„Když vím, že můžu pomoci, tak musím. Peníze vyděláme znovu a vždycky.”

Franšízantka OK POINTu se přihlásila do zdravotních záloh

Ve chvíli, kdy se po ukončení základní školy rozhodujeme, jakým směrem se bude ubírat náš profesní život, a vybíráme si střední školu, často mnoho z nás netuší, jaký obor bude pro nás tím správným a co nás doopravdy bude naplňovat. Mnohdy jsme ovlivněni lidmi v našem nejbližším okolí. Ať už jsou to naši rodiče, kteří se nám snaží s výběrem střední školy pomoci, nebo naši rodinní přátelé a další příbuzní, kteří nás mnohdy inspirují profesí a povoláním, které sami vykonávají. Pravda je ovšem taková, že více než polovina středoškoláků a vysokoškoláků nakonec najde své životní uplatnění v naprosto jiném oboru, než jaký studovala. Důvodů, proč tomu tak je, je celá řada a často nejsme schopni tyto důvody ovlivnit. Co  ovšem schopni ovlivnit jsme, je uvědomění, na základě čeho děláme naše rozhodnutí. Pokud se v jakémkoli našem rozhodovacím procesu řídíme hlavně našimi životními hodnotami, nikdy nemůžeme udělat špatné rozhodnutí, i když nás může nejprve nasměrovat úplně jiným směrem.

Od zdravotní sestry k podnikání

Dalo by se říct, že velmi podobně se začal odvíjet i příběh Dariny Stehlíkové, podnikatelky a nynější franšízantky konceptu OK POINT, za kterým stojí společnosti Broker Consulting. Když se Darina rozhodovala po základní škole, do jakého oboru zamířit, zvolila zdravotnictví a nastoupila na střední zdravotní školu. 

„Pamatuji si, že u nás na škole chodili na „zdrávku“ převážně ti spolužáci, kteří se chtěli hlavně vyhnout matematice. Často je zdravotní škola motivovala právě kvůli tomu, že tam té matiky není tolik.“ 

Tohle ovšem nebyl případ Dariny Stehlíkové. Ta naopak matematiku jako přírodní vědu vždy obdivovala, matematika ji bavila a měla ji ráda. Jejím hlavním motivem, proč se rozhodla pro zdravotnictví, byly jednak její babičky, které byly také zdravotní sestry, a jednak Darinina touha pomáhat druhým a pracovat s lidmi. Po ukončení školy Darina našla uplatnění velmi snadno a vypracovala se až na zdravotní sestru instrumentářku na operačním sále kardiochirurgie v Nemocnici na Homolce.

Darina si tím splnila svůj profesní sen, držela se svých hodnot, pomáhala druhým a dostala se na poměrně prestižní oddělení. Ovšem život není jen o práci, ale také o osobním životě a docílení harmonie těchto dvou světů. Když se Darina provdala a přišlo první dítě, bylo ještě v jejích silách kombinovat práci s rodinou alespoň na částečný pracovní úvazek. S druhým dítětem to už tak jednoduché nebylo. Už v době, kdy byla Darina na mateřské s dnes již 15letým synem, ji oslovila její velmi dobrá kamarádka Andrea Jiráková, zda by si nechtěla při mateřské vyzkoušet jiný obor a pokusit se najít své uplatnění ve finančním poradenství. Darina i dnes přiznává, že ji tehdy nejvíce lákalo zajímavé finanční ohodnocení, na které by ve zdravotnictví jen těžko dosáhla. Neméně atraktivní byla i časová flexibilita, kdy by si mohla sama přizpůsobit svou pracovní dobu a čas věnovaný dětem. Zároveň byla Andreina nabídka v souladu s Darininými tehdejšími životními hodnotami. Cítila, že v oboru finančního poradenství by mohla lidem pomáhat, pracovat s nimi a být s nimi neustále v kontaktu. Současně viděla potenciál, jak znovu objevit svět čísel a vrátit se trochu k matematice, kterou měla vždy tolik ráda. 

„Uvědomovala jsem si, jak moc má zdravotnictví se světem finančního poradenství společného, i když se to na první pohled nemusí zdát zřejmé. Když se před vámi pacient na sále vysvleče donaha, odhaluje vám svou největší životní intimitu a vy se musíte naučit s touto intimitou umět nakládat a správně pracovat,“ vysvětluje Darina a pokračuje: „Když se dnes bavím s klienty o jejich financích a finanční situaci, je to opět velmi intimní záležitost. Když vám lidé odhalují svou finanční situaci, odhalují vám obrovskou část svého soukromí a já vnímám, že je to velmi podobné jako ve zdravotnictví. Musíte se s tím naučit pracovat.”

Mentální odolnost a vytrvalost

Svět financí začal Darinu skutečně naplňovat, cítila v něm obrovskou příležitost jak pro sebe, tak i pro svou rodinu. To, s čím ovšem musela nejvíce bojovat, bylo naučit se určité mentální odolnosti, především vůči svému nejbližšímu okolí a nejbližším přátelům. Přestoupila totiž ze společensky velmi uznávané pozice do profese, která byla tehdy vnímána jako jedna z nejméně uznávaných. Spousta lidí a přátel v jejím okolí nerozuměla tomu, proč se vrhá do tak „pochybného“ zaměstnání, jakéhosi finančního poradenství. 

„Je třeba si uvědomit, že to bylo před 14 lety, tehdy bylo na tuto profesi pohlíženo úplně jinak. Finanční poradenství tehdy v naší společnosti nemělo příliš velkou tradici a lidé na mne často pohlíželi skrz prsty. Dnes už je ovšem situace úplně jiná,“ vypráví dnešní úspěšná franšízantka a podnikatelka. 

