Dva základní typy růstu, díky kterým dokáže každý efektivně plánovat

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Vždycky, když se pokusíte o nějaké zlepšení v životě – a je úplně jedno, co konkrétně by to mělo být, jestli je to nějaká vaše osobní dovednost nebo zlepšení nějakého prostředí nebo zlepšení výsledků – a budete tomu věnovat dostatek energie a dovedností, tak se prostě musí projevit nějaký růst. Zkuste si teď takový růst představit. Obecně, když se řekne slovo růst, jaká je vaše představa? Jaká růstová křivka jako první naběhne ve vaší představě?

  Já si myslím, že většina z nás si jako první představí rovnou čáru, která v grafu začíná v nějakém bodu nula a šikmo nahoru z tohoto bodu vede rovná přímka. Většině z nás se vybavuje přímý růst, a to si myslím, že je ta nejzákladnější chyba, kterou uděláme, pokud budeme uvažovat o jakémkoli růstu. 

Já jsem v předchozí epizodě mluvil o růstovém myšlení, jak jsem se jej naučil vnímat a jak mi pomáhá k dlouhodobému úspěchu. Úspěch jako takový je především o plánování, a pokud se v plánování soustředím jen na cíle, můžu si zadělávat na problém. Stejně tak to ale může dopadnout, pokud se budu soustředit na růst a podcením plánování, respektive pokud se nad samotným procesem růstu nezamyslím a nechám se překvapit jeho nečekaným vývojem. 

Prakticky máme totiž dva základní typy růstu, které se opakují ve všem, co děláme. Říkal jsem, že většina z nás si nejčastěji představuje přímý růst, graficky znázorněný jako stoupající přímku. Pokud bych zůstal u tohoto grafického a matematického znázornění, tak ale růstová trajektorie přece nikdy není rovná čára. Není to žádná přímka. To, jak rosteme a jak se vyvíjíme, je vždycky vyjádřeno nějakou křivkou, jež znázorňuje náš růst. A ta křivka má zase nejčastěji dva průběhy, a tím tedy dva základní typy růstu. 

Jeden růst bychom mohli označit matematicky jako logaritmický. To znamená, že křivka trajektorie našeho růstu, která začíná v nějakém bodu, má strmý nárůst, tzn. že cítíme nějaké velké zlepšení, vysoký růst v krátkém čase. Ovšem s postupem času se míra toho růstu zmenšuje. Zpočátku vidíme velký pokrok, ale jeho opakování je s postupem času stále a stále náročnější. Typickým příkladem může být třeba cílené hubnutí, nějaké sportovní výkony, nebo i osvojení si nějakého řemesla, dovednosti. Zpočátku cítíte velké zlepšení, ale postupem času zjistíte, že opakování stejně velkého růstu je mnohem náročnější než na začátku. Věřím, že si každý vybavíte nějakou takovou situaci ve svém životě. 

Druhý typ růstu je prakticky opakem toho logaritmického, a zde si musíte zase představit jinou křivkou – takovou, kdy od začátku vkládáte velké úsilí a v čase zažíváte velmi pomalý a pozvolný růst, nijak dramaticky ale nerostete. Jste ale vytrvalí a pořád vkládáte energii do svého snažení, až se to jednoho dle zlomí a křivka vašeho růstu vyletí závratným tempem vzhůru. V takovém případě mluvíme o tzv. exponenciální trajektorii našeho růstu. Tedy znovu opakuji: Je to stav, kdy na začátku pociťujete pomalý růst, který má však rostoucí tendenci a který se v jednom bodu zlomí a vy zažijete obrovské zlepšení za krátké období. Opět věřím, že si dokážete představit nějakou takovou životní situaci. Podle mě to může být třeba vývoj nějaké technologie, nějaké inovace, může to být obchodní růst, rozvoj firmy, ten ale může být samozřejmě i logaritmický. Tady hodně záleží právě na konkrétním oboru a vlastně na tom, co si naplánujete. 

