Nezapomínejme ani v této těžké době, že to, na co myslíme, se může opravdu stát.

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Dnes bych se s vámi chtěl dál bavit o vizualizaci, o představivosti, ale také o tom, jak právě představivost může ovlivnit náš život nejen v pozitivním smyslu slova, ale i v tom negativním. Představivost není jenom o budoucnosti, je samozřejmě i o minulosti. Všechny myšlenky, které vznikají v naší hlavě, mají obrovskou sílu. Tak si dávejte pozor na to, na co právě myslíte.

21. století je rušné a drsné. Pro privilegované lidi s náročnou kariérou, společenským životem, rodinami a nesčetnými zájmy je dnes život lepší, než kdy byl. Je však také obtížnější, stresující a náročnější. Možnosti růstu a úspěchu jsou závratné. A dalo by se říci, že mnohdy až neomezené. Člověk má stále potřebu mít všeho více. Více vědět, více zažít, více získat, více cestovat, mít více zábavy, a to vše co možná nejrychleji. Občas je těžké se zastavit a chytit dech. Najednou ale zažíváme situaci, kterou nikdo ze současných generací nezažil. Najedou vidíme, jak málo stačí k tomu, aby byla celá naše společnost ochromena a nastal její totální kolaps. V celé naší společnosti kvůli jednomu malému viru, který má obrovské následky, najednou začala panovat velmi špatná a ponurá atmosféra. Najednou jsme zjistili, jako málo stačí k tomu, abychom přišli o možnost svobodně cestovat, tvořit a neomezeně růst. Ve spoustě z nás se začaly probouzet obavy, mnoho lidí přerostl strach z neznámého až do úplné paniky. Není se ovšem čemu divit, strach je přirozená věc, jeho úkolem je nás chránit před neznámým. Jsem ovšem toho názoru, že mnohem horší než samotný virus a pandemie jsou právě panika a strach, které přirozeně vyvolaly. Jak se ale tomu strachu ubránit? Osobně jsem toho názoru, že je potřeba přistupovat k celé situaci s určitým respektem a zodpovědností. A snažit se dávat co nejméně prostoru právě rozvoji a růstu strachu. To je ale samozřejmě velmi těžké, protože když otevřete jakékoli medium na internetu, všude na vás vyskakují katastrofické scénáře z celého světa, všude jen vidíme, jak bezmocný a náročný boj to může být, a nikdo z nás si nedokáže představit, jaké následky to pro naši současnou společnost přinese. Kladu si proto otázku: Je vůbec možné udržet si v takto velmi náročném a emočně vypjatém období nějaký pozitivní nadhled a nepodléhat panickému strachu?

 Vzpomněl jsem si na knihu Pozitivní inteligence, o níž jsem již zde také mluvil a zmiňoval jsem její hlavní myšlenku. Ta myšlenka zní, že snad jen mimo smrti neexistuje na světě taková situace, na které bychom nedokázali najít něco pozitivního. Snažil jsem se proto najít alespoň tři pozitivní věci na celé situaci kolem karantény. A samozřejmě se mi to podařilo. Samozřejmě teď nechci pandemii nikterak zlehčovat, vnímám ji jako velmi vážnou a jsem si vědom jejích obrovských následků. Jako pozitivní ovšem vnímám to, že jsem nyní donucen být více se svou rodinou, zjistil jsem, že pracovat doma s dětmi není vůbec špatné, a znovu se utvrdil v tom, že se od nich můžeme mnohému naučit. Zjistil jsem také, že si najednou dokážu mnohem snadněji prioritizovat ty opravdu důležité věci, a potvrdil se mi zde Paretův zákon, 20/80. Jako pozitivní vlastně vnímám i to, že si právě teď možná mnozí lidé dokážou uvědomit, jaké jsou opravdové životní hodnoty, ale to je množná jen mé přání. Zjistil jsem, jak nám právě nástroje jako vděčnost nebo vizualizace mohou v tomto období pomáhat. Bohužel nám ale mohou také dost škodit.

Když si totiž jen představím ty miliony lidí po celém světě, kteří jsou nyní doma v karanténách a tráví spoustu času na internetu četbou těch katastrofických scénářů, které se na nás valí ze všech stran, říkám si, co se asi honí těm lidem hlavou, jaké myšlenky a scénáře je napadají. Nejen že tyto negativní zprávy ve všech probouzejí ještě větší strachy, především ale aktivuji jejich vizualizaci těchto scénářů, probouzejí v nich představivost v negativním smyslu slova. Probouzejí jejich retikulární aktivační systém, což jen zvyšuje riziko nákazy nebo naplnění špatných scénářů. Pamatujme na to, že naše myšlenka má obrovskou sílu, a pokud se tyto myšlenky násobí počtem lidí, tato síla se jen zvětšuje. Dejme si pozor na to, na co myslíme, může se to totiž opravdu uskutečnit.  

 Jak se tomu tedy ubránit? Jak se bránit těm představám a negativním zprávám, které se na nás valí ze všech stran? Je samozřejmě velmi náročně vědomě s těmito myšlenkami bojovat, dokonce bych řekl, že je to zcela nemožné. Zároveň ale není možné se úplně odstřihnout od všech informací, to bych vnímal jako velmi nezodpovědné nejen vůči sobě, ale také vůči ostatním. Osobně jsem se rozhodl to udělat tak, že si během dne vyčlením jen určitý čas, během kterého se budu věnovat získávání informací o vývoji celé situace. Jednoduše – odmítám během celého dne vstřebávat negativní zprávy, zjistil jsem, že to  ve mně vyvolává velmi špatné emoce, se kterými lze těžko bojovat. Po týdnu této praxe jsem zjistil, že jsem nepřišel o žádné důležité informace a během dne jsem měl více energie, kterou jsem věnoval své rodině, práci, nebo sám sobě. Měl jsem najednou mnohem větší chuť vymýšlet nové věci, fungovat a nepropadat depresím nebo panice. Obecně strachem, depresemi, nebo panikou určitě nic nevyřešíme. Věřím, že když budeme věnovat svou energii nějakým pozitivním představám a vizualizaci pozitivních scénářů, uděláme tím dobře nejen sami sobě.  Nebojte se proto využít svou představivost ani v tomto náročném období, je to úplně zadarmo a uvidíte, jak vám to prospěje. Máme nyní možnost být více sami se sebou a se svými rodinami. Využijte tento čas co nejefektivněji a věnujte jej tomu, co je opravdu důležité. 

Vnímáte to podobně, nebo na to máte úplně jiný názor? Budu rád za vaše názory a za vaši zpětnou vazbu v komentářích níže, kde se o tom můžeme společně pobavit.

© Lukáš Eder