Jaký je hlavní rozdíl mezi úspěšnými a neuspěšnými lidmi?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Celý náš život je utvářen skrze naše zvyky. Zvyky jsou naše dovednosti, které jsem si osvojili a které se nám zaryly do našeho podvědomí natolik, že se staly naší přirozeností. Hlavní rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi vidím právě v tom, co dělají každý den. Zmíním pro představu jen pár takových rozdílů a schválně, jestli se v nich najdete. Úspěšní lidé čtou pravidelně knihy a znají jich veliké množství, neúspěšní tráví hodiny času u televize a mají rozkoukány desítky seriálů. Úspěšní se pravidelně vzdělávají a uvědomují si, kolik ještě nevědí a že se mohou stále posouvat. Neúspěšní si myslí, že už jsou vzdělaní dost, všechno už vědí, na všechno mají názor. Úspěšní se nebojí přiznat chybu, naopak jsou za ni rádi a vědí, že je může posunout dále. Neúspěšní? Ti přece chyby nedělají, jsou přece bezchybní. Úspěšní vědí, co od života chtějí, znají své silné stránky, své talenty a mají touhu je neustále rozvíjet. Neúspěšní se nechávají životem jen tak unášet, nevadí jim, když někdo rozhoduje za ně a říká jim, co by měli dělat. Úspěšní vnímají každou překážku jako výzvu a mají chuť ji překonat, naopak jiní lidé se překážky zaleknou a raději strčí hlavu do písku nebo se o její překonání ani nesnaží. Plánování každého dne a rozhodování o tom, co budu v ten daný moment dělat, protože to chci dělat, je pak jedním z dalších rozdílů, kterých bych mohl vymyslet ještě desítky.

 Když přemýšlím nad těmito rozdíly, tak první, co mě napadá, se dá vyjádřit otázkou: Proč tomu tak je? Proč máme v naší společnosti už dlouhodobě jen dvě až tři procenta lidí, kteří jsou výrazně úspěšnější než zbytek celé populace? Copak ti ostatní lidé by také nechtěli dosahovat udržitelného a dlouhodobého úspěchu? Čím víc nad tím přemýšlím, tak tím více jsem toho názoru, že odpověď bude opět naprosto jednoduchá. Myslím si, že prostě platí, že člověk je tvor od přírody líný a úspěch prostě není zadarmo. Nepřichází sám, je to dřina, je to odpovědnost, trpělivost a odříkání. Pokud ale všechno tohle investujeme do všeho, co v životě děláme, sklízíme zasloužené ovoce, které nám prostě i více chutná. Vždycky je to ale především o našem rozhodnutí, zda chceme sklízet naše ovoce, nebo to, které spadne na zem a dovolí nám jej někdo sebrat.

 Udělat takové rozhodnutí ovšem vyžaduje obrovské množství energie, občas jsme prostě v životě v takové situaci, že opravdu nevíme, jak  dospět k transformaci naší osobnosti. Chtěli bychom udělat to rozhodnutí a stát se úspěšnými, ale nevíme prostě jak. A teď se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Celý náš život je utvářen skrze naše zvyky. No co tvoří naše zvyky a nejvíce tak ovlivňuje naše životy? Opět už jsem to zmiňoval. Je to prostředí, ve kterém se pravidelně nacházíme. Nemůžeme se potom divit, že lidé mají tolik špatných návyků, se kterými si neumějí poradit. Často jsou to návyky, které se v nás zakořenily už během našeho dětství a našeho dospívání. Tyto návyky nám předali naši rodiče, škola a kamarádi. A tyto návyky, které se v nás usazovaly desítky let, je potom velmi těžké změnit, není to ale nemožné a svědčí o tom příběhy spousty velmi úspěšných lidí, kteří dosáhli v životě nevídaných výsledků. Často tito lidé pocházeli z velmi prostých poměrů a určitě neměli všechny zvyky úspěšných lidí, díky kterým se posléze úspěšnými stali. Museli prostě udělat ten první krok a změnit svůj život. Jestli totiž teď žijeme život, který nás naplňuje a se kterým nejsme spokojeni, musíme prostě něco změnit. Protože prostě platí, že nic nezměníš, když nic nezměníš…

Jak ale tu změnu udělat, kde vzít tu energii ke změně našich návyků? Myslím si, že první, co potřebujeme získat, je určitá touha, touha po tom někým se stát. K tomu nás může inspirovat životní příběh někoho jiného nebo životní standard, kterého bychom chtěli dosáhnout. Když už tuto touhu získáme, tak potom přichází na řadu tvrdá práce a trpělivost, zde potřebujeme to největší množství energie, kterou chceme do té naši transformace věnovat. Kde ji ale vzít? 

Za mě si myslím, že to není ani tolik o tom, kde tu energii vezmu, ale kolik energie uspořím. Teď jste možná trochu zmateni, hned vysvětlím. Zamyslete se nad tím, co vám v životě nejvíce bere vaši energii. Z vlastní zkušenosti vím, že je to jakákoli činnost, kterou dělám jenom proto, protože ji prostě dělat musím. Ve chvíli, kdy jdu dělat něco jenom z donucení, jenom kvůli tomu, že to musím dělat, a ne proto, protože to chci opravdu dělat, tak už jen začít s tou činností vyžaduje obrovské množství energie. Tu práci pak děláme často s nechutí, bere nám sílu, čas se vleče, vůbec nás to nebaví, máme z toho špatnou náladu, ta v nás evokuje negativní emoce, a my se tak dostáváme do toho neustálého cyklu teď musím tohle a budu šťastný „AŽ„. Až někdy, až potom, až tohle dodělám, protože to prostě musím udělat, abych byl šťastný. Nezní vám to trochu jako hloupost? Celý tenhle cyklus v nás zakořenil tak špatné a negativní emoce, že už jen to slovo MUSÍM v nás ty emoce vyvolá a ty nás automaticky začnou obírat o naši energii. 

Vezměte si jenom, co nám třeba říkají doktoři. Například: Máte vysoký krevní tlak, jestli s tím chcete něco udělat, musíte přestat jíst tučná jídla. Máte nadváhu, jestli chcete zhubnout, musíte začít zdravě jíst a pravidelně cvičit. Nebo třeba úvaha některých lidí, kteří by se chtěli stát úspěšnými a chtějí začít s tou transformací svého myšlením mohla znít: „Jestli CHCI vydělat více peněz, MUSÍM začít více makat“, nebo „Musím vymyslet nějaký převratný nápad“.

Vidíte tam, co všechno si říkáme, že MUSÍME začít dělat, jestli něčeho CHCEME dosáhnout? To se pak asi nemůžeme moc divit tomu, že u té naši transformace nevydržíme, že nám prostě dojde energie. Protože jsme prostě začali dělat to, co musíme, a ne to, co opravdu chceme. Je ale možné tohle změnit? Je možné začít dělat to, co opravdu chceme? Já myslím, že rozhodně ano, ale tomu už se budu věnovat v další epizodě Myšlením na vrchol. Do té doby mi třeba můžete napsat do e-mailu nebo na web businessleaders.cz,  jestli na to máte podobný názor a jestli děláte v životě to, co opravdu chcete. Budu se těšit na vaše zprávy a přeju vám už dneska úspěšný a krásný den.

© Lukáš Eder