Signál, který ukazuje náš opravdový charakter

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

V minulých epizodách Myšlením a vrchol jsem hodně mluvil o důvěře a také o tom, jak je charisma důležité pro úspěch v našem životě. Často někteří lidé reagovali, že to je samozřejmě pravda, ale že v dnešní rychle době je čestné chování opravdová vzácnost a jakási charismatická přetvářka se už ve společnosti stala určitým pravidlem. Já tyhle ty názory a myšlenky do určité míry chápu. Ono je opravdu velmi těžké v dnešní době uvěřit tomu, že mezi námi mohou být čestní lidé, kteří si zaslouží naši důvěru. V zásadě se ani není čemu divit. Když se člověk začte do většiny mediálního prostoru a vnímá společenské dění, tak je opravdu těžko uvěřitelné, že jsou mezi námi ještě stále nějací upřímní a čestní lidé. 

Možná i tohle je jeden z důvodů, proč zprávy téměř vůbec nesleduji. Nic dobrého mi nepřinášejí a také si uvědomuji, že žijeme v informační době. Je to poprvé v lidských dějinách, kdy máme neomezený přístup k informacím a kdy záleží na hlavně na příjemci této informace, aby si ověřil její pravdivost. A k tomu je zapotřebí rozvíjet v nás i kritické myšlení, pro tuto dobu by se dalo říct, že je až klíčové.

Přesto si ale stále myslím, že není nutné házet všechny do jednoho pytle, a jsem stále přesvědčený o tom, že jsou mezi námi upřímní a čestní lidé. Jak ale takové lidi rozeznat? Je vůbec možné dnes nějakým způsobem poznat upřímnost a pravdivost charismatu lidí, se kterými se dostáváme do kontaktu? 

Jak jsem říkal, poznáme to jedině skrze činy těchto lidí, ale to vyžaduje mnohdy spoustu času, než k nějakým reálným činům opravdu dojde a než někoho skutečně poznáme. Je ale jeden určitý signál, který nám může napovědět ještě dříve, než k těmto činům dojde. Tím signálem je jakýsi entuziasmus každého z nás. O entuziasmu mluví i Dale Carnegie ve své knize, kterou jsem v předchozím podcastu zmiňoval. Je to právě to naše nadšení pro věc, které rozvíjí náš přirozený charakter a které je primárním znakem našeho upřímného úsměvu. Když se totiž dokážete opravdu nadchnout pro to, co děláte, dokážete o tom i mluvit s neuvěřitelnou energií. 

Entuziasmus je něco, co prostě nelze předstírat, jakmile totiž vaše nadšení není opravdové, používáte nepřirozená gesta, neustále musíte kontrolovat svou přetvářku, a tak budete brzy odhaleni.

Jednoduše řečeno – lidé, u kterých propukne to opravdové nadšení pro věc, jsou neustále plní energie, jsou upřímní, nemusejí kontrolovat své chování a dokážou mnohem snáze získat důvěru jiných lidí. Lépe pak mohou začít i tyto lidi ovlivňovat a získávat je pro svou osobní vizi. Dalo by se tak říct, že míra našeho entusiasmu odpovídá také míře našeho úspěchu.

Proto si myslím, že je tak důležité objevit své silné stránky, proto je tak důležité nejprve poznat sám sebe, abych věděl, co mě v životě opravdu baví a uměl se pro to skutečně nadchnout. Entuziazmus je také to nejlepší koření vašeho obchodu, protože ve chvíli, kdy jste pro produkt, který nabízíte, skutečně nadšení, tak váš zákazník mnohdy ani nepozná, že mu něco prodáváte. Dokážete totiž o svém produktu mluvit  s takovým nadšením, že ho prostě chce mít také, díky svému entuziasmu jste ho proste začali ovlivňovat. Získali jste si snáze jeho důvěru, a ještě mu předali své nadšení pro věc.

I proto mluvím tak často o tom, že náš život by měl být především vzrušující, pokud totiž děláte nějakou věc s nadšením, pokud u vás propukne ta opravdová vášeň, nic vás nemůže zastavit. Jste v neustálem vzrušení a máte stále chuť vymýšlet něco nového, být stále lepší a lepší. Mnoho lidi je v dnešní energické době na pokraji vyhoření, často se mnohým stává, že v polovině svého života ztratí jeho smysl. Dělají práci, která je nebaví, nevědí, proč ráno vstávat z postele, a každý den se jim proto neuvěřitelně táhne. V Americe jsou v tomhle tak daleko, že už nemají jen syndrom vyhoření, ale také syndrom vynudění. 

Nuda je právě to, co zabíjí naše charisma, proto bychom se měli neustále zajímat o to, aby náš život byl vzrušující a nebylo v něm místo pro nudu. 

Pokud se chceme pro něco v životě opravdu nadchnout, musíme pro to zapálit vášeň v našem srdci. Samozřejmě že jsme někdy postaveni před nějakou práci nebo úkol, ze kterých nejsme nadšení, které nás nebaví. Jak jsem říkal, opravdové nadšení nelze předstírat, ale můžeme jej objevit, a probudit tak v sobě opravdovou vášeň pro věc. Občas je dobré něčemu dát alespoň malou šanci, než se na to vykašlete nebo než k tomu začnete přistupovat s odporem. Jednou z metod, jak v sobě rozvíjet opravdový entuziazmus, je, že si na té činnosti dokážeme najít něco, pro co se dokážeme alespoň trochu nadchnout. Jestli si totiž na něčem, co nám přijde z počátku nudné nebo odpuzující, dokážeme najít něco, co by nás alespoň trochu vzrušovalo, je tu šance, že se dokážeme nadchnout i pro celou věc. A jediná možnost, jak toto zjistíte je, že se začneme o tu věc zajímat více do hloubky, budeme o ní zjišťovat více informací, vzdělávat a pak tomu možná i úplně propadneme nadchneme se. A možná taky ne, kdo ví, určitě ale stojí za to pokusit a nestěžovat si jen, že je život nudný a nespravedlivý. 

Když si čtete příběhy mimořádně úspěšných lidí, můžete si všimnout, že snad všichni z nich dosáhli svého úspěchu hlavně díky svému nadšení, díky svému entusiasmu. Právě díky němu probudili své charisma a získali další lidi pro svou osobní vizi . Zkuste se tak nad tím i sami zamyslet, a než něco vzdáte, zkuste se do věcí více ponořit, možná že i u vás propukne naprosté nadšení. Jestli jste už někdy podobný pocit nebo situaci zažili, budu rád, když mi napíšete na mail [email protected] nebo  připojíte svůj komentář zde pod článek. Díky vám za vaše zprávy a taky za odběr mého podcastu nebo jeho sdílení mezi své přátele. 

Posluchačů Myšlením na vrchol je stále víc a stále víc lidí mi píše se svou pozitivní zpětnou vazbou. Zdá se tak, že to moje povídání tady možná opravdu pomáhá lidem k úspěšnějšímu životu nebo lepšímu nastavení. A jestli tomu tak je, tak je to pro mě skvělá odměna a vaše sdílení tohoto podcastu může pomoci možná i vašim přátelům. Takže ještě jednou díky za ně a přeji vám úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder