Co je vlastně úspěch v životě? A může ho dosáhnout opravdu každý?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Jaký si myslíte, že je hlavní rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem? Poznáte na první pohled úspěšného člověka? A podle čeho?

    Hodně lidí posuzuje úspěch v životě podle materiálních hodnot, lidé si často myslí, že úspěch je o luxusním autě, špičkovém obleku, drahých dovolených, létání privátním letadlem, vile s bazénem u moře a podobně. Můžu vám říct, že osobně jsem se s pár takovými lidmi už potkal, kteří si tohle všechno, o čem jsem teď mluvil, můžou dovolit, a přesto si o některých z nich myslím, že nejsou v životě zas tak moc úspěšní. Jasně, když už si někdo může dovolit létat privátem, tak musel něco dokázat, ale mohlo se taky jednat jen o dočasný a krátkodobý úspěch, a já se tady snažím mluvit především o úspěchu udržitelném a dlouhodobém. 

  Vedl jsem jednou debatu na toto téma s Michalem Ruckelem. Michal je jedním ze zakladatelů Finančního institutu a člověkem, který se stal dolarovým milionářem už ve svých 23 letech. I on tak poznal, jaký je život plný všech materiálních statků, a přesto brzy zjistil, že peníze nejsou pro jeho život důležité. Sám říká, a ta definice se mi velmi líbí, že peníze jsou jen vedlejším produktem štěstí a šťastného harmonického života nikdy nedosáhneme tím, že si budeme každého půl roku kupovat nový Mercedes. Dle Michala můžeme dosáhnout štěstí jen skrze sebepoznání a objevení našich silných stránek a talentů. Zároveň ale Michal dodává, že to není důvod, aby úspěšní lidé tím Mercedesem nejezdili. Možná tím, že jedou v hezkém autě, budou někoho inspirovat a i on začne toužit po tom stát se úspěšným, a možná že jednoho dne i tenhle člověk pozná, že úspěch opravdu není o tom Mercedesu a že mu opravdu štěstí v životě nepřinese.

 Tahle teorie úspěchu je mi velmi sympatická. Pro mě osobně je úspěch synonymem svobody. Úspěšní lidé jsou typičtí tím, že oni sami mají vládu nad svou myslí, jen oni rozhodují o tom co, jak a kdy budou dělat. Jejich mysl je zaplněna pozitivními myšlenkami, a to do té míry, že už v nich není prostor pro myšlenky negativní. No a neúspěch je pak samozřejmě přesný opak. Lidé, kteří opakované zažívají neúspěch, jsou zase charakterističtí tím, že jejich mysl je plná právě těch negativních myšlenek. 

Celý náš život je pak především o našich zvycích, které jsem si osvojili a které jsme se jako lidé naučili používat. Tyto zvyky se staly naši nedílnou součástí, staly se naší přirozeností a mnohdy ovládají naše životy. A právě pozitivní mysl je vytvořena skrze pozitivní zvyky a právě jen ty pozitivní zvyky může člověk ovládat a mohou mu sloužit k dosahování jeho osobní vize. Ty negativní myšlenkové zvyky pak ovládají nás, nemáme nad nimi kontrolu a tím ztrácíme svobodu, protože nemáme kontrolu nad naší myslí. 

 Současně si ale také myslím, že úspěšní lidé jsou prospěšní pro společnost, ve které žijí. Díky tomuto prospěchu tak mohou dát příležitost dalším lidem ve svém okolí stát se také úspěšnými. Jednoduše řečeno úspěšní lidé mají pozitivní vliv na své okolí, protože mají pozitivní mysl a pozitivní zvyky, které utvářejí jejich život. 

 Proto pokud se chceme stát úspěšnými, musíme dbát na naše zvyky, měli bychom dbát na to být každý den alespoň o jedno procento lepším člověkem. Protože právě ty naše každodenní zvyky utvářejí naši mysl a naše životy. A víte, co má největší vliv na naše každodenní zvyky, a tím také na utváření naší mysli? Je to především naše prostředí, ve kterém se pravidelně vyskytujeme. 

Zkuste si představit každou vaši myšlenku jako hladové dítě, které CHCETE nakrmit. Nejde o to, že ho musíte nakrmit, ale že ho chcete nakrmit, pozor na to, je to velký rozdíl. Pokud ho budete jen muset nakrmit, vrazíte mu klidně studený párek, který kolem masa ani neprošel, ale když ho budete opravdu chtít nakrmit, tak si dáte záležet na tom, aby ta strava byla pro to vaše dítě co nejhodnotnější. Každý přece chceme pro své děti jen to nejlepší, nebo snad ne? Tak potom je přece i chceme krmit zdravou a kvalitní stravou. Proto jsem se naučil vnímat své myšlenky jako své děti a proto jsem začal vyhledávat taková prostředí, která pro ně budou tou nejlepší stravou, a tu najdu jen v tom nejlepším prostředí. 

 A to je ten hlavní důvod, proč si myslím, že každý z nás, kdo se chce stát úspěšným člověkem, by měl vyhledat takové prostředí, kde je co nejvíce takových lidí, mezi které by rád jednou patřil také on sám. Jestli je vaší vizí stát se špičkovým sportovcem, zapište se do nějakého sportovního klubu, jestli chcete být úspěšný podnikatel nebo manažer, pak jsou tu podnikatelské kluby nebo třeba vzdělávací konference. 

Stačí si jen vybrat, kým se chcete stát, vyhledat to správné prostředí a nechat se jím pozitivně ovlivňovat. Toto prostředí ve vás bude totiž probouzet určité touhy a ty se stanou hlavním motorem transformace vašich zvyků, které vás doprovázejí při cestě za úspěchem.

© Lukáš Eder