Jaké jsou základní principy produktivního dne?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Dnes bych se s vámi rád pobavil na téma „produktivita“. Co se vám vybaví pod slovem produktivita? Někdo si myslí, že to znamená muset dělat mnoho věcí a být pořád v jednom kole. Ale přesně o tom to není. Dnes chci mluvit o tom, jak se vymanit z krysího závodu a jaká jsou základní pravidla opravdu velmi úspěšných a produktivních lidi. Pokud se jimi budete řídit, pomohou i vám k úspěchu a osobnímu růstu.

Ráno než vstanete, dokonce ještě než otevřete oči, už se vám v hlavě rozjíždí kolečko krysího závodu. Když se podíváte do svého diáře, vidíte jen kvanta úkolů, které vás ten den čekají, mnoho schůzek, práce na několika projektech, a vy nevíte, kam dřív skočit. Pokud máte to štěstí a stihnete se ráno nasnídat, stejně už vám v deset hodin bzučí v hlavě jako ve včelím úlu. Den je rozjetý na plné obrátky. Skáčete od jednoho úkolu k druhému, hasíte požáry, pořád vám zvoní telefon a o stovkách nepřečtených e-mailů ani nemluvím. Poznáváte se? Je něco, co máte s touto představou společného? Jestliže ano, tak STOP! Tudy cesta nevede.

Dříve jsem si myslel, že když budu tvrdě pracovat a většinu svého času věnuji práci a projektům, úspěch se dostaví. Říkal jsem si, že si třeba jednou odpočinu, ale postupem času mi došlo, že to tak není. Myslel jsem si o sobě, jak jsem pracovitý a produktivní. Tolik času věnuji práci, tudíž přece musím být produktivní, když jsem tak zaneprázdněný. Produktivita ale není jen o množství odvedené práce. Měla by být o její kvalitě. Když děláte mnoho věcí, nemusí to znamenat, že je děláte v té nejlepší kvalitě a s největším efektem pro váš osobní a pracovní růst. Když jsem se začal potkávat s úspěšnými lidmi, všiml jsem si, že i ti velmi úspěšní a bohatí lidé nejsou tak zaneprázdnění, jako jsem byl já. Dokážou si najít čas na sport, koníčky i rodinu, a přitom mají tolik svých pracovních projektů, kterými vydělávají obrovské množství peněz. Nejprve jsem to nemohl pochopit, a proto jsem se začal více zajímat o základní pravidla úspěšných lidí, která jim pomáhají být v životě produktivnější a dělat jen věci, které jim opravdu přinášejí užitek.

První bod bych shrnul slovy: „Važte si každého svého rána“, čímž navazuji na předchozí podcast, kde jsem se tomuto tématu věnoval. Pokud jste ho neslyšeli, určitě doporučuji si ho pustit. Je to velmi důležité pro to, abyste každý den z postele vstávali tou správnou nohou. Další z faktorů velmi důležitých pro úspěch a produktivitu vaší práce je prioritizace úkolů. Pomohlo mi to pochopit Paretovo pravidlo. Paretovo pravidlo platí ve všech oblastech vašeho života, ať už jde o pracovní či rodinné záležitosti, sport nebo odpočinek. Dočtete se o něm v každé knize osobního rozvoje, citují ho všichni úspěšní lidé na světě a jednoduše platí. Nebraňte se a přijměte to. Podle Paretova pravidla jen dvacet procent veškerého času, který věnujete svým úkolům a práci, představuje až osmdesát procent vašich výsledků a zisků. Stejně to platí u odpočinku i pracovních projektů. Paretem se řídil i Baťa, který nakazoval svým lidem dodržovat po obědě polední pauzu a neplatil jim za to, protože si uvědomoval, že když budou osm nebo deset hodin v práci, bude to mít obrovský vliv na jejich produktivitu v závěru dne. Naopak pokud si po obědě odpočinou, vrátí se do práce s novou energií a s novým elánem.

Dalším pravidlem vašeho produktivního dne by mělo být: „Nepracuji tvrdě, pracuji jednoduše a chytře,“. Věnujte více času přípravě a zamyšlení se nad tím, jak daný úkol provést co nejjednodušeji a s co nejmenší námahou. Pomůže to vaší produktivitě. Nepoznal jsem žádného úspěšného člověka, který by ve svém životě neuměl správně plánovat. Plánování je totiž jednou z nejdůležitějších vlastností každého podnikatele, manažera, sportovce a kohokoli, kdo chce být v životě opravdu úspěšný. V dnešní době je mnoho návodů, pouček a nástrojů, které vám mohou pomoci se správným, efektivním a produktivním plánováním. Mně nejvíce pomáhá stanovení hlavní priority dne. Tu si naplánuji na konkrétní časový úsek, za který danou prioritu zvládnu. Den si naplánuji na několik bloků. Vím, že mi jde ráno lépe kreativní práce, proto si vyhradím klidně tříhodinový blok a věnuji se prioritám, které vyžadují více zápalu a kreativity. Na odpoledne si plánuji rychlé schůzky nebo používám při odpolední práci Pomodoro techniku a podobné metody. 

Kolikrát už jste dnes dokázali říct slovo „ne“? Na tuto větu se ptal Steve Jobs svých manažerů a zaměstnanců, protože si uvědomoval, že je to podstatná dovednost pro jejich produktivitu a efektivitu práce. Lidé mají často strach říkat slovo „ne“. Mají pocit, že nebudou vnímáni jako týmoví hráči, nebo mají strach z odmítnutí sama sebe i odmítnutí někoho jiného. Přitom když řeknou „ano“, často se zavazují k další práci a přidělávají si zbytečné starosti. Přitom jen stačí věnovat trochu času tomu naučit se říkat slovo „ne“. Zajímavé myšlenky, tipy a návody jsou uvedeny například v knize „Nikdy nedělej kompromis“

Další a neméně důležitá schopnost úspěšných lidí je práce se zpětnou vazbou. Mnoho z nás na to zapomíná. Neumíme sami sebe pochválit, neumíme večer zhodnotit svůj den a to, zda jsme spokojení, co vše jsme splnili a co se podařilo navíc. Stejně tak důležité je i obklopovat se nejlepšími lidmi v oboru, kteří jsou upřímní a dovedou vám dát zpětnou vazbu. Najdete desítky i stovky lidí, kteří za vámi přijdou a řeknou, co se vám povedlo a co se jim líbí. Pro vás a pro váš růst je ale mnohem důležitější najít výkonné a upřímné lidi, kteří jsou schopni vám říct, co se jim nelíbí. Pokud to správně přijmete, může vám taková zpětná vazba pomoci, abyste se v něčem zdokonalili a příště to udělali ještě lépe.

To byla základní pravidla produktivního dne. Abych to shrnul, první bylo „Važte si svého rána“, jako druhé přišlo Paretovo pravidlo, a další doporučení: prioritizujte, pracujte jednoduše a chytře, plánujete, naučte se říkat slovo „ne“ a pracujte se zpětnou vazbou.  

Děkuji za vaši zpětnou vazbu, protože i mně pomůže udělat tento podcast ještě lepší. Budu moc rád, pokud se v komentářích podělíte o své zkušenosti.

© Lukáš Eder