Neohlížejte se na ztráty, soustřeďte se na zisky

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

„Vzpomínejme na minulost s vděčností, žijme přítomnost s nadšením a vyhlížejme budoucnost s důvěrou.” To jsou slova bývalého papeže svatého Jana Pavla II. Dnes bych vám chtěl ukázat, že vděčnost není jenom otázkou vašeho duchovního stavu a že to není jenom abstraktní pojem, ale že je to součást vašeho DNA, která ovlivňuje vaše životy, ať chcete, nebo ne. A že je to účinný nástroj k tomu, abyste dokázali být v životě opravdu úspěšní.

Začal jsem v minulých dílech mluvit o vděčnosti. Mluvil jsem o tom, jak díky vděčnosti můžeme probouzet naše pozitivní emoce a jak se díky vděčnosti můžeme stát investorem našeho života, a ne jen jeho spotřebitelem. Je docela možné, že pro někoho z vás je slovo vděčnost příliš abstraktní nebo neuchopitelné. Nebo možná že na někoho působí až příliš ezotericky. Ale když se nad tím zamyslíme, tak vděčnost tady byla odnepaměti. O vděčnosti mluvili všichni filozofové. Je zapsána v každé náboženské literatuře, je podstatou veškerého náboženství. A dokonce i vědci v moderní době se začali vděčností zabývat. Na přelomu tisíciletí vznikly různé nadace a výzkumy vděčnosti. K dnešnímu dni už existuje více než 90 velkých studií o vděčnosti a vědci se tímto fenoménem stále více a více zabývají. Zjistili, že nejde jen o nějakou abstraktní nebo náboženskou ctnost, ale že všichni v sobě máme možnost být vděční a že to má obrovský vliv na naši psychiku a na stav našeho těla, na naše zdraví. Zjistili, že vděčnost je zakořeněná v naší DNA. Vědci dokonce zjistili, že v naší DNA jsou dva geny, které při pociťování opravdové vděčnosti vylučují do našeho těla hormony oxytocin, což je hormon lásky, a dopamin, hormon štěstí. A tyto dvě látky potom výrazně ovlivňují naši vnímavost, naši spokojenost, naše štěstí – být šťastný tady a teď.

Vybavuji si teď například jeden pokus na téma vděčnosti, který provedli dva psychologové na Kalifornské univerzitě. Vytvořili tři skupiny lidí. Každá ta skupina musela každý týden napsat několik vět, týkajících se stavu jejich života v jejich dané době. A ty skupiny měly úkoly rozdělené následovně.

První skupina psala pouze o událostech a o zkušenostech, za které se cítili být opravdu vděční. Druhá psala jen o nepříjemnostech a lehkých nepříjemnostech. Třetí skupina psala o všech událostech co možná nejobjektivněji, bez důrazu na pozitivní nebo negativní vliv. Po deseti týdnech se ti, kdo psali o své vděčnosti, cítili obecně pozitivnější a optimističtější než lidé v negativní a neutrální skupině. Překvapivě také více cvičili a zaznamenali méně návštěv u lékařů, byli zdravější než ti, kteří psali o zdrojích své negativity.

Jednoduše řečeno vděčnost má sílu transformovat tři věci ve vašem životě: vaši minulost, současnost a budoucnost.

A pokud nepřeměňujete svou minulost, přítomnost a budoucnost, plně nevyužíváte sílu a výhody vděčnosti. Jednoduše každé ráno máte příležitost vyvolat nějaký duševní nebo emoční stav, který může potom trvat celý den. Opět jsem o tom mluvil už v jednom z prvních dílů Myšlením na vrchol. Važte si každého svého rána. Protože ráno může nastartovat váš den, a právě díky vděčnosti můžete to ráno správně nastartovat. Pokud začnete svůj den opravdu správně, budete šokováni tím, co všechno můžete za den vytvořit a jak pozitivně to může den ovlivnit. A co se týče transformace minulosti, k ní mi pomohlo pochopit princip formulovaný zakladatele a prezidenta Strategického kouče Dana Sullivana. Strategický kouč je to v zásadě agentura koučů v Americe, působící někdy od roku 1988. Sullivan je velký myslitel, podnikatel, orientuje se na koučování velmi úspěšných podnikatelů a úspěšných lidí. Jeho koncept, který vám pomůže transformovat vaši minulost a využívat u toho vděčnosti, nazývá „ztráta a zisk„.

Většina lidí žije celý svůj život právě ve ztrátě. A Dan Sullivan učí své podnikatele k tomu, aby vydrželi v zisku. Úplně zjednodušeně – on učí ty podnikatele, aby se neměřili proti tomu, co by mohli mít nebo kde by mohli být, ale aby se zaměřovali na to, jak se posunuli, jak rozvinuli svoje schopnosti a naučili se za to být opravdu vděční. Je to velmi efektivní nástroj k tomu, abyste si uměli stanovovat vaše cíle. Protože hodně lidí nemá rádo cíle, nemá rádo ambiciózní cíle, protože to v nich může vyvolávat určité strachy nebo úzkosti, že v budoucnu mohou něco ztratit. Ale pokud se budete v minulosti soustředit na zisky, které jste měli, na všechno, co se vám v životě povedlo, a budete za to opravdu vděční, tak se naučíte i v životě víc riskovat a nebudete mít strach přijmout nové výzvy. A k tomu vám právě může pomáhat vděčnost – být vděčný za to, co jsem v životě dokázal. Umět vést svůj dialog. Zase jsme u toho osobního dialogu. Pokud máte nějaké pochybnosti, a vaše druhé já vám říká, že to nedokážete, vzpomeňte si na to, co jste v životě dokázali. Buďte za to vděční, může vám to pomoci naučit se přijímat nové výzvy a plnit si mnohem vyšší cíle, než jaké jste si kdy dokázali dát. A o vděčnosti nemluví jen Dan Sullivan ale i další koučové a velcí myslitelé i mnozí úspěšní lidé.

Zkuste si vděčnost osvojit a vzpomeňte si na to, co se vám v životě povedlo a za co jste opravdu vděční. A já budu rád, pokud se o to podělíte v komentářích níže, pokud tam napíšete, za co jste v životě vděční.

© Lukáš Eder