Objevte nejlepšího přítele vaší osobní vize a naučte se s ním správně pracovat

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Dnes se pobavíme o mimořádném a jedinečném nástroji, který jsem se i já naučil používat a který jsem okoukal u velmi úspěšných lidí. Je to nástroj, který má každý z nás, který je úplně zadarmo, a který máme volně k dispozici. A pokud se ho naučíme správně používat a využívat pro rozvoj našich silných stránek, stane se z něj nejlepší přítel naší osobní verze. I já jsem díky němu pochopil, jak silná může být naše myšlenka.

Dnes bych rád mluvil o nástroji, který má každý z nás, který je vlastně úplně zadarmo a který je velmi účinný pro dosahování našich cílů, pro splnění naší osobní vize. Už ten nástroj samotný vyplývá z toho slova vize. Je to vizualizace. Díky vizualizaci můžeme rozvíjet náš retikulární aktivační systém. Je to systém ukotvený v našem podvědomí, který nám umožňuje vidět příležitosti, které nás potkávají každý den. Díky tomu, že se naučíme pravidelně využívat vizualizaci jako nástroj pro splnění našich snů a našich cílů, můžeme právě objevit příležitost tam, kde jiní nevidí vůbec nic.

Myslím si, a jsem o tom opravdu přesvědčený, že díky vizualizaci můžeme v životě zvládnout opravdu cokoli. Často jsem se setkal s tím, jak mi úspěšní lidé vyprávěli, jak měli úplně jasnou představu o té své osobní vizi, že si přesně dokázali představit, jak bude jednou vypadat ta firma, kterou teď budují, nebo že když stanovovali své cíle, tak dbali na to, aby je měli stále na očích, že to podporovalo právě tu jejich vizualizaci. V jednom z minulých podcastů jsem zmiňoval i tip například od Petra Hrubého, majitele Broker Consulting, který říkal, že jestli chcete mít cíl stále na očích, nahrajete si ho na tapetu vašeho mobilního telefonu. A čím častěji ho vezmete do ruky, čím častěji ten cíl uvidíte, tím spíš se ten váš cíl stane skutečností. Stejně tak si ale i myslím, že není ani tolik důležité mít ten cíl na očích každý den, vidět ho na nějakých nástěnkách vašich vizí, na nějakých tapetách a podobně. Mnohem důležitější je umět si ho opravdu reálně představit ve vaší mysli, ve vaší hlavě, protože vy vlastně tím opět zase podporujete to vaše podvědomí a aktivujete váš mozek k tomu, aby si nacházel cestu ke splnění toho cíle.

Co občas já vnímám jako problém a co jsem občas slyšel třeba od lidí, kteří právě viděli film Tajemství, že někteří lidé se spoléhají jenom na to, že myslí na ten cíl nebo že mají jasnou představu, jak vydělají ty peníze, jak dosáhnout toho úspěchu, jak bude vypadat jejich život, až si splní své cíle. Ale bohužel zapomínají na velmi důležitou věc. Já od nich často slyším: „Prostě jsem o tom přesvědčený, já to dokážu, já to zvládnu, opravdu věřím, že se mi to všechno splní”. A já se pak často zeptám: “To je super, že v to věříš. Je super, že na to takhle myslíš, že máš vymyšlené všechny ty kroky. A ještě mi řekni, co pro to opravdu děláš”. Často jsem si totiž všiml, že mnoho lidí si myslí, že stačí věřit, být o něčem přesvědčený, že to přijde samo. Ale často zapomínají na to, že taky pro to musejí reálně něco udělat. Velmi často se inspirujeme nějakými lidmi. Pokud chceme být podnikatelé, tak se inspirujeme velkými podnikateli, jako jsou Warren Buffett, Elon Musk apod. Pokud chceme být úspěšní sportovci, tak máme jako vzor nějakého sportovce, který nás inspiruje, a chceme být jako on. Ale samozřejmě my nikdy nebudeme jako někdo, my vždycky budeme my. Ale pokud chceme dosahovat podobných cílů jako někdo, kdo to zvládl před námi, tak si myslím, že je velmi důležité si zjistit, co všechno třeba ten člověk pro to udělal.

Jestli chcete být úspěšný podnikatel, není nic jednoduššího než jít k nějakému úspěšnému podnikateli a zjistit, jak třeba vypadá život takového podnikatele nebo život úspěšného manažera. Co všechno musí ten člověk obětovat. Co všechno se musí naučit. A tím, že začnete dělat podobné kroky jako tihle lidé, tak potom tím spíš, nebo určitě, si ty své sny splníte, potom dosáhnete těch cílů. A tu vizualizace vnímám hlavně jako asi motivační nástroj, díky kterému budete vědět, proč každý den chodíte běhat, proč každý den vstáváte o tolik hodin dřív, proč děláte tohle, proč se vzděláváte v nějaké oblasti. Takhle já vnímám vizualizaci, ale nelze se jenom spoléhat na to, že pokud stále na něco myslím a mám tu představu, jak ta věc bude vypadat, tak že ona přijde sama. To je prostě hloupost. To se nikdy nestane. Musím se naučit pro to vždycky něco udělat, získat něco za nic prostě nefunguje, nic samo nepřijde.

Vizualizace tak opravdu může být velmi účinný nástroj hned vedle vděčnosti a dalších nástrojů, o kterých jsem tady mluvil. Vizualizace může být velmi účinný nástroj, pokud se ho naučíme správně používat. Ale nemůžeme se spoléhat jenom na ten jeden nástroj, jenom na to, že se něco samo uskuteční. Musíme proto vždycky aktivně spoustu věcí udělat, aktivně vystupovat z té naší pohodlné zóny.

A jak vy vnímáte vizualizaci? Naučili jste se ji používat? Máte nějakou svou nástěnku vizí? Jste ochotni ji vyfotit a poslat mi do mailu nebo do komentářů? Já vám za to budu moc vděčný.

© Lukáš Eder