Vlastnost, díky které získáte přátele a úspěch na svou stranu

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Dnes bych se s vámi chtěl pobavit o vlastnosti, která, dle mého názoru, může komukoli na světě pomoci k úspěchu. Pomůže mu k tomu, aby se stal lepším člověkem, aby ho měli lidé rádi, aby dokázal prodávat své názory, své produkty a dosahoval úspěchu v jakékoli oblasti ve svém životě. Napadá vás už teď, co by tou vlastností mohlo být? Je to kritické myšlení? Vytrvalost? Trpělivost? Dobrý úsudek? Nebo je to něco úplně jiného? Pojďme se na to podívat.

Říká se, že nejstarším povoláním na světě je prostituce, ale já si s tím dovolím nesouhlasit. Já si myslím, že je jedno mnohem starší povolání, a tím je obchod. Ona v podstatě i ta prostitutka musela umět obchodovat. A proto si myslím, že obchod a obchodní dovednosti jsou velmi důležité pro každého, kdo chce být v životě úspěšný. Je jedno, jestli vychováváte děti, jestli jste řemeslník, obchodník nebo podnikatel, leader nebo manažer. Ty obchodní dovednosti se vám hodí vždy. Potřebujete je pro jakoukoli životní situaci.

Co ale jsou obchodní dovednosti? A co předurčuje každého obchodníka k úspěchu? Na internetu naleznete spoustu školení, workshopů, které vám pomohou se naučit obchodním dovednostem. Ale já myslím, že je jedna základní a nejdůležitější dovednost, kterou by si měl osvojit každý obchodník. Můžete mít skvělý produkt, perfektní nástroje, CRMka, aplikace, cokoli, co vám usnadní práci obchodníka, ale pokud nemáte dostatek empatie a neumíte aktivně naslouchat, nevěřím, že můžete být dlouhodobě úspěšný a že můžete v obchodě růst.

A právě ta empatie a naslouchání, schopnost umět se vcítit do druhé osoby je něco, co vám pomůže v jakékoli životní situaci. Je to krásně vidět u výchovy dětí. Spousta rodičů má potřebu dětem něco vnucovat a přesvědčovat je o svém názoru, ale málokterý rodič je schopen dětem naslouchat. Stejně tak je to i u manažerů. Pokud jste manažerem v nějaké firmě, pokud chcete být leaderem, chcete vést lidi a budete jim říkat pouze to, co vy si myslíte, jak to má být, a nebudete jim naslouchat, nemůžete dosáhnout dlouhodobého úspěchu. Jsem přesvědčený, že empatie je klíčem k jakémukoli úspěchu, a to jak u obchodníka, leadera, podnikatele a každého dalšího z nás. Empatie nám může pomoci vést správně vnitřní dialog. Empatie je velmi důležitá i u sportovců, protože musejí umět odhadnout svého protivníka. Je to jeden z nejužitečnějších nástrojů, který je zadarmo a můžete se jej naučit sami.

V dnešní on-line době se empatie z komunikace vytrácí. Proto jsem velmi rád, když se mé jednání může uskutečnit osobně. A pokud to možné není, upřednostním formu videohovoru, abychom se viděli, abych viděl, jakou má člověk na druhé straně mimiku, jak reaguje. Několikrát se mi stalo, že mi lidé říkali, že jsem dobrý společník, že se jim se mnou dobře povídá. A přitom většinu času mluvili oni. Tím se dostávám k druhé, velmi potřebné vlastnosti úspěšných obchodníků, a to je naslouchání. Jen tak pochopí potřeby druhé strany a vědí, co jim nabídnout. Díky použití empatie můžete zjistit, co si druhá osoba myslí, jaké jsou její cíle, pocity. Díky empatii dokážete také zjistit, jaké jsou cíle vašeho vnitřního já a umět ho pochopit. Díky empatii budete mnohem lépe navazovat přátelství, protože vás lidé budou mít rádi, budou z vás cítit, že jim opravdu nasloucháte. A jen díky naslouchání dokážete empatii trénovat. Nevím, jestli to jde naučit jiným způsobem, myslím, že je to jen o tom být otevřený, nemít předsudky a aktivně naslouchat. Dát na svou intuici a své pocity.

Když jsme před dvěma roky připravovali první ročník konference Tajemství obchodu, byli jsme si vědomi toho, že jsou obchodní dovednosti důležité pro náš úspěch. Proto jsme se zaměřili právě na ty nejúspěšnější obchodníky. Jedním z řečníků prvního ročníku byl zakladatel asi největšího multilevelu v České republice, pan Aleš Buksa. On tam tehdy vyslovil větu, která se mi zapsala do paměti a kterou bych nyní rád odcitoval. Řekl: „Nikdo z nás se nenarodil jako úspěšný sympaťák s charismatem. Všemu se musíme naučit. Ale věřte, že i šarm se dá naučit. Tak jako všechno.” A já si myslím, že naučit se dá i empatie a je to jen o tom, jestli to doopravdy chceme.

A co si myslíte vy o empatii? Dokážete být v životě dostatečně empatičtí? Napadá vás, jak se dá empatie naučit? Budu moc rád za vaše komentáře.

© Lukáš Eder