Jednoduchý princip, který nám pomůže vybudovat skvělý život

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Adam Szabo v předchozím podcastu mluvil v rozhovoru hodně o tom, jak staví produkty a co je pro něj nejen jako pro CEO Driveta, ale možná více jako pro produktového manažera, na každém produktu opravdu důležité. Docela se mně líbilo to Adamovou uvažování nad produktem a možná mi to trochu  připomnělo knihu od Daniela Kahnemana Myšlení rychlé a pomalé. Kahneman v té knize mimo jiné i vysvětluje princip zisku a ztráty a zdůrazňuje, že lidé mají silnější reakci a emoční vazbu vůči ztrátě, než jakou mají vůči stejnému zisku.

 V principu se jedná o to, že my jako lidé se mnohem více emočně fixujeme na to, abychom něco neztratili, a méně na to, abychom něco získali, i když se jedná o naprosto stejnou hodnotu. Důvod, proč jsem si na to vzpomněl po rozmýšlení o rozhovoru a Adamem Szabem z Driveta, je ten, že mě zaujalo, jak dokázal při vývoji produktu, ať už pro Seznam nebo pro  Driveto, uvažovat tímto způsobem.

Adam mluvil o tom, že při vývoji jakéhokoli produktu je důležitá klasická MVP – těm, kterým tato zkratka nic neříká, vysvětluji, že znamená Minimum Viable Product. Je to v zásadě velmi jednoduchý princip, na základě kterého můžete postavit jakýkoli produkt nebo vytvořit nějaký smysluplný projekt. V překladu bychom MVP označili jako produkt s minimální možnou funkcionalitou, který už je životaschopný a slouží nám především k ověření trhu. Vzpomínáte, jak Adam mluvil o tom, že Driveto mělo být původně nástroj, který bude klientům pomáhat s nákupem ojetých vozů, ale velmi rychle zjistili, že to není služba, za kterou je trh ochoten zaplatit? K této rychlé analýze trhu jim pomohl právě princip MVP. 

Postavili nejprve službu na úplném základu a co nejrychleji s ní přišli na trh, aby neztráceli čas zbytečným vývojem a investicí do něčeho, co by nedávalo smysl. 

Když o tom takto mluvíme, tak to samozřejmě dává smysl, problém ale nastává právě v tom, že tento princip jde proti tomu, jak je nastaveno lidské myšlení. Princip MVP je v zásadě opakem principu zisku a ztráty, jak jej popisuje Kahneman. Spousta podnikatelů je totiž schopna získat obrovské nadšení pro svůj nápad. Úplně se zamilují do produktu, na kterém pracují. Věnují tomu obrovské množství času, investují do toho velkou spoustu peněz, protože jsou přesvědčeni o tom, že je to skvělý nápad, a nejsou ochotni si připustit ztrátu nějaké hodnoty na jejich nápadu. Ten hlavní problém je často v tom, že spousta lidí přemýšlí nad svým produktem jako nad něčím, co má obrovskou hodnotu, vidí spoustu možností a benefitů, které jejich produkt přinese společnosti. Jsou tím doslova pohlceni a nadšeni. Neustále přemýšlejí nad různými dalšími funkcionalitami, co vše dalšího může jejich produkt ještě dokázat, co může přinést společnosti. 

Chtějí přijít na trh s dokonalým, hotovým produktem, namísto toho, aby udělali jeho základní verzi a tu posléze vylepšovali na základě přání zákazníků a opakující se zpětné vazby. A ten problém je právě v tom, že si představujeme veškerou možnou hodnotu, kterou by produkt mohl dodat, a pak musíme ztratit podstatnou část této hodnoty snížením na minimum. Na to zkrátka není náš mozek připravený, a proto je pro nás tak těžké nejprve od něčeho upustit, něco obětovat, abychom mohli  následně něco vybudovat a získat.

