Hranice našich kompetencí nám pomůže k jednoduššímu a úspěšnému životu

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Vidím jeden podstatný rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi. Ti neúspěšní lidé mají pocit, že rozumějí snad úplně všemu. Díky tomu, že jsem provozoval několik let malou obyčejnou vesnickou hospůdku, měl jsem možnost takových všeználků poznat opravdu spoustu. Jsou to lidé, kteří mají na všechno názor, ke všemu mají potřebu se nějak vyjádřit, a hlavně mají pocit, že už všechno vědí a nemusejí se v životě nic nového učit. Mnohdy se odvolávají na svůj věk nebo životní praxi. Když si pak ale uvědomíte, jaké výsledky za takovými lidmi stojí, a začnete přemýšlet, co v životě dokázali, kým se stali a jaký odkaz po sobě jednou zanechají, tak toho mnohdy moc nenajdete. 

Naopak když se začnete potkávat s opravdu úspěšnými lidmi, tak si můžete všimnout toho, že si jsou plně vědomi svých dovedností a znalostí a nemají problém přiznat, že něčemu nerozumějí, nebo se v nějakém oboru špatně orientují. Prostě a jednoduše ti lidé si jsou plně vědomi svého okruhu kompetencí a veškeré své jednání, své plánování a rozhodování se snaží realizovat právě v rámci tohoto svého kompetenčního okruhu. 

I když se to může zdát jako naprosto logická a jasná věc, tak si spousta lidí hranice své kompetence neuvědomuje, nebo zapomínají na to, jaké jsou. Někteří, když se rozhodnou například rozjet nějaké podnikání, tak získají pocit, že musejí umět všechno a rozumět úplně všemu. Že musejí být perfektní ekonomové, markeťáci, obchodníci, projektoví manažeři, krizoví manažeři a někdy i montéři a dělníci. Tohle myšlení ale není cestou k úspěšnému podnikání, to je jedině cesta do úspěšného krysího závodu, kdy ráno vstaneme, nemáme tušení, co nás v ten den čeká, a více než tvoření nějaké přidané hodnoty věnujeme mnohdy svůj čas hašení požárů a celé naše podnikání se pak mění více v boj o přežití než v cestu za úspěchem.

    Podnikatelé samozřejmě mají širší rozhled do všech těchto oblastech, které k podnikání neodmyslitelně patří. Nemohou si ale všechno osvojit naprosto dokonale a tak, aby to mohli dělat naplno. A tento případ nemusí platit jen u podnikatelů, naprosto stejně je tomu i v případě budování nějaké manažerské kariéry. Manažer, který si není vědom svých kompetencí, může napáchat mnohem více škody než užitku. Správný manažer si plně uvědomuje kde jsou jeho rozhodovací mantinely, je si vědom, za které rozhodnutí může přijmout zodpovědnost, a která jsou už nad rámce jeho pravomocí. Takový manažer, který si tohle neuvědomuje, může sice své rozhodnutí udělat v dobré víře, například aby se projekt někam posunul, nebo vyhověl zákazníkovi, ale nemusí si plně uvědomovat důsledek svého rozhodnutí, protože není jednoduše v dané oblasti například dostatečně vzdělaný, nemá dostatek informací, zkušeností a dovedností a svým nekompetentním jednáním tak dělá naprosto zbytečné chyby. Vědomost našeho okruhu kompetenci je tak i jedním z nástrojů, na který když budeme myslet, tak se velmi snadno vyvarujeme zbytečných chyb.

O kompetenčním okruhu už mluvil už v devadesátých letech Warren Buffett. Tohoto muže samozřejmě netřeba představovat. Mluvil o něm ve svém akcionářském dopise. Mluvil tam především o hranicích svého kruhu kompetencí a zmiňoval, že právě znalost této hranice je tou nejzásadnější vědomostí každého investora. Zdůrazňoval, že jako investor byste neměli vstupovat do podniku a oblasti, které vůbec nerozumíte. Pro každého dobrého investora je klíčové umět vyhodnotit vybranou společnost. Toto vyhodnocení by však měl dělat pouze v rámci svých znalostí a dovedností. Měl by si být vědom svého okruhu kompetenci, kde není zásadní velikost tohoto okruhu, mnohem zásadnější je právě znalost jeho hranice. 

 To ovšem neznamená, že se musíte stát vysoce specializovaným nebo vysoce kompetentním jedincem. Vy si můžete, nebo byste spíše měli neustále rozšiřovat svůj okruh kompetencí, důležité ale je stále si uvědomovat jeho hranice.

 Uvědomování si svých dovedností a jejich hranic vnímám jako jednu ze zcela zásadních věcí v našem životě. Vedle toho, že se ušetříte zbytečných chyb a případných následků, se dočkáte mnohem efektivnějšího rozhodování. Vědomí toho, kde jsou naše kompetenční hranice, nám totiž dává mantinely a díky nim se umíme rychleji rozhodnout. Stejně tak pokud se naučíte fungovat v rámci vašeho kruhu kompetencí, bude se vám dařit mnohem šťastnější život. Mnohem lépe se vám žije v tom, v čem víte, že jste opravdu dobří, což samozřejmě neznamená, že není prostor pro to se v něčem zlepšit a něco nového si osvojit, ten se najde vždy, když se najde i chuť dále růst.

 A jak tuhle chuť objevit? Kde najít to touhu růst a učit se něčemu novému? Tomu se budu věnovat zase v další epizodě. Pokud posloucháte mé podcasty zpětně, tak si ji můžete hned poslechnout, a pokud jste pravidelní, každodenní posluchači, tak se na ni můžete těšit zase zítra a do té doby mi třeba poslat váš názor a vaše zkušenosti s kruhem kompetencí. Budu se těšit na vaše zkušenosti a také moc děkuji za váš poslech, odběr mého podcastu, nebo jeho sdílení v okruhu vašich přátel.

© Lukáš Eder