Znalost vlastní identity jako základní kámen vůdčí osobnosti

Každý z nás hraje určitou životní roli, a ať už je naše „nálepka“ jakákoli, všechny v sobě skrývají vůdčí potenciál. Ne všichni ho ale umíme využít. Proč? Často totiž ani nevíme, kdo jsme. Znát svoji identitu a hodnoty je proto jedna z nejdůležitějších věcí, kterou pro sebe můžeme udělat.

Vlastní identita je základ 

V životě je spousta situací, kdy chceme, aby někdo sdílel naše nadšení pro určitou vizi nebo cíl. Nejlépe toho můžeme dosáhnout tím, když lidem kolem sebe vytvoříme podmínky pro to, aby se mohli realizovat i oni sami. Vytvořit z našeho cíle, cíl společný a inspirovat ostatní k tomu, aby byli lepší verzí sebe sama. K tomu ale potřebujeme nejdříve znát sami sebe. Nemám teď na mysli oblíbenou barvu nebo jídlo. Ale naši pravou podstatu jako člověka. Toho, kdo se skrývá pod všemi těmi slupkami, které jsme si na sobě za ta léta vytvořili.

Už Aristoteles tvrdil, že „poznání sebe sama je počátkem vší moudrosti“. 

Tady je pár důvodů, proč:

Snadnější rozhodování 

Pokud porozumíme tomu, kdo jsme a co vlastně chceme, bude pro nás snadnější rozhodnout se, které kroky je zapotřebí udělat k dosažení našich cílů. Ať už se to týká drobných denních rozhodnutí (jako třeba které tričko si ráno vzít na sebe), nebo třeba výběru životního partnera.

Umění říct „NE“ a odolnost vůči sociálnímu tlaku

 Tohle je jedna z věcí, která dělá opravdu hodně lidem problém. Máme totiž hluboce zakořeněnou potřebu „být oblíbení“. Chceme, aby nás lidé kolem měli rádi, a proto nejsme imunní vůči prosbám našich kolegů, rodiny nebo přátel. Ve snaze pomoci se nám pak kupí práce a náš vlastní rozvoj zaostává. Snažíme se často být tady pro všechny okolo a sebe samotné stavíme na vedlejší kolej. Pokud jsme ale pevní ve svých hodnotách a preferencích, býváme k tomuhle nešvaru mnohem méně náchylní.

Tolerance a schopnost porozumění

Ať už se to týká zvolení té správné vysoké školy, nebo jenom příchuti zmrzliny… V dnešní době máme nepřeberné možnosti výběru, což je na jednu stranu skvělé. Na tu druhou nám to ale taky dává velký prostor pro dělání chyb. Hranice mezi slepým opakováním té samé situace a změnou je v uvědomění. Je to o tom poznat i svá slabá místa. Vědět, kde je třeba zatlačit, a kdy být shovívavý. Díky chybování se učíme být empatičtější, což platí ve všech našich vztazích, a nezáleží na tom, jestli jsou osobní či pracovní. 

Ticho a technika zapisování

Ať už chceme, nebo ne, tak na nás z našeho okolí neustále dotírají hlasy, které nám říkají, kdo máme být, jak se máme chovat, co máme jíst nebo jak se oblékat. A náš vnitřní kritik jim všem s pozorností naslouchá. Proto je dobré trávit více času v tichu. Bez cizích názorů, hluku aut nebo mobilních notifikací. Poznání sama sebe je proces, který se nedá uspěchat. Je potřeba být pozorný a naučit se čelit i těm nepříjemným věcem.

Zapisováním k lepšímu sebepoznání 

Jedna z nejlepších technik jak k tomu dojít, je zapisování si myšlenek do diáře. Nepotřebujete k tomu nic speciálního. Jen papír, něco na psaní a taky odhodlání ke změně.  A pokud nevíteh jak začít, zkuste se pro začátek třeba zamyslet nad věcmi, o kterých se vám psát nechce (například to, proč si neumíte říct o zvýšení platu); vypište si věci, které máte rádi, nebo třeba zkuste na chvíli předstírat, že je vám 90. Představte si, že jste velice moudří a v dobrém zdravotním stavu. Co byste poradili svému vnoučeti?

Rosteme společně

Někdy je obtížné najít a udržet si dostatečnou motivaci k tomu naučit se něco nového (i kdyby „jen“ o sobě). Kromě vlastní snahy proto pomáhá najít si skupinu podobně zapálených lidí, jako jste vy. Můžete se společně podporovat, diskutovat nad tématy, obohacovat se…

Naštěstí v dnešní době existuje mnoho způsobů, jak někoho takového najít. V businessleaders úzce spolupracujeme například s University of Applied Management. Jednou z možností ve vzdělávání, kterou univerzita nabízí, je program JUST GROW. Zde je jedním ze studijních bloků právě i téma hodnoty a vlastní identity. Jako příjemný bonus vás pak může po 18 měsících studia čekat profesní titul BBA. S představiteli UAM a studijního programu JUST GROW, se můžete potkat už 5. října na námi pořádané konferenci Tajemství obchodu

Poznání své vlastní identity je pro náš život zásadní. Samo o sobě je to ale pořád „jen“ jedna z cihel, ze kterých můžeme stavět. Tak pojďte stavět s námi a kráčejme společně na cestě k úspěchu. Na videu níže se můžete podívat, jak to na univerzitě vypadá.