Obecně si totiž myslím, že nejde říct, jestli jde o logaritmický, nebo exponenciální růst, o vývoj špatný nebo správný. Během každého růstu zažijete období obrovského zlepšení, kdy se vše mimořádně daří – strmý vzestup. Když během toho strmého vzestupu napácháte nějaké chyby, přijde vzápětí i strmý pád. K tomu, abychom se takového pádu vyvarovali a dokázali ustát jakýkoli typ růstu, nám pomůže právě správné plánování. 

Věřím, že to většině z vás zní zcela logicky, ale možná by vás samotné překvapilo, kolik úspěšných lidí tyto otázky stále podceňuje, a jsou potom překvapeni z vývoje svého vlastního růstu. Někteří podnikatelé mají například na začátku velké ambice, očekávají rychlý růst, a tak najmou velký pracovní tým. Růst ale potom tak rychlý není, a oni najednou zjistí, že by byli schopni rozvíjet projekt i v pěti lidech místo dvaceti. A samozřejmě to samé platí i naopak. Jsou zase podnikatelé, kteří najmou malý tým na začátku, očekávají pozvolný růst, a než se rozkoukají, tak je trh začne zahlcovat a oni už nejsou schopni poskládat v krátkém čase dobře fungující tým.  

První varianta je nešťastná v tom, že ve chvíli, kdy očekáváte růst logaritmický, ale on je vlastně exponenciální, tak jednak zbytečně vyhazujete peníze za lidi, které nepotřebujete, a také si lidi v týmu zvyknou méně pracovat. A potom, když najednou budou muset opravdu makat, tak budou hrozně překvapení, co se to děje. Výhoda je samozřejmě v tom, že budete mít připravený dostatečně velký tým v momentu, kdy skutečný růst přijde. Myslím si ale, že je důležité, abyste to věděli nejen vy, ale i lidé ve vašem týmu. Abyste jim to prostě řekli a oni potom nebyli překvapení, že musejí najednou víc pracovat. Je důležité říct lidem, jaký růst očekáváte, a sledovat, v jaké fázi svého růstu se teď zrovna nacházíte. Bude to pomáhat nejen vám, ale všem lidem v týmu v plánování, a žádný růst vás potom nemůže překvapit.

Já jsem teď dané téma hodně spojil s podnikáním, ale tuhle teorii můžete aplikovat při plánování jakéhokoli růstu. A jestli vůbec nevíte, jaký růst očekávat, nejsnazší cesta je podívat se na růst někoho jiného ve stejné oblasti. Když se podíváte, jakých výsledků postupně dosahoval, můžete podle toho začít plánovat i svůj růst. Vy budete třeba dosahovat jiných výsledků, ale věřím, že průběh křivky vašeho růstu bude velmi podobný, a snadněji tak zjistíte, na co se připravit, jaké cíle si naplánovat, nebo jakých zbytečných chyb se vyvarovat. Třeba té chyby, že jste očekávali rychlý úspěch, on nepřišel, a tak jste to vzdali. A to jenom proto, že jste nevěděli, že jste v procesu exponenciálního růstu. 

Snad vám tahle jednoduchá pomůcka pomůže jak v rozvoji vašeho růstového myšlení, tak i v plánování jakéhokoli vašeho cíle. Může vám pomáhat k neustálé obezřetnosti a udržitelnému úspěchu. Rozhodně budu rád, když se se mnou podělíte o váš názor, zda používáte podobné uvažování při plánování vašeho růstu, nebo naopak nějaké úplně jiné. Váš názor mi můžete napsat na náš Facebook, sem na náš web nebo do mého e-mailu. A jestli je někdo ve vašem okolí, o kom si myslíte, že by mu tento podcast pomohl k jeho růstu, budu moc rád, když jej budete sdílet. Mějte krásný a úspěšný den.

© Lukáš Eder