Když už dokážeme překonat a připustit tu první ztrátu a přijít s první verzí nějakého produktu na trh, ten pocit averze vůči ztrátám se nás stále drží a mnozí mají neustálou potřebu jít rychle za tím, od čeho museli upustit, co museli obětovat, a začít službu, projekt, nebo produkt neustále vylepšovat. Vylepšování produktu je samozřejmě naprosto v pořádku, záleží ale opět na úhlu pohledu, podle kterého to vylepšení začneme provádět. Když tedy uvedeme na trh základní verzi, tak začneme sbírat zpětnou vazbu od našich klientů. To je samozřejmě v pořádku, jakou zpětnou vazbu ale začneme sbírat jako první? Začnete se zaměřovat na to, co nefunguje, nebo na to, co lidé chválí, co hodnotí na produktu pozitivně? Bohužel naše zakořeněná averze vůči ztrátám nás nutí zaměřovat se na slabiny produktu, sbíráme zpětnou vazbu o tom, co se trhu nelíbí, a snažíme se přijít na to, jak to vylepšit, abychom vyšli trhu vstříc, abychom se vyhnuli ztrátě zákazníka. Investujeme naši energii a čas do slabých stránek, namísto toho, abychom se zaměřili na silné stránky a ty dál vylepšovali a získali z nich ještě víc, udělali novou verzi produktu a vylepšili to, co trh hodnotí pozitivně. Právě tím, že se začneme zaměřovat na to, co funguje, a začneme si všímat těch silných stránek a ty dále posilovat, tak právě tím vytváříme lepší produkt nebo lepší službu.

Věřím, že když o tom takhle slyšíte, tak to dává hlavu a patu, bohužel je to opak toho, jak je nastaveno naše myšlení. Každý schopný podnikatel nebo manažer se snaží analyzovat své výsledky. Podívá se na čísla vidí jasně, kde se daří, více se ale zaměří na to, kde se tolik nedaří, přemýšlí nad tím, proč to tak je, jak to zlomit, jak to zlepšit, jak ještě vylepšit produkt nebo službu, aby to více fungovalo, aby se začalo dařit. Zaměřuje se na ty slabé stránky. Dobrou zprávou ovšem je, že můžeme velmi jednoduše to myšlení přeprogramovat. 

První krok přichází hned během analýzy, jednoduše zaměřte na to ty oblasti, kde se daří, a zjišťujte, proč tomu tak je, při sbírání zpětné vazby se nezaměřujte jen na stížnosti a nepřemýšlejte nad tím, jak je vyřešit. Sbírejte i tu pozitivní zpětnou vazbu, tam jste silní, tam jste objevili něco, co trh zajímá, a to můžete dále vylepšovat, to je ten hlavní proud, kterým se máte ubírat, tak neztrácejte čas a jděte tomu naproti. Když uvidíte v metrikách nějaká dlouhodobě slabá čísla, zkuste si nepokládat otázku jak ta čísla vylepšit, ale možná spíš: Není to něco, na co bychom se měli úplně vykašlat a věnovat se něčemu, co dává opravdový smysl? Představte si třeba že máte cukrárnu a pečete deset druhů dortů. Dva z nich jsou bestseller, jdou na dračku, šest je docela dobrých a dva jsou propadák. Každý den vyhazujete dva celé dorty do koše a lámete si hlavu nad tím, jak je možné, že tyhle dva dorty lidem nechutnají, když jsou tak skvělé, a říkáte si: Co bych na nich měl zlepšit? Tak další den jdete a uděláte trochu jinou polevu. A žádná změna, tak dort zlevníte, zase nic, ochutnávka zdarma a spousta špatné vazby, že dort lidem nechutná, tak přemýšlíte nad tím, jak udělat dort lepší. Dáváte zákazníkům znovu ochutnat ty hnusné dorty, takže úplně ztratí chuť zkusit si u vás ten váš bestseller, který mohl být za tu dobu, co jste věnovali vylepšování toho hnusu, ještě lepší, a mohli jste objevit třeba nějakou novou modifikaci a recepturu.

Když se podíváte na jakýkoliv moderní úspěšný projekt nebo produkt, tak si můžete všimnout, že firmy přijdou s nějakou základní pilotní verzí a pak přicházejí verze jedna tečka jedna, jedna tečka dva, tečka tři, čtyři a tak dále. Vše je stavěno na základních jednoduchých principech a zdokonalování silných stránek. A tak bychom přece neměli stavět jen naše produkty, ale i naše životy. Nemyslíte? Tomu se budu věnovat ale zase v další epizodě, a než se k ní dostaneme, zkuste mi třeba napsat, jaké máte zkušenosti s MVP a jak s nimi pracujete nejen ve své práci, ale také ve svém životě. 

© Lukáš Eder