Řešení problémů jako součást života úspěšných lidí

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

V předchozím podcastu jsem se setkal s Helenou Kohoutovu, podnikatelkou a dámou, která se za svou profesní kariéru osobně setkala s tisícovkou podnikatelů a manažerů z různých oborů. Během toho rozhovoru jsme se spolu bavili o různých tématech, především ale o tom, jaký je její pohled na podnikání jako takové a co se ona sama naučila o úspěšných podnikatelů a manažerů.

 Samozřejmě jsme nemohli vynechat ani aktuální téma recese a restrikcí, které ochromily nejen český, ale vlastně globální podnikatelský trh. Helena Kohoutová správně zmínila, že ty opravdu úspěšné podnikatele prakticky nemůže žádná taková  situace překvapit, protože jsou zvyklí neustále řešit problémy. Řešení problémů je součást života každého podnikatele, je jednoduše zvyklý na to, že neví, co odkud přijde a jaký problém bude muset řešit. 

Podnikatelská setkání, která pořádá třeba zrovna Helena Kohoutová, dávají pro takové lidi smysl především v tom, že mají možnost potkat se s těmi, kteří řeší podobné problémy. Vlastně to hodně souvisí i s tím, o čem jsem mluvil nedávno v Myšlení na vrchol. Souvisí to s tím, že pokud máme nějaký problém a jsme uzavření v nějaké sociální bublině, tak můžeme být vůči řešení toho problému slepí, a proto potřebujeme získat určitý odstup, abychom řešení našli. Tento odstup nám můžou nabídnout třeba lidé, kteří mají problém podobný, mají na to jiný názor anebo už třeba podobný problém vyřešili. Trošku mě pak mrzelo, že už jsem vypnul mikrofon, protože jsme si s Helenou povídali ještě asi dalších třicet minut mimo záznam a bavil jsem se s ní o tom, co podnikatelé teď řeší nejčastěji kromě těch restrikcí.

    Sám se podnikatelských setkání snažím aktivně účastnit co nejčastěji, jak je to jen možné, a během networkingu, který je vždy součástí, už jsem těch podnikatelských problémů několik slyšel. Teď to nějaký čas nebylo možné, a tak člověk ty konkrétní problémy nezná, jen si je spíš zkouší domýšlet nebo soudí na základě svých zkušeností. Někteří starší podnikatelé často řešili, co s firmou, kterou budovali třeba už od devadesátých let: Prodat, nebo předat dětem? Jaká je ta správná cesta? Bude mé děti bavit to, co jsem dělal já? Budou mít vztah k mojí firmě? Převezmou plnou zodpovědnost za ty stovky nebo tisíce zaměstnanců? I tohle byly třeba problémy, které se ve firmách řešily. 

Když se nad tím zpětně zamyslím, tak ještě do února letošního roku řešila převážná většina těch podnikatelů problémy v podobě nedostatku kvalitních lidí, vymýšleli různé způsoby, jak co možná nejefektivněji zautomatizovat všechny procesy, a samozřejmě do toho investovali i nemalé prostředky. Určitě jste i vy zaznamenali různé náborové kampaně. Firmy se předháněly  v nejrůznějších benefitech, soustředily se na svůj růst, brali jej jako samozřejmost, a možná tak přestávaly být někdy i dostatečně obezřetné.

 Pak najednou, jako blesk z čistého nebe, udeřil koronavirus. Většina firem byla ze na den paralyzovaná, ochromená, trh se zastavil, nemohlo se cestovat, zavíraly se továrny, všichni pracovali z domu a řešili jen to, jak spolu komunikovat on-line, jak se alespoň co nejvíce udržet v kontaktu jak se zaměstnanci, tak klienty a zákazníky. Najednou pro nás všechny nebyly hlavní hodnotou a prioritou růst a výnosy. Najednou jsme si vzpomněli, že je tady také zdraví, a mnohým možná došlo, že není samozřejmostí. Ze dne na den tak museli podnikatelé řešit naprosto jiné potíže. Ale i pro ně samotné to byla úplně nová situace, podnikatelé sice jsou zvyklí problémy řešit, ale to řešení většinou zakládají na své vizi, ty problémy mají většinou nějaký vývoj, mají možnost nějak plánovat, predikovat. O tuhle možnost ale najednou přišli. Nikdo z nich nevěděl, co bude za týden, nikdo netušil, jak se bude situace vyvíjet, a tak se vše řešilo ze dne na den. 

Dokážete si představit tu zodpovědnost lidí, kteří vedou velké firmy, mají třeba tisíce zaměstnanců, kterým předali nějakou svou vizi, své osobní hodnoty, a najednou všichni ti zaměstnanci čekají, jak se bude ta vize měnit? Kam se otočí ti zaměstnanci jako první, na koho se začnou obracet? Samozřejmě se otočí na toho svého lídra, hledají v něm oporu, útěchu, chtějí vědět, co se bude dít, jaká teď bude ta naše vize? Kdo jiný má zastavit strach z nejistoty než ten lídr, který nás vedl dodnes? A teď se zkuste zamyslet, co má ten lídr dělat, když nemůže plánovat, když neví, kdy znovu bude moci naplno rozjet své podnikání, a zda vůbec ještě někdy.

I když je to ještě velmi krátká doba, tak už dnes se začínají objevovat první příběhy podnikatelů, kteří dokázali rychle změnit vizi té firmy, najít řešení, cestu z té zdánlivě slepé uličky. Ti s kreativním myšlením si uvědomili, že mají prostředky na to, aby rozšířili obor svého podnikání. Strojírenské firmy, které pracovaly pro automotive, se třeba začaly orientovat na výrobu prostředků pro zdravotnictví, 3D tiskárny a textilky na ochranné pomůcky. Ti opravdu šikovní a kreativní podnikatelé se prostě nenechali zastrašit a našli nějaké východisko. Mnohé z nich ale možná čeká další nepříjemný úkol. Mnoho z nich bude muset, chtě nechtě, začít propouštět. Tolik prostředků investovali poslední léta do toho, aby získali kvalitní pracovníky, a teď se s nimi budou muset začít loučit. Ti opravdu moudří a zodpovědní lídří si uvědomují, že největší hodnota jejich firem se skrývá právě v zaměstnancích, a ne jen v obratu a vydělaných penězích. Obdivuji tak příběhy těch lídrů, kteří si toto uvědomují a rozhodnou se najít takovou cestu, aby si své zaměstnance zvládli udržet. Někteří z nich ale  nemají prostě na výběr a propouštět musejí. I zde ale vidím velký rozdíl v tom způsobu, jakým to udělají, a v příštím dílu Myšlením na vrchol bych se s vámi rád podíval na cestu, kterou zvolil generální ředitel jednoho světového korporátu. Myslím, že si z jeho přístupu můžeme všichni něco odnést. 

Tolik tedy dnes jen moje malá úvaha a zamyšlení nad současnou podnikatelskou situací. Budu určitě rád, jestli někdo z vás mých posluchačů také aktivně podniká a bude mít chuť se podělit o svůj pohled na tuto situaci nebo nějaký svůj podnikatelský příběh. Možná že jím můžete inspirovat další podnikatele nebo posluchače mého podcastu, tak se o něj klidně můžete podělit. Můj mail je [email protected], a nebo mi jen napište komentář zde pod článek. Těším se na vaše zprávy a taky vám děkuji za sdílení a odběr podcastu Myšlením na vrchol.

© Lukáš Eder