Darina se názory svého okolí nenechala zviklat a ovlivnit. Druhou věcí, která ji na tomto oboru lákala, byla možnost neustálého osobního rozvoje, růstu a vzdělávání, které ji v Broker Consulting nabídli. Využila příležitostí dalšího vzdělávání a během rozvoje své nové profese dokázala získat všechny důležité certifikáty, ale také dokončila vysokou školu zakončenou magisterským titulem. 

Tyto možnosti samozřejmě nabízí většina podobných poradenských společností. Proč zrovna Broker Consulting Darinu nejvíce oslovila?

„Já jsem jako finanční poradkyně začínala nejprve u jedné menší společnost, ale tam mě to moc nenaplňovalo. Na Broker Consulting mě oslovila filozofie společnosti a osobnost jejího zakladatele Petra Hrubého. Stejně tak je mi i velmi blízká pokora a solidarita, je to jedna z mých dalších životních hodnot, kterou v Broker Consulting zastupuje manželka zakladatele Bára Hrubá prostřednictvím své nadace Dobrý skutek. Právě proto jsem rozhodla zrovna pro tuto poradenskou společnost.” 

 Současně ale Darina přiznává, že ji příliš nenaplňoval manažerský systém: 

„Budování sítě mi úplně nevyhovovalo. Na OSVČ oceňuji, že je to práce o svobodě a naprosté zodpovědnosti za sebe sama. Dlouhodobě mě vyčerpávalo mít osobní zodpovědnost za lidi, na jejichž práci nemám vliv. Proto když Broker Consulting přišla s konceptem OK POINTů,  už od první chvíle to bylo něco, co mě velmi lákalo. Věděla jsem, že je to přesně to, co chci a potřebuji pro svůj další rozvoj. Nešlo to ale hned, pobočku v Praze na Pankráci jsem otevřela v lednu 2019. Otevření předcházelo několik let příprav, hledání vhodných prostor a získání dostatečného finančního kapitálu na koupi franšízové licence.” 

Životní hodnoty na prvním místě

Pro Darinu Stehlíkovou bylo stěžejní udělat svá rozhodnutí na základě svých životních hodnot. Právě díky tomuto rozhodnutí mohla dělat svou práci naplno a nenechat se zviklat názory okolí.

V čem viděla  Darina Stehlíková tu největší přidanou hodnotu vlastní pobočky? Nebylo to také trochu o prestiži, nebo o egu? „Určitě je to hodně o té prestiži, je to o těch reprezentativních prostorech, ve kterých nyní mohu své klienty přijmout a setkávat se s nimi. Je to taky ale o pevné pracovní době, která vám vnáší určitý pravidelný řád. Díky dobré lokalitě v Praze na Pankráci, vlastnímu vkladomatu a partnerstvím s mBank a MONETA Money Bank jsme oslovili i další klienty. Po roce a čtvrt fungování už mám přes 50 procent nových klientů, kteří sem přišli z ulice. Stačilo už jen využít našich obchodních dovedností a navázat důvěrnější vztah s novými klienty. Ti se pak často vracejí, řeší s námi i další záležitosti. Dnes už nejen z financí, ale i z realit. Na OK POINTu řešíme vše dohromady. V případě realitních obchodů je to vše od A do Z, prodeje, koupě včetně zajištění financování i pronájmu,“ vysvětluje Darina. „Co mně ovšem vyhovuje na OK POINTu asi úplně nejvíc, tak je to právě ta zodpovědnost za mé zaměstnance. Dnes mám na pobočce své zaměstnance, já nesu zodpovědnost za jejich práci a já si taky vybírám, s kým budu spolupracovat. Dělám díky nim svou práci na mnohem profesionálnější úrovni.”

Tomu opět rozumím, ale to už je naprosto jiná práce, to není už jen finanční poradenství a práce na OSVČ, teď už jste i zaměstnavatel, s čímž jsou spojeny i pravidelné náklady. Jak třeba zvládáte ustát tyto náklady teď, v období karantény a pandemie? 

„Víte, já jsem se nikdy moc nestrachovala budoucností. Naučila jsem se žít tady a teď a ve víře, že všechno co je potřeba zvládnout, tak zvládnu. I proto dnes nelituji žádného svého rozhodnutí, a naopak jsem se naučila žít ve vděčnosti za všechny příležitosti. Je pravda, že se zaměstnanci jsou spojeny nějaké náklady. Ale pro mě jsou to pořád jen peníze a ty nejsou nejdůležitější. Peníze dokážeme vydělat znovu a vždycky. Pro mě je mnohem důležitější zdraví mých zaměstnanců, proto třeba dnes sedím na pobočce sama a moji zaměstnanci jsou doma. Je pro mě důležité, aby byli zdraví a v pořádku. Naštěstí můžeme spoustu věcí řešit on-line, takže práce máme pořád dost. Vedle toho jsou pro mě důležité slušnost a pokora v jakékoli životní situaci. Například pokora ke stáří, ta už se bohužel v dnešní době často vytrácí. Snažím se tohle učit i své děti a jít nejen jim, ale i svým zaměstnancům příkladem. I proto jsem se sama dobrovolně přihlásila do zdravotnických záloh. Je teď málo zdravotníků a já bych se nemohla sama sobě dívat do očí, pokud bych jen seděla a stěžovala si. Jak jsem říkala na začátku, chtěla jsem vždy pomáhat lidem, a když vím, že můžu pomoct a že mám na to ještě k tomu potřebné vzdělání i praxi, tak prostě musím jít pomoct. Kdybych nešla, bylo by to v rozporu se vším, co jsem vám teď tady řekla a na čem jsem stavěla svůj život. Současně mám obrovské štěstí ve svém manželovi, který mi byl ve všem vždy oporou.”