Na co z právního hlediska nezapomenout při zakládání e-shopu?

Přemýšlíte o zahájení on-line podnikání a založení vlastního e-shopu? Než začnete oslovovat zákazníky, měli byste znát právní povinnosti a váš obchod provozovat v souladu se zákonem. Ale nebojte se, postavení podnikatele představuje vždy tu silnější stranu.

Když začínáte podnikat, musíte si rozmyslet, jak to budete dělat formálně. Pro začátek vám bude stačit status osoby samostatně výdělečně činné a živnostenské oprávnění. Coby e-shopař budete nejspíš potřebovat živnost volnou, jejíž nahlášení na úřadu neobnáší žádné složité papírování, ale splnit jej musíte. Nezapomeňte na registraci u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a dohlížejte na platby měsíčních záloh.

Později, pokud se vám bude dařit, můžete uvažovat o založení obchodní společnosti – nejčastěji s ručením omezeným. Významným rozdílem mezi právnickou osobou a OSVČ pak je, že právnická osoba musí vést účetnictví, kdežto jako fyzické osobě vám bude většinou stačit jednodušší daňová evidence. Jen pozor, při podnikání na živnostenský list ručíte za veškeré závazky svým osobním majetkem, který s předmětem vaší činnosti ani nemusí souviset!

Pokud budete e-shop provozovat ve spolupráci s dalšími partnery, předem si vyjasněte odpovědnost za jeho provozování, rozhodovací kompetence a další vzájemné vztahy. Můžete tak předejít zbytečným pozdějším neshodám a problémům.

Registrace ochranné známky

Vaše logo, název či reklamní slogan si co nejdřív zaregistrujte na Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochrannou známku. Zápisem do rejstříku získáte výlučné právo na její užívání. Ochranná známka vám pomůže v boji s nekalou konkurencí, která by na vaší značce a dobrém jménu chtěla parazitovat.

Kvalitně sepište obchodní podmínky

Majitel e-shopu má vůči spotřebiteli povinnost podrobnější úpravy obchodních podmínek než v běžném kamenném obchodě. Mimo jiné musíte zákazníkovi s předstihem sdělit tyto skutečnosti:

 • informace o provozovateli e-shopu
 • informace o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní
 • lhůtu, podmínky a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
 • údaj o nákladech spojených s vrácením zboží prodávajícímu
 • reklamační podmínky
 • informace o právu obrátit se na Českou obchodní inspekci, potažmo o podmínkách mimosoudního vyřizování stížností

Uvedené body jsou jen některými z řady informačních povinností a vřele vám doporučujeme nechat si připravit obchodní podmínky od odborníků nebo je s nimi alespoň konzultovat. Rozhodně není dobré stahovat jakékoli vzory z internetu – nemusejí odpovídat aktuální právní úpravě či potřebám vašeho e-shopu. Cokoli do obchodních podmínek přidáte sami, je neplatné, pokud je to v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele, a nesprávně sepsané obchodní podmínky pak může Česká obchodní inspekce pokutovat.

Sjednejte si podmínky s dodavateli

Abyste předešli situacím, že nebudete mít na skladě zboží od dodavatele, sjednejte si s ním včas smlouvu. Na jejím základě pak můžete zboží vyžadovat v dohodnutém termínu. Jakmile váš finanční obrat přesáhne milion korun během dvanácti předchozích měsíců, stáváte se plátcem daně z přidané hodnoty. Z veškerého zboží, které prodáte, pak musíte odvést 21% sazbu státu. To může značně ovlivnit vaše finanční toky, buďte na to tedy připraveni.

Potřebujete najmout zaměstnance?

Na kratší pracovní úvazky doporučujeme uzavírat běžné dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, které pro vás budou z daňového hlediska pravděpodobně výhodnější. Pokud bude zaměstnanec vykonávat práci, kterou nepokryje 300 hodin za rok umožněných dohodou o provedení práce nebo dotace 20 hodin na pracovní týden na základě dohody o pracovní činnosti, uzavřete pracovní smlouvu. Finančně se připravte na odvody zaměstnaneckých záloh na daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Při provozování e-shopu se budete každý den dostávat do kontaktu s osobními údaji vašich zákazníků. Nedodržování GDPR, ochrany fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů je pokutováno vysokými finančními částkami. Co a jak bude potřeba v tomto podniknout, záleží na tom, proč a jakým způsobem budete zpracování osobních údajů provádět. Zákazníka nicméně musíte informovat o rozsahu a účelu tohoto zpracování, jak dlouho budete data o něm uchovávat, kdo a jak je bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněna. Také ho musíte informovat například o jeho právu na přístup k těmto jeho údajům a jejich opravě. Pro některé účely si budete muset vyžádat samostatný souhlas – např. v rámci šíření obchodních sdělení, zasílání newsletterů, telemarketingu a podobně.

Podle GDPR musí každý správce také zajistit, aby:

 • osobní údaje byly zpracovány zákonným a transparentním způsobem;
 • byly shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • byly v rozsahu nutném pro účel zpracování (minimalizace údajů);
 • byly uloženy jen po nezbytně nutnou dobu (omezení uložení);
 • byly zpracovávány údaje aktuální, pravdivé a přesné;
 • byla zachována jejich integrita a důvěrnost, tj. aby byly ochráněny před neautorizovaným přístupem, změnou či zničením.

Měli byste tedy určitě zpracovávat jen ty údaje, které skutečně potřebujete, a jen po dobu nezbytně nutnou. Neužívejte je k ničemu, na čem jste se s klientem předem nedohodli, a hlavně je chraňte.

Checklist – co nezapomenout zkontrolovat?

 • Jsou na vašem e-shopu dostupné obchodní podmínky?
 • Máte na e-shopu reklamační řád?
 • Informujete zákazníky správně o možnosti odstoupení od smlouvy?
 • Máte na e-shopu zveřejněny všechny vaše identifikační údaje?

Tento článek je spíše vodítkem než úplným výčtem povinností, které musejí provozovatelé e-shopů plnit. Vždy doporučujeme, abyste se poradili s profesionálem, který se v tématu orientuje. Vyhnete se tak zbytečným problémům a případným sankcím ze strany úřadů.

Autor: Martin Zástěra, partner a advokát ve společnosti AZ LEGAL

Text je ukázkou ze srpnového čísla tištěného magazínu Business Leaders, věnovaného podnikání na internetu, e-commerci a e-shopům. Předplatné objednejte výhradně přes náš web tady, jednotlivá čísla pak zde.