Růstové myšlení jako nástroj nekonečného úspěchu

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Jaký jste typ člověka? Jste ten typ, který, když se mu něco podaří a vyhraje třeba nějaký závod nebo dokončí nějaký úkol, projekt nebo cíl, řekne si: „Jo, líp už jsem to nemohl udělat, teď jsem naprosto spokojený, jsem teď na vrcholu, jsem ten nejlepší…“ a slavíte to třeba několik měsíců? Nebo jste chvíli spokojení, ale pořád hledáte nějakou chybu, nebo něco, co jste mohli udělat ještě lépe? V čem si myslíte, že je hlavní rozdíl? Pojďme se na to podívat v podcastu Myšlením na vrchol.

Měl jsem možnost potkat se za život s opravdu velmi zajímavými lidmi a všiml jsem si, že jsou dva typy úspěšných lidí. Jedni z nich jsou na první pohled úspěšní, tváří se tak. Oni možná úspěšní i jsou, alespoň oni sami jsou o tom opravdu přesvědčeni, že jsou v životě úspěšní A pak jsou lidé, kteří jsou opravdu velmi úspěšní – lidé, kteří se neustále rozvíjejí, kteří dokázali za život nepředstavitelné věci, ale přitom to na nich ani nepoznáte, protože oplývají přirozenou pokorou. Na první pohled byste neřekli, že ten člověk je možná milionář, nebo že dokázal nepředstavitelné věci, a přesto si dokázal udržet pokoru a nedává najevo úspěch. Napadlo mě, čím by to mohlo být, čím se odlišují tyto dva typy lidí, a něco mi napovědělo, nebo si myslím, že by to mohlo mít hodně společného s růstem a vývojem člověka – toho, jak dosáhl úspěchu. Protože pokorní úspěšní lidé se neustále zdokonalují a nikdy se nebudou cítit na vrcholu, nikdy se nebudou cítit tak, že by udělali vše na maximum. A možná je to z určité stránky dobře, protože tito lidé mají neustále touhu se rozvíjet, růst, učit se nové věci a pracovat na sobě. Já si myslím, že to hodně souvisí s růstem a rozvojem jejich mysli, protože tím, že se oni sami naučili na sobě neustále pracovat, rozvíjeli si tzv. růstové myšlení. Já vnímám růstové myšlení jako proces člověka, který je neustále připraven učit se nové věci, je to celoživotní proces, kdy opravdu máte chuť se dále rozvíjet a něco nového se naučit. Věřím, že když budete věnovat dostatek času jakémukoli vzdělávání a učení se novým věcem, můžete si osvojit jakoukoli znalost čehokoli na světě, a čím více si budete tuto znalost prohlubovat ve své mysli, tím spíš se ve vás zakoření a poté bude snadno dostupná a využitelná ve chvíli, kdo to budete opravdu potřebovat.

Všichni z nás, ať už si to přiznáme, nebo ne, máme nějakou svoji sadu priorit, přesvědčení nebo hodnot, chcete-li, kterou nám buď vsugerovalo naše prostředí, nebo kterou jsme si sami nastavili a která je hluboce zakořeněná do našeho nitra a do našich emocí. A právě emoce a tato sada dovedností jsou ve velmi úzkém vztahu s tím, co si během života osvojujeme a co se učíme. Celé je to ve velmi úzkém vztahu s našimi inteligencemi (říkám záměrně množné číslo, protože nemyslím pouze kognitivní inteligenci, ale myslím i všechny ostatní – ať je to emoční, sociální, pozitivní, zkrátka všechno, co se učíme, co si rozvíjíme a co získáváme jen díky naší touze jít stále dál a učit se nové věci). Lidé, kteří mají nastavené růstové myšlení a chtějí se neustále rozvíjet, chápou, že jejich inteligence a schopnosti neustále rostou, mění se a vyvíjejí se, tito lidé vědí, že se mohou učit růst a zlepšovat ve všech věcech, dokážou přehodnotit své priority, dokážou se zastavit, zamyslet se sami nad sebou, udělat si nějakou sebereflexi a třeba i změnit své životní hodnoty. Jde ale především o to, že musejí chtít sami v sobě neustále růst, bojovat a rozvíjet se. Lidé, kteří nemají takto nastavené myšlení a mají mysl nastavenou pevně (fixně) a nerozvíjejí se dál, věří, že jejich schopnosti, inteligence, talent a potenciál mají nějakou hranici, že jsou omezené, a možná o to víc poté ztrácejí pokoru, nebo mají strach, aby nevypadali hloupě, protože věří v to, že tu hranici nedokážou překročit. Proto úspěšní lidé s růstovým nastavením svojí mysli staví svůj úspěch na růstu a vědí, že jejich úspěch je pouze o úsilí a vytrvalosti, kterou do něj investují, je jen o víře, kterou mají v to, že se stále mají co učit a nikdy nebudou nejlepší. Ti lidé nemají potřebu se před nikým přetvařovat, nemají problém přiznat chybu, že se jim něco nepovedlo, ale umějí si tu chybu sami v sobě vyřešit, protože vedou svůj vnitřní dialog o tom, jak to příště udělat lépe, v čem se mohou ještě zlepšit, co je pro ně opravdu důležité.

Jednoduše řečeno, pokud se budete chtít stát úspěšným člověkem v jakékoli oblasti s růstovým myšlením, vaše práce nebude nikdy hotová, protože stále bude co zlepšovat. V jakékoli životní situaci, v jakékoli fázi jakéhokoli projektu je stále co zlepšovat. Stejně tak jako já vím, že tento podcast není dokonalý, že je na něm co zlepšovat, že já na sobě mám co zlepšovat, tak i vy určitě máte projekty, které byste mohli nebo chtěli udělat lépe, stačí si jen sami v sobě přiznat, že na to máte a že to chcete udělat.

A jak to vnímáte vy, jak vnímáte růstové myšlení? Jak vnímáte stavění úspěchu na základě vašich vědomostí, na základě vašich zkušeností a růstu?

© Lukáš Eder