Techniky, díky kterým probudíte kreativní mysl

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Slíbil jsem Vám představit nějakou techniku, která vám pomůže probudit v naší mysli laterální myšlení. Věřím, že ti z Vás, kteří již slyšeli předchozí epizodu teď chápou, proč bychom se měli snažit osvojit si takový druh myšlení a jaké benefity nám to přinese pro náš život a cestu za úspěchem. Dříve než se dostanu k nějaké základní technice, která nám může pomoci laterální myšlení probudit, tak si myslím že je důležité si uvědomit, že to není jen o nějaké jedné technice nebo něco podobného. Autor laterálního myšlení Edward de Bono tomuto výzkumu zasvětil podstatnou část svého života, napsal k tomu několik knih a dokonce vytvořil i celý komplexní vzdělávací systém, který učí studenty laterální myšlení používat v běžném životě.

Lineární myšlení, dalo by se říct tedy opak toho laterálního, je způsob uvažování, myšlení a především vnímání konkrétních okolností v našem životě na základě nějaké logiky. Toto zažité, někdy se také říká sekvenční myšlení, využijeme tak, že vše na sebe nějakým způsobem navazuje, vše má spolu nějakou souvislost a ve chvíli, kdy se dostaneme na nějakou překážku, řešení nějakého problému, tak jsme už velmi silně ovlivnění těmito zjištěnými okolnostmi a snažíme se najít nějaké řešení stále na bází našeho logického uvažování. Možná i proto někteří lidé vidí řešení našeho problému ve chvíli, kdy mají nějaký vzdálený pohled.

 Edward de Bono nás vlastně díky laterálnímu myšlení tak trochu učí odpoutat se právě od té logiky a zkusit začít uvažovat úplně jiným směrem, kterým jsme teď šli. Vytvořil na to opravdu velmi podrobný a komplexní vzdělávací program pod zkratkou CoRT (Cognitive Research Trust). Tento vzdělávácí program nebo systém se v Čechách prakticky vůbec nevyužívá i přesto, že ve světě má veliké ohlasy. V některých zemích na tomto programu postavili celý vzdělávací systém  a prokázali tak vlastně, že výuku dovednosti myslet a uvažovat lze pojmout i mnohem praktičtějším způsobem a že přináší své ovoce. 

Celý ten Bonův vzdělávací program, jehož cílem je osvojit si schopnost myslet, řekněme, tím laterálním způsobem není zase až tak složitý, je poměrně jednoduchý a věřím, že by si jej dokázal osvojit každý a to i v jakémkoliv věku. Nechcí zacházet přiliš do podrobností, pokud se tomu budete chtít intenzivněji věnovat, určitě je dobré přečíst k tomu nějakou knihu od Bona nebo zabrouzdat po internetu. Nicméně ten program CoRT je v základu rozdělen na 6 takových kapitol, kde v každé z nich byste měli osvojit konkrétní dovednost, která nám pomůže o osvojení kompletního laterálního myšlení. V první fází získáte přehled, kde se učíte nějak pohlížet na konkrétní situace, pak se učíte k organizaci a systematičnosti, následuje interakce, kde se učíte jak k tématu diskutovat a reagovat, hned na to navazuje kreativita, kde se v zásadě nejvíce rozvíjí právě ta samotná dovednost laterálního myšlení, ke které nás Bono učí. V páté lekci se učíte pracovat se svými pocity a vnímání a v poslední lekci správně jednat a vyhodnocovat. I když se to může zdát teď možná trochu složitější, a já musím přiznat, že ne vše mám důsledně osvojené, tak věřte, že věnovat tomu trochu času a zajímat laterální myšlení se určitě vyplatí.

Možná, že laterální myšlení jste už sami někdy použili, respektive jednu jeho techniku a ani si toho nejste vědomi. Jestli jste někdy byli součástí nějakého brainstormingu, kdy jste se snažili společně objevit nějakou novou vertikálu ve vaší společnosti nebo vyřešit nějaký problém,  tak ve chvíli, kdy jste se drželi základního principu brainstormingu, tedy že každá myšlenka musí být vyslovena bez ohledu na její logiku s daným tématem, tak jste právě používali jednu z technik laterálního myšlení. Právě totiž nadhazování různých slov a myšlenek je způsob, který Vám pomůže k laterálnímu myšlení a objevení nové cesty. Tuto techniku, nebo možná praktiku, používají i někteří literární autoři a dokonce na to existuje i aplikace od Apple, jakýsi generátor náhodných slov, který má podporovat a probouzet to Vaše laterální myšlení.

Další technika, která je známá a slouží pro podporu kreativní mysli, je Bonova technika 6 klobouků. Tuto techniku můžete používat jak ve svém pracovním týmu, tak i klidně sami za sebe. V zásadě to znamená, že když pracujete v týmu, tak každému přidělíte jeden klobouk a ten se soustředí na myšlení o problému jen v určitém směru. Jeden je moderátor a řídí celý proces, další zkoumá jasná fakta, další se řídí svými pocity, další vyhodnocuje výhody a nevýhody, další hledá nové nápady a ten poslední vyhodnocuje a hledá problémy. S tou technikou šesti klobouků se dá docela vyhrát a opět by se na to dal udělat asi celý podcast, ale je toho plný internet, tak mi přijde trochu zbytečné se o tom více rozpovídávat.

Tolik tedy za mě nějaké základní principy a techniky spojené s laterálním myšlením, já doufám, že Vám alespoň trochu pomohly nebo probudily ve vás zájem a touhu si jej více osvojit. Za mě budu určitě rád, když  se podělíte o své zkušenosti s nějakou jinou, nebo klidně i již zmiňovanou techniku a napíšete mi třeba zprávu zde na webu. Pokud máte nějakou praktickou zkušenost, určitě mě můžete i vy něčím obohatit a já se na to budu moc těšit. Děkuji Vám moc za všechny reakce a také za odběr mého podcastu, jeho sdílení mezi přáteli a přeji vám už úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder