„Pobyt mezi místními je nejlepší cestou osobního rozvoje,“ říká zakladatel TravelCoachingu

„Často se potkávám s klienty, kteří touží po nějaké životní změně, a přitom nevědí, jak jí docílit. Přitom mnohdy stačí právě změnit prostředí, vystoupit ze zaběhnutého stereotypu a poznat i jiné kultury. Už Albert Einstein řekl, že žádný problém nelze vyřešit použitím těch samých myšlenek, které ho vytvořily,“ vysvětluje Štěpán Pastula poslání TravelCoachingu, specifických zážitkových cest spojených s pobytem v těsné blízkosti místních obyvatel.

„Mnozí klienti se z našich exkurzí vracejí s novým pohledem na různé životní situace. Cestovatelské zkušenosti, při nichž se můžete začlenit mezi místní, žít s nimi a formovat své myšlení skrze to jejich, jsou ty nejcennější,“ tvrdí travelcoach a podnikatel Štěpán Pastula.

Pro Tibeťany je přítomnost tady a teď

Před založením TravelCoachingu navštívil mnoho unikátních a také běžně nedostupných míst. Rád vzpomíná na jednu ze svých prvních velkých cest do Himálaje, kam vyjel pracovat jako dobrovolný učitel místních dětí. „V oblasti Malého Tibetu, kde jsem působil, nebyla rozvedená elektřina ani prakticky žádné spojení se světem. Jediný satelitní telefon jsme nesměli používat, protože jsme se nacházeli v polovojenské oblasti na hranici s Pákistánem,“ popisuje Pastula, kterého tehdy překvapovalo i mnoho pro Tibeťany běžných věcí. „Lidé tam třeba mají takzvanou třídenní paměť: plánují jen záležitosti následujících tři dnů, a cokoli přes tento horizont, je pro ně pomíjivé. Řeknou vám, že ani nevědí, jaké bude počasí, natož aby plánovali, co budou dělat. Přítomnost je pro ně tady a teď,“ popisuje. „Tibeťany charakterizuje také jejich víra, vnímají ji jako absolutně samozřejmou. ‚Jak pro vás život může mít smysl, pane učiteli, když si myslíte, že všechno končí smrtí?‘, zeptaly se mě jednou nechápavé děti při výuce.“

Do Konga se vrátit nehodlám

Na jeden ze svých největších cestovatelských zážitků ale cestovatel Štěpán Pastula paradoxně nemá příliš dobré vzpomínky. Tehdy se rozhodl opět spojit výjezd za hranice s pomocí druhým a jako dobrovolník se přihlásil do služeb Člověka v tísni. „Kongo, kam mě poslali, bylo šokujícím protipólem mé předchozí zkušenosti. Byl to jiný svět. Svět plný utrpení, zabíjení, válek. Zatímco v Tibetu jsem se snažil porozumět prostředí a splynout s ním, v Kongu jsem usiloval o to oprostit se od všeho, co vidím, a najít v sobě sílu všechnu tu hrůzu nějak vydržet. Prakticky pořád na mě odněkud mířily samopaly. Napětí pak vyvrcholilo volbami, ty když se v Kongu blíží, tak třeba na trzích hned zdraží mačety, protože jdou hojně na odbyt. Expati včetně mě museli tehdy povinně opustit zemi.“

„Do Konga se v dohledné době pochopitelně nechci vracet, ale ta zkušenost mi otevřela oči, stejně jako řada dalších zážitků z cest. Krátce po návratu z Afriky jsem cestoval napříč Českou republikou a Slovenskem, abych si vyčistil hlavu. Tehdy jsem si uvědomil, že čím víc poznávám jiné země, tím víc si vážím své vlasti. Poprvé jsem vnímal, jak dobře se mi tu žije. Přestal jsem řešit i řadu osobních problémů, přišly mi jednoduše malicherné. Když takto zblízka poznáte jiné prostředí a jeho obyvatele, změní vás to, pomůže vám to utřídit priority,“ říká podnikatel, který tehdy toužil podobné zážitky zprostředkovat i dalším cestovatelům a provést je nejzajímavějšími místy, která navštívil.

Všude najdete nové podněty, jen vyrazit

Záhy po svých prvních větších cestách se tak rozhodl zúročit nasbírané zkušenosti v rámci vlastního podnikání. Nejprve začal o poznávání jiných kultur vyprávět na cestovatelském festivalu, který pořádá osmým rokem, před třemi lety se pak začal intenzivně věnovat i organizaci zážitkových pobytů v rámci TravelCoachingu. Pořádá speciální exkurze do exotických světových destinací, ale i kratší a méně náročné víkendové výlety po Česku. „Je jedno, kam vyrazíte, na nové podněty narazíte všude. Jen musíte na pár dnů opustit svou komfortní zónu,“ uzavírá travelcoach.

Barbora Sirová