenosti z knih a přednášek. Michal nazval tuto metodu Me Grow a poskytl ji na svém webu k dispozici zcela veřejně, bez nároku na jakýkoli honorář, a to všem lidem, kteří chtějí pracovat na svém osobním růstu. Ostatně stejně jako přednášky, workshopy, nebo nadace. I toto jsou Michalovy projekty, které mu negenerují žádný zisk, ale dávají smysl jeho osobní vizi. Proto do nich investuje tolik svého času. 

Někdo by si možná pomyslel, že takto cenné informace a zkušenosti by měly být k dispozici jen těm lidem, kteří s Michalem spolupracují na jeho vizi ve Finančním institutu. Jeho životním posláním a opravdovou vášní se ale nestalo jen budování jedné firmy a vydělávání peněz. “Úspěch a peníze jsou jen vedlejším produktem štěstí”: to je jedno z životních mott Michala Rückela, a pokud by chtěl pomáhat k rozvoji silných stránek jen těm lidem, kteří mu pomáhají vydělávat peníze, nebylo by toto motto v souladu s jeho hlavním životní posláním. Tím posláním je: “Pomáhat ostatním lidem žít bohatý a šťastný život.” Všem lidem. Aby byl i on sám stále šťastný. Pokud byste se chtěli dozvědět více o Michalových projektech, nebo si jen zdarma nechat zaslat do svého emailu více informací k jeho metodě „Me Grow“, proklikněte se na Michalův web ZDE.

Celý příběh Michala Rückela byl publikován v květnovém vydání sebekoučovací  FC magazínu Petra Casanovy. Tento magazín nehledejte nikde na stáncích, pravidelně jej zasíláme bezprostředně po vydání do poštovních schránek všem aktivním členům programu FC premium. Doprodej posledních výtisků je k dispozici pouze na našem e-shopu. Konkrétní vydání s Michalovým příběhem je k dispozici pod odkazem ZDE. V příběhu se dozvíte, jaká byla celá jeho cesta k Finančnímu institutu, co Michalovi pomohlo k objevení jeho životní vášně, nebo jak zvládá uvádět do harmonie pracovní a osobní život. S Michalem se můžete potkat také na naší konferenci Tajemství obchodu, kde bude jedním z hlavních řečníků.
© Lukáš Eder