„Slabé plány se mohou stát silnými, pokud jsou vykonány rozhodně.“

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Začal jsem mluvit o rozhodnosti a v předchozím dílu jsem označil rozhodnost jako klíčovou vlastnost všech svobodných lidí, kteří chtějí jít po své cestě a mít vládu nad svou myslí a nad svým životem. Snažil jsem se vám ukázat, jak moc je umění rozhodovat se důležité, ale věřím, že toto uznáte, i kdybyste předchozí díl neslyšeli. Vezměme tedy jako fakt, že pokud chci být úspěšný v jakékoli oblasti svého života, měl bych se v první řadě naučit rozhodovat se. Vnímejte toto umění jako vlastnost, které se opět můžeme naučit, vnímejte tuto vlastnost jako sval naší osobnosti. A stejně jako jakýkoli jiný sval tak i tento potřebuje pravidelný trénink a správnou výživu, aby mohl správně a zdravě růst. 

 No jo,  ale jak na to? Jak by měl vypadat ten správný trénink našeho svalu s názvem rozhodnost?

 Základ je prostý a je to stejné jako ve všem, co děláme a co chceme posilovat. Musíme to prostě začít dělat. Tím, že o tom budeme snít nebo nad tím jen přemýšlet, tím nic neposílíme a nevybudujeme. Každý náš den může být posilovnou našeho rozhodování, každý den děláme desítky rozhodnutí, kde každé z nich má jinou váhu a prioritu. Musíme se ale naučit tato rozhodnutí dělat, a netrávit jen hromadu času nad analýzou rizik, kterými se nakonec necháme úplně paralyzovat a odmítneme rozhodnutí udělat. 

Já bych byl teď nerad, aby to vyznělo tak, že bychom měli tato rizika přehlížet nebo že by se z nás měli stát yesmani, kteří přijmou jakoukoli výzvu a na všechno říkají ano, to je samozřejmě nesmysl, úspěšní lidé naopak mnohem častěji říkají ne. Uvědomují si totiž, že jejich čas je nevratný a velmi vzácný, proto si dobře rozmyslí, než s něčím souhlasí nebo na něco kývnou. Ostatně už to, že umíme říct ne, je forma rozhodnutí, takže nezapomínejme, že i naše odmítnutí je forma rozhodnutí. Odmítnutím ovšem můžeme zase přijít o nějakou příležitost, takže i zde je dobré si to dobře rozmyslet. To, oč bychom se měli snažit v našem rozhodovacím procesu, je být za každou cenu obezřetní. Myslím si, že toto je to správné slovo a představuji si pod ním, že jsme schopni přijmout všechna rizika jakéhokoli našeho rozhodnutí, uvědomovat si je, nepodceňovat je, ale zároveň se jimi nenechat paralyzovat. Obezřetní lidé jednají ve všem, co dělají, velmi zodpovědně, nedávají prostor rozvoji strachu z rizika, které svým rozhodnutím podstupují, ale dávají více prostoru rozvoji víry ve své rozhodnutí, a zaměřují se tak více na to, co mohou získat, než na to, co mohou ztratit. Jednoduše řečeno, krmí toho správného vlka, ale zároveň jsou připraveni reagovat a přijmout i toho zlého.

 Jinými slovy, úspěšní lidé se naučili být rozhodní v jakékoli situaci jejich života. Právě rozhodnost jim pomáhá získávat sílu a upevnit jejich pozitivní emoce. Tito lidé jsou nejen silní ve svých činech, ale také ve svých myšlenkách, což je často mnohem důležitější. Lidé, kteří jsou ve svých plánech i záměrech rozhodní, nikdy nepřijmou dočasnou porážku a vnímají ji především jako výzvu k většímu úsilí. Chtěl bych vám teď odcitovat malou část z knihy od Napoleona Hilla  Jak přelstít ďábla, která o výhodách rozhodnosti mluví velmi jasně. Je to ta pasáž, kde Hill pokládá otázky ďáblovi na toto téma:

Otázka : Podívejme se na zdroje výhod rozhodnosti v každodenních záležitostech života. Co má větší šanci na úspěch? Slabý plán vykonaný s rozhodností, nebo silný plán vykonaný neurčitě? 

Odpověď : Slabé plány se mohou stát silnými, pokud jsou vykonány rozhodně. 

Otázka: Chcete tím říct, že jakýkoli plán, který je jednoznačně uveden do akce s rozhodným záměrem, může být úspěšný, i když to není ten nejlepší plán? 

Odpověď : Ano, přesně to chci říct. Rozhodnost záměru plus rozhodnost plánu jsou všeobecnou zárukou úspěchu, ať už je plán jakkoli chabý. Hlavní rozdíl mezi zdravým a nezdravým plánem je, že když je zdravý plán rozhodně proveden, může být proveden rychleji než plán nezdravý.

     Určitě teď po vás nechci, abyste začali dělat přehnaně ukvapená a rychlá rozhodnutí, jsou samozřejmě situace, kdy i rozhodnutí potřebuje svůj čas. Důležité ale je ten čas tomu procesu rozhodování opravdu věnovat, a ne to neustále odkládat. Jestli potřebujete udělat nějaké strategické rozhodnutí, pro které nemáte teď dostatek vědomostí, tak se prostě rozhodněte získat ty vědomosti. Najděte ty odborníky, kteří ty vědomosti mají, nastudujte si to, nebo se nad tím potkejte s lidmi, kteří mají být součástí tohoto rozhodnutí. Umění rozhodovat totiž neznamená, že musíte o všem rozhodnout sami, od toho máme naše partnery, od toho máme naše pracovní týmy, kolegy a přátele, abychom si navzájem pomáhali a přijali naše rozhodnutí společně. Společně pak za ně musíme přijmout i zodpovědnost a nesvalovat chybu jeden na druhého, když se náhodou něco zvrtne, společná rozhodnutí a společná odpovědnost pak z nás všech dělá i svobodnou společnost.

Závěrem bych vám chtěl říct: Nebojte se být svobodní, můžete mnohem více získat než ztratit, tím prvním krokem ke svobodě je dělat rozhodnutí. A jedním z rozhodnutí, které teď hned můžete udělat, je třeba poslat mi váš názor, ať už do mailu nebo na zde na webu v komentářích pod článkem. Stejně tak se můžete rozhodnout stát se pravidelným odběratelem Myšlením na vrchol ve své aplikaci nebo sdílet tento podcast mezi vaše kamarády. Pokud by jen jednomu nich pomohl lépe se rozhodovat, budu to pokládat v mém případě za dobrou práci. 

© Lukáš Eder