Proč se lze zdravému sebevědomí naučit, ale sebedůvěru můžeme jen získat?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

V předchozím dílu jsem mluvil o tom, co si myslím že je opravdu důležité pro zdravou míru našeho sebevědomí, jak jej vlastně měřit a zda je to vůbec možné. Dneska bych se chtěl věnovat jedné z těch větví toho našeho stromu s názvem sebevědomí, a to konkrétně větvi s názvem sebedůvěra. Schválně: 

– zkuste si opět tohle slovo vybavit a zamyslet se nad tím, co pro vás vůbec znamená to slovo sebedůvěra? Jak moc věříte sami sobě a jak moc si důvěřujete. Někdo by mohl namítat, že sebevědomí a sebedůvěra je jedno a to samé, že v tom nevidí příliš rozdílu. Samozřejmě. Tato slova si jsou podobná a mají spolu mnoho společného. Ovšem já mezi nimi vidím podstatný rozdíl. Ten rozdíl je především v tom, že sebevědomí vnímám trochu spíš jako naši vlastnost, které se můžeme naučit a neustále zdokonalovat. Oproti tomu sebedůvěru vnímám trochu víc jako určitou hodnotu našeho sebevědomí. Obecně vnímám slovo důvěra víc jako hodnotu, než jako vlastnost. Vlastnostem se totiž můžeme naučit, ale hodnotu můžeme pouze získat. Stejně jako lásku, zdraví nebo pokoru. Ale stejně jako můžeme jakoukoli naši hodnotu získat, tak ji můžeme také ztratit. Důvěra je už dlouhodobě jednou z mých životních hodnot. 

Často zakládám na důvěře jak svůj profesní, tak i osobní život. A naprosto upřímně, není u mě těžké získat si důvěru, ale stejně tak není těžké o tuto z mé strany poskytnutou důvěru zase přijít. Důvěra je jednou z mých základních hodnot vztahu s mojí milovanou ženou, ale stejně tak ji vnímám i jako základní hodnotu vztahů s mými obchodními partnery. Je to hodnota, které si skutečně vážím a uvědomuji si, jak snadné je o ni přijít a jak těžké může být ji znovu získat.

 No a úplně stejně, nebo alespoň velmi podobně, je tomu v případě naší sebedůvěry. Je to totiž hodnota naší osobnosti. Je to něco, co postupně získáváme, je to něco, čemu se nelze naučit. Sebedůvěru buď jen získáváme, nebo o ni přicházíme. No a míra té naší sebedůvěry má hodně společného právě s tím naším sebevědomím, protože stejně jako sebevědomí, tak i větší a větší sebedůvěru získáváme jen díky našim úspěchům, jen díky tomu, jak se neustále zlepšujeme v tom, co nás opravdu baví. To je v zásadě taková ta přirozená sebedůvěra. Pak je tu ovšem ještě ta sebedůvěra, kterou se jakoby rozhodnete jednoduše mít, a to bez ohledu na to, jakých výsledků jste dosahovali v minulosti. Zde si totiž myslím že by se dalo říct, že je to hodně o našem úhlu pohledu. Pokud se totiž rozhodnete vidět úspěchy tam, kde jiní nevidí nic, nebo co jiní přehlížejí, může vám to pomoci získat větší důvěru k sobě samému.

  Tím, že se rozhodnete více důvěřovat sami sobě, tak vyjadřujete nejen sobě, ale svému okolí, jak si sami sebe opravdu vážíte. Myslím si, že pokud si i vy dokážete nastavit důvěru jako jednu ze svých životních hodnot, tak nejen že se vám bude sebedůvěra  získávat mnohem snáze, ale stejně tak budou i lidé více důvěřovat vám a vy zase budete důvěřovat snadněji jim. Pokud se bavíme o důvěře vůči cizím osobám, tak samozřejmě bychom mohli říct, že platí pořekadlo: Důvěřuj, ale prověřuj. V zásadě je to hlavně na našem zvážení, kde vidět zdravou míru své důvěry. Stejně tak se totiž říká všeho s mírou, nebo všeho moc škodí. Přílišná důvěra, stejně tak jako přílišná sebedůvěra, může mít pro náš život někdy až fatální následky. Současně ale stále platí, že pokud se nerozhodneme důvěřovat sami sobě a důvěřovat lidem okolo nás, tak se nikdy nikam neposuneme, začneme stagnovat, přestaneme růst a rozvíjet se. Nebojte se tak přijmout sebedůvěru jako jednu z vašich hodnot, učit se tomu můžeme opět od našich dětí.

Děti často nevnímají překážky a mají chuť zkoušet nové věci a učit se nové věci. S chutí si chtějí hned všechno vyzkoušet a nemají pochybnosti o tom, jestli to zvládnou. Tyto pochybnosti přicházejí až s věkem a ze zkušenostmi. Postupně, padají na zem, dělají chyby a my dospělí jim za to nadáváme, místo abychom jim ukázali, jak by se z toho pádu nebo chyby mohly poučit. Ubrali jsme jim tak na jejich sebedůvěře, na té základní hodnotě, díky které působily velmi jistě i v situacích, které zvládaly úplně poprvé.

 Bohužel tím, jak se z nás všech postupně vytrácela sebedůvěra, tím jsme přicházeli také o schopnost jednat, jít do akce. Protože právě sebedůvěra je předpokladem k akci a díky zdravé sebedůvěře působíme také na naše okolí sebejistěji a daří se nám tak získat nové zaměstnance, přátele, obchodní či životní partnery, kteří s námi chtějí jít za naší osobní vizí.

A stejně tak jako osobní vize a hodnoty jsou důležité pro úspěch každého z nás, tak jsou i pro mě důležité vaše zprávy, které mi necháváte zde na webu. Doufám jen, že vás i dnešní podcast bavil, a pokud ano, tak si nezapomeňte nastavit odběr ve vaší aplikaci nebo jej nasdílet někomu ve vašem okolí, o kom si myslíte, že by mu taky mohl zpříjemnit den. Díky moc za to a já vám přeji, ať je ten váš dnešní den plný důvěry, úspěchu a štěstí.

© Lukáš Eder