Využijte vděčnost a staňte se investorem vašeho života

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Už odmalička nás rodiče něco učili. Vždycky, když jsme něco získali nebo něco dostali a nic jsme na to neřekli, tak nám řekli často: “A nezapomněl jsi na něco? Nezapomněl jsi náhodou poděkovat?”. Vyjádření díků ale není jenom čisté a holé slovo. Vyjádření díku, být za něco vděčný, je stav naší mysli, je to to, jak se teď cítíme, ale bohužel v dnešní době na to spousta lidí zapomíná. Spousta lidí se pořád za něčím žene a nejsou schopni být vděční za to, co mají.

Naši společnost, tak jak ji známe, zasáhla obrovská epidemie. Ne, teď nemluvím o žádné chřipce nebo o nějakém viru, o kterém slyšíte každý den na každém rohu. Ani nemluvím o žádné epidemii strachu, která z toho plyne. Vůbec to nechci nějakým způsobem zlehčovat nebo znevažovat, ale mám teď na mysli mnohem horší epidemii. Tou epidemií je závislost. Ať si to připustíte, nebo ne, propracovali jsme se do velmi konzumní a závislé doby a život v této době může být pro běžného jedince opravdu velmi náročný. Však o tom mluví i všechna čísla neustále se zvyšujícího počtu lidí s depresemi a různými duševními nemocemi. Bohužel je náš svět navržen tak, aby nás neustále rozptyloval. Lidé v něm jsou stále více závislí. Jsou závislí na zábavě, na informacích, na sociálních sítích. Na potěšeních, jejichž význam se stává velmi rychle pomíjivým. Stále více se ale stáváme závislými také na úspěchu a velmi ambiciózních cílech.

Občas to na mě působí, že lidé mají neustálou potřebu se někam hnát,chtějí neustále růst a něco mít, ale málokteří z nich dokážou být spokojení teď a tady být šťastní a spokojení s tím, jací jsou, kde jsou a co teď mají. Namísto toho tito lidé neustále hledají důvod jakoukoli formou vyjádřit svou nespokojenost, těžkost dnešní doby, nebo se utápět ve své minulosti. Zdůrazňovat chyby ve svém životě a neustále hledat nějaké důvody nebo okolnosti, za kterých jim nebylo umožněno uspět. Víte, když se nad tím opravdu zamyslím, tak si nedokážu vybavit úspěšného člověka, který by mi vyprávěl o tom, jak by mohl být úspěšnější  “kdyby něco, kdyby cokoli”. Kdyby dostal dřív ten nápad, kdyby býval nezdědil ty dluhy. Kdyby ho bývali nepodrazili obchodní partneři. Kdyby býval o něco nepřišel. Kdyby se býval narodil v lepší době, kdyby cokoli. Většina mimořádně úspěšných podnikatelů, sportovců, vědců, manažerů, byli za tato „kdyby“ naopak rádi. Často jsem od nich slyšel, že jsou rádi za to, že si museli svůj úspěch vydřít, že museli tolikrát selhat nebo poznat i ty špatné lidi a zažít ty špatné zkušenosti, protože i díky těmto negativním okolnostem, které v minulosti zažili, se mohli naučit více soustředit na své opravdové schopnosti, které jim pomáhají být ještě lepšími v tom, co dnes dělají. Zkrátka a dobře úspěšní lidé si uvědomili, že pokud se budou v životě soustředit na své životní okolnosti, mohou najít spoustu důvodů pro stížnosti. Ale pokud se začnou soustředit na své schopnosti, pak jedinou možností je jejich růst. Jednoduše řečeno: Pokud se pravidelně a vědomě zaměřujete na své schopnosti, pak je mnohem pravděpodobnější, že investujete svou energii do vašeho růstu a do tvorby vaší identity. Pokud se ale více soustředíte na svou situaci, na různé okolnosti, tedy na to, co se děje teď okolo vás, je pravděpodobnější, že vaši energii budete spotřebovávat k neustálé analýze těchto situací a do růstu už pak nebudete mít co investovat.

Pokud bych vám mohl dát nějaký tip, který jsem okoukal od úspěšných lidí, zněl by: “Nebuďte spotřebitelem svého života, ale staňte se jeho investorem.”. A jsem přesvědčený o tom, že hlavním klíčem k tomu stát se dobrým investorem svého života, být šťastný tady a teď, je naučit se být v životě opravdu vděčný. Já vnímám vděčnost jako příležitost k našemu růstu. Vnímám ji jako jedinou sílu, která nás posouvá jen dopředu a rozvíjí náš potenciál, naše schopnosti. Díky opravdové a procítěné vděčnosti můžete vidět krásu ve všem, co teď máte, a díky její síle vše kolem sebe jen rozvíjet a zlepšovat. Díky vděčnosti můžete vidět příležitosti tam, kde jiní nevidí vůbec nic. Vděčnost vám bude pomáhat soustředit se na svou cestu, procesy během ní, a ne jen na své cíle. Z těch procesů a z cesty budete mít radost. Bude vás naplňovat, že se posouváte v životě zase dál, a nebudete v sobě pěstovat to cílové feťáctví. Díky vděčnosti budete pociťovat radost, utvrdíte se ve svých hodnotách a budete mít lepší představu o své osobní vizi.

Vděčnost vám může pomoci v jakékoli vaší životní situaci. Vy nemůžete ovlivnit, jaká myšlenka vám přistane do hlavy a jaké emoce ta myšlenka ve vás bude vyvolávat. Ale pokud se naučíte vždycky, když vám přistane nějaká negativní myšlenka nebo nějaká negativní emoce, použít jako, řekněme, třeba obranu proti ní vděčnost, tak vám to pomůže vzbuzovat ve vás pozitivní emoce, neboť nebudete mít potřebu si už stěžovat, protože budete vděční za to, co teď máte. A možná že i díky vděčnosti nikdy nezapomenete na slova Alberta Einsteina: “Hodnota člověka spočívá v tom, co dává, a ne v tom, co je schopen přijmout.”

Jednoduše řečeno: Naučte se vnímat vděčnost jako prostředek, který ve vás bude vyvolávat pozitivní emoce, když to budete nejvíce potřebovat. Jako prostředek, který vám pomůže navrátit se k vašim životním hodnotám. Naučte se investovat svou energii do svého růstu, do svého rozvoje, a nespotřebovávejte ji pro analýzu vaší špatné situace. Používáte v životě vděčnost? Co si myslíte o vděčnosti a jak ji vnímáte?

Budu rád za vaše zkušenosti i za vaše tipy v komentářích níže. V příštím dílu budu mluvit třeba o tom, jak pomáhá vděčnost i jiným úspěšným.

© Lukáš Eder