Petr Selník: Proč jsou zelené střechy tak silné a aktuální téma?

Petr Selník je odborníkem na konstrukci zelených střech. V rozhovoru s Danem Tržilem se zmiňuje o svých zkušenostech a mluví o problematice konstrukcí, realizací a údržbě zelených střech. Zamýšlí se nad tím, proč jsou zelené střechy tak silné a aktuální téma? Jak souvisí zelená střecha s vodním hospodářstvím? Ovlivňují zelené střechy množství prachu v ovzduší ve městech a jaká je realita a praxe nejen v Čechách?

Petr Selník se výzkumem a realizací zelených střech a vegetačních konstrukcí zabýval v několika evropských zemích – České republice, Rakousku, Švýcarsku a na Islandu. Díky zkušenostem z rozdílných klimatických a též právních prostředí se jeho zájem neomezuje jen lokální působení a konvenční řešení, ale sleduje i vývoj materiálů pro vegetační konstrukce zejména pro kontinentální podnebí, které je pro tento obor velkou výzvou. Spolu s Ing. Davidem Bečkovským, Ph.D., a Ing. Klárou Nečadovou založil výzkumnou skupinu EnviHUT, která se zabývá vývojem materiálů, konstrukcí a mechanik návrhu trvale udržitelné výstavby. Společně s výše uvedenými představil v roce 2017 nové koncepční řešení zelené střechy z recyklovaného materiálu. Díky spolupráci se zahraničními kolegy se mu daří prosazovat novou formu uvažování nad současnými i budoucími návrhy výstavby tak, aby české stavitelství udrželo krok s nejmodernějšími světovými trendy. Současně také pracuje v malé rodinné firmě (17 zaměstnanců), zaměřené na mechanické zabezpečení. 

Petr Selník je také hlavním představitelem festivalu Architektury, kde bude ve své přednášce hovořit o množství vody, kterou jsme schopni zadržovat ve městě, a to zejména na střechách. Publiku představí dostupná a ověřená řešení zelené infrastruktury v souvislosti s benefity, které zelené střechy přinášejí nejen obyvatelům budov, ale celé lokalitě. Dotkne se také tématu, kdy zelená řešení mohou být méně či více ekologická právě v závislosti na použitých materiálech. Důraz bude kladen na lokální výrobky a zdroje surovin, které nevyžadují transkontinentální transfery, a tím pádem mohou mít i mnohem menší uhlíkovou stopu. Svá vystoupení během festivalu bude také věnovat tématu softwarových nástrojů, které nám v dnešní době mohou velmi efektivně simulovat dopady objektů na jejich okolí, a to právě ve vztahu k životnímu prostředí. Jak nově vznikající soubory budov nebo rekonstrukce stávajících ploch ovlivní mikroklima a biodiverzitu v nejbližším okolí? Na tuto a podobné otázky již dnes s pomocí dostupných dat a software umíme odpovědět.