Co nám nejvíc brání plnit si své sny a cíle?

Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Každý den, když ráno vstanete, každá činnost, kterou během dne děláte – to vše je odrazem vašich zažitých návyků a procesů. Tyto procesy jsou odrazem vaší osobní vize a identity, kterou jste a kterou se chcete stát. Přesně to je tématem dnešního podcastu. Pojďme se podívat na vaše zvyky a procesy, které mohou pomoci i vám k osobnímu a kariérnímu růstu, tedy k myšlení na vrchol.

Cíle nejsou důležité. Teď si možná někdo z vás klepe na čelo a přemýšlí, co to říkám za hlouposti, že cíle nejsou důležité. „Ovšemže jsou důležité. Jak bych mohl bez cílů něčeho dosáhnout?“ Já ale neříkám, že cíle nepotřebujete. Říkám jen to, že nejsou důležité. Mnoho lidí se chce v něčem zlepšit nebo začít transformaci své osobnosti a velmi často se zaměřují na svůj stanovený cíl, na čísla, kterých chtějí dosáhnout. Zaměřují se hodně na výsledek a právě to není důležité, protože výsledky a cíle jsou součástí osobnosti, kterou se chcete stát. Jsou součástí vaší osobní vize a identity. 

Proto říkám, že cíle nejsou důležité. Protože jsou součástí osobní vize. Co si myslíte, že  je největší překážkou při jakékoliv změně každého člověka, když se rozhodne být lepším nebo se v něčem zdokonalit? V prvním díle jsem vyprávěl svůj příběh o tom, jak jsem zhubl padesát kilo za rok, že jsem s tím bojoval dvacet let a co pro mě bylo tou největší překážkou. Samozřejmě to byly mé špatné stravovací návyky. 

To přesně vám brání v transformaci, protože máte zažité návyky, které děláte automaticky a jsou zakořeněné ve vašem podvědomí. Nemusí to být ani vaše chyba. Tyto návyky jste mohli převzít od svých rodičů nebo i okolí, se kterým se pravidelně potkáváte. Proto bych se v dnešním dílu rád zaměřil na to, jak velmi jednoduše a efektivně přeměnit své špatné návyky na dobré tak, aby nám to pomáhalo změnit svou osobnost nebo jít za svým cílem a svou novou identitou.

Je to taková smyčka, protože každodenní návyky a zvyky pomáhají utvářet vaši identitu, a naopak identita vytváří vaše zvyky. Pokud už jste se rozhodli pro změnu a chcete udělat první krok, v první fázi se zkuste nezaměřovat na konečné cíle a na čísla, ale zaměřte se na procesy, které vedou ke změně vaší osobnosti a plní vaší osobní vizi. Dosažení jakéhokoliv cíle v jakémkoliv projektu nebo jakékoliv fázi života je velmi krátkodobá záležitost a požitek z tohoto cíle velmi rychle vyprchá. Naopak dosažení osobní vize je dlouhodobý proces, na kterém mnoho času pracujete a je třeba si na cestě k úspěchu dávat jen dílčí cíle, malé kroky, které jsou vaší odměnou.

Zaměřte se nejprve na procesy a každodenní zvyky, které vykonává vaše podvědomí a vy je máte zakořeněné v hlavě. To nejtěžší na celém procesu změny je objevení špatného návyku. Tyto špatné návyky, které děláte každý den a o nichž ani nemůžete vědět, jsou to nejhorší, protože se mnohdy živí navzájem a jsou trochu jako rakovina. Dokážou vás požírat zevnitř. To je na nich nejděsivější. Když se s tím naučíte pracovat a objevíte špatný návyk, je to vlastně skvělá věc. Ve chvíli, kdy víte, že děláte něco špatně, udělali jste první krok k tomu, něco změnit. Jakmile víte, že máte špatný návyk, můžete si pogratulovat, protože jste na dobré cestě. Dalším a nejdůležitějším krokem by měla být definice změny návyku. Musíte si uvědomit, proč s ním chcete pracovat a změnit ho. Proč vám brání v růstu. 

Definice změny návyků je prvním krokem hned po jeho objevení. Když se přesvědčíte, že se jedná o to, co chcete změnit, měli byste pro sebe tuto změnu udělat nějak atraktivní a těšit se na ni. To vás bude motivovat k tomu, abyste na ní každý den pracovali a malými krůčky k ní přispívali. Ještě důležitější je, že by vám váš nový návyk měl usnadnit práci. Neměl by být složitější než ten původní, špatný návyk a to, co máte zažité. Nemůžete od sebe čekat, že budete automaticky plnit nový, příliš složitý návyk, přestože je dobrý a těšíte se na něj. Používejte ověřené metody a snažte se to dělat co nejjednodušeji.

Čtvrtým velmi důležitým bodem, na který bychom neměli zapomínat, je odměna za to, že jste se novému návyku naučili. Časem odměna přijde sama a vy na ni nemusíte ani tolik myslet, protože odměna je cíl, který jste si zadali na začátku. Najednou uvidíte, že jste cíle dosáhli při změně samotného návyku. Krásný příklad může být kouření. Pro mnoho lidí může být špatným návykem kouření. Někdo s tím bojuje dlouho. Já sám jsem přestal kouřit a byl jsem velmi silný kuřák. Kouřil jsem šedesát cigaret za den. Přesně tímto procesem změny návyků se mi podařilo přestat lusknutím prstů. Stejně jako s hubnutím to bylo opět velmi jednoduché.

Kouřit jsem přestal ze dne na den a nepřemýšlel jsem nad tím, jestli bych to neměl nejprve omezit nebo kolik cigaret denně vykouřím. Definoval jsem si, proč chci přestat. Tím důvodem bylo zdraví a špatná fyzická kondice. Poté jsem vymýšlel, kdy si cigaretu zapálit a v exponovaných dobách, kdy jsem kouřil, jsem si vymyslel jinou aktivitu. Přestal jsem navštěvovat prostředí klasických hospod, kde jsem cigaret vykouřil nejvíce. Místo toho jsem si našel jiné prostředí, které jsem si oblíbil. Tak jednoduchá transformace mého špatného návyku byla a pomohla mi v druhé fázi, když jsem začal s hubnutím. 

Zkuste se zamyslet nad nějakými svými špatnými návyky. Budu opět rád, když mi do komentářů napíšete své zkušenosti nebo pokud máte nějaký jiný tip, jak návyky změnit, či máte jinou zkušenost než já. 

Já už mám v hlavě téma dalšího dílu našeho podcastu. Půjde o tip na knihu, kterou jsem si nedávno přečetl, a která vám může ještě trochu pomoci být o kousek lepší a usnadní vám cestu za úspěchem a za změnou návyků.

© Lukáš